Gå til hovedindhold
Du er her:

Udbud Kolonial/Købmandsbutik i Taarbæk

Åbent hus for besigtigelse på Taarbæk Strandvej 90, 2930 Klampenborg, torsdag, den 24. november 2022 mellem kl. 10.00 og kl. 11.00

Butikken er en lokal købmands butik med salg af kolonial – og dagligvarer til indbyggerne i Taarbæk samt andre.

Taarbæk er en bydel beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune og ligger ud til Øresund. Oprindelig et fiskerleje men nu en bydel med ca. 1.600 indbyggere

Lejeaftalen

Omfatter en 56 m² Kolonial/Købmands butik i Taarbæk (Taarbæk Strandvej 90)

Udlejes med start 1. januar 2023

Den årlige samlede leje udgør kr. 111.600,- og sker efter almindelige markedsvilkår Udover forpagtningsafgift vil der blive opkrævet forbrugsudgifter

Depositum vil udgøre 6 måneders leje og skal forfalde ved lejekontraktens indgåelse

Den årlige leje vil blive nettoprisreguleret én gang årligt, dog minimum 3%

Lejemålet må kun anvendes til detailhandel med kolonial- og ferskvarer (herunder færdigretter), samt til salg af kaffe to-go

Åbningstider: Butikken forventes at holde åben på hverdage og i weekender, i tidsrummet ifølge normen for denne type butik

Priser skal fastsættes på en måde, så kunderne i butikken sikres et spændende udbud af varer til overkommelige priser men så butikkens eksistensgrundlag sikres

Ansøgning og betingelser

For at komme i betragtning, skal Ejendomskontoret senest, den 15. december 2022 modtage:

  • Ansøgning og CV
  • Plan/Koncept for drift af butikken
  • Vision med butikken
  • Beskrivelse af forventet sortiment i butikken
  • Seneste regnskab hvis et sådan forefindes
  • Oplysning om gyldigt CVR-nummer

Det er ligeledes en forudsætning for at komme i betragtning, at ansøger giver tilladelse til, at udlejer kan indhente ren straffeattest, og at denne ikke giver anledning til bemærkninger.

Ansøgningen skal sendes til Ejendomskontoret via kontaktboks.

Tildelingskriterierne er ikke prioriterede, og der vil blive foretaget en helhedsvurdering af de indkomne ansøgninger.

Kommunen forbeholder sig retten til at vælge mellem alle indkomne ansøgninger, eventuelt forkaste dem alle.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ejendomskontoret v/Fuldmægtig Henrik Eilsøe på tlf. 45 97 31 83