Gå til hovedindhold
Du er her:

Ønsker du at ændre en fredet bygning, skal du have tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Det gælder både store og små ændringer og ændringer udvendigt og indvendigt. Du skal fx have tilladelse til at flytte en skillevæg eller omlægge et tag.

Du skal ikke have tilladelse til at udføre almindelig vedligeholdelse.

Som ejer af en fredet bygning har du pligt til at holde bygningen i forsvarlig stand.

Fredede bygninger

 • Hvilke ejendomme kan fredes?

  En bygning kan fredes, hvis den rummer tilstrækkelige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier af national betydning.

  I forbindelse med fredningen af en bygning kan de nærmeste omgivelser også fredes. Fx en have, en gårdsplads med en særlig belægning eller en karakteristisk mur.

  Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der freder bygninger.

 • Fredede bygninger i Lyngby-Taarbæk Kommune

  I Lyngby-Taarbæk Kommune findes mere end 60 fredede bygninger.

  Mange af bygningerne ligger langs Mølleåen, der er et af Danmarks ældste industrilandskaber.

  Mølleåen har gennem tiden drevet 11 vandmøller, og blandt de fredede bygninger er Fuglevad Vandmølle og Lyngby Mølle. Men også Ørholm Hovedgård og Brede Klædefabrik er fredede.

  Under industrialiseringen opstod små bysamfund ved produktionsanlæggene langs Mølleåen. I Brede og Raadvad ligger fx en række fredede ejendomme, der oprindeligt blev benyttet som arbejder- og funktionærboliger, skoler og lignende.

  I 1700- og 1800-tallet opførte det velstående københavnske borgerskab mange lystslotte og landsteder i de naturskønne områder nord for København. Flere af disse store anlæg ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune og er i dag fredede. Det drejer sig bl.a. om Sorgenfri Slot, Frederiksdal Slot, Sophienholm, Marienborg og Eremitageslottet. Også traktørstedet Piil og Co. ved Kirsten Piils Kilde i Dyrehaven er fredet.

  I kommunen ligger også enkelte fredede bygninger fra det 20. århundrede. På I. H. Mundts Vej findes et af de første eksempler på dansk modernisme, nemlig en villa fra 1924 opført af arkitekten Edvard Heiberg. På samme vej ligger også en modernistisk villa fra 1957. Villaen er tegnet af den internationalt anerkendte arkitekt Arne Jacobsen, der bl.a. også har tegnet det fredede Bellevue Strandbad.

Vil du vide mere om fredede bygninger?