Gå til hovedindhold
Du er her:

Klimatilpasning langs den historiske Fæstningskanal

Klimatilpasning af Lyngby Centrum (KALC) langs Fæstningskanalen skal være med til at klimasikre den centrale del af byen, og projektet vil få stor rekreativ værdi.

Fremtidens fæstningskanal

Den oprindelige Fæstningskanal var en del af Københavns Befæstning i perioden 1888 - 1920, hvor den var anlagt i en landskabelig lavning/tunneldal mellem Furesø og Øresund. 

Formålet med kanalen var at lede vand fra Furesø til områderne nord for København og dermed danne et stort oversvømmelsesområde, der kunne beskytte hovedstaden mod angreb fra landtropper fra den nordlige side.

Det centrale Lyngby er i dag et fokusområde for klimasikring, hvor der skal ske en særlig indsats for at sikre byen mod oversvømmelser og overløb. Her indgår en delvis åben Fæstningskanal med spejlbassin som en del af indsatsen. Et vandspejl i Kanalparken vil få stor rekreativ betydning for centrum.