Gå til hovedindhold
Du er her:

Klimatilpasning langs den historiske Fæstningskanal

Klimatilpasning af Lyngby Centrum (KALC) langs Fæstningskanalen skal være med til at klimasikre den centrale del af byen, og projektet vil få stor rekreativ værdi.

Fremtidens fæstningskanal

Den oprindelige Fæstningskanal var en del af Københavns Befæstning i perioden 1888 - 1920, hvor den var anlagt i en landskabelig lavning/tunneldal mellem Furesø og Øresund. 

Formålet med kanalen var at lede vand fra Furesø til områderne nord for København og dermed danne et stort oversvømmelsesområde, der kunne beskytte hovedstaden mod angreb fra landtropper fra den nordlige side.

Det centrale Lyngby er i dag et fokusområde for klimasikring, hvor der skal ske en særlig indsats for at sikre byen mod oversvømmelser og overløb. Her indgår en delvis åben Fæstningskanal med spejlbassin som en del af indsatsen. Et vandspejl i Kanalparken vil få stor rekreativ betydning for centrum.

Kanalparken Visualisering Team SLA
Visualisering af det mulige kommende byrum i Kanalparken udarbejdet af Team SLA i forbindelse med parallelopdraget for Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum

Et barn af mange fædre

Klimatilpasning af Lyngby Centrum (KALC) er så stort et projekt, at der sidder medarbejdere i mange forskellige dele af kommunen, og arbejder med det. Derfor er det også et projekt, du kan læse om mange forskellige steder på hjemmesiden.

For at gøre det forståeligt, opdeles det herunder ud fra selve navnet på projektet.

Den første del er ordet ”klima”. For hele projektet er affødt af de globale klimaforandringer, der rammer alle verdens borgere. I vores lille kosmos vil det hovedsageligt betyde hyppigere og voldsommere regnskyl, og det skal byen være modstandsdygtig overfor. Derfor skriver projektet sig ind i kommunens bæredygtigheds strategi, som du kan læse om her.

Den næste bid er ordet ”tilpasning”, som refererer til det arbejde, vi som by er nødt til at foretage os kollektivt, for at gader og kældre ikke bliver oversvømmet, hver gang vi får et lidt for stort regnskyl. Det kan du læse om her, men det er jo trods alt ikke helt nyt, at byer skal håndtere regn, og derfor kan du læse om det hidtidige arbejde her.

Dernæst kommer ordet ”Lyngby”, og her er det vigtigt at udpensle, at det samlede projekt omkring klimatilpasningerne især bliver udført af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Kommunen varetager i høj grad myndighedsrollen, og vil på den måde kunne bistå med rådgivning og i visse tilfælde udlån af grunde, men det vil i høj grad være forsyningens projekt. Læs mere om det på forsyningens hjemmeside.

Slutteligt er det ordet ”Centrum”. For hvad vil det egentlig sige, når vi snakker om Lyngby? Det drejer sig jo i sær om det vi kender som Kongens Lyngby. Her åbner klimatilpasningsprojektet nogle spændende muligheder. Især når det kommer til udformningen af Kanalparken og Fæstningskanalen, hvor den omfattende historie i området vil få et nyt liv. Læs mere om det her.