Gå til hovedindhold
Du er her:

Lundtofte skole bygges om

Kommunalbestyrelsen har som led i projekt ”Liv i Lundtofte” besluttet, at Lundtofte Skole skal moderniseres og have en tilbygning, så der er plads og rum til kvalitetsbetonet undervisning for områdets mange børn og unge.

Foto viser stor kran og byggeplads ved Lundtofte Skole, der bygges om fra 2020-2022
Byggeplads på Lundtofte Skole

Kommunen har indgået en totalrådgiveraftale med et arkitektfirma, som står for projektering af to faser: Renovering af Lundtofte Skole og Kulturhus samt arbejdet med udbud af pavilloner til genhusning af eleverne under ombygning af skolen. Projektet gik for alvor i gang i juni måned med valg af en hovedentreprenør til udførelsen, og der arbejdes nu på højtryk på byggepladsen.

Genhusning af omkring 500 elever

Under byggeprocessen er der brug for at genhuse skoleelever. Samlet set benytter skolen 11 forskellige lokationer til undervisning i ombygningsperioden, og der er opsat en midlertidig pavillonbygning på skolens idrætsområde, hvor undervisningen er i fuld gang. Samtidig låner Lundtofte skole også lokaler på andre skoler i nærheden til en del af undervisningen fx på Lindegårdsskolen, ligesom Lyngby Idrætsby og et spejderhus er taget i brug. Udskolingseleverne er i en ældre ejendom, der er sat i stand til formålet, og planen er at benytte bygningen til andre formål fx en børneinstitution, når skolebyggeriet er slut.

Trafikforhold påvirkes

Byggeriet påvirker også trafikforholdene omkring skolen, og der er ændret lidt på busholdeplads, cykelsti og adgangsforhold, hvilket naboer, forældre osv. er informerede om.

Større og mere moderne skole 

COVID-situationen gav mindre forsinkelser for projektet i 2020-2021, men planen er, at en moderniseret skole med mere plads og bedre luft i klasserne samt mulighed for kulturelle arrangementer i den nye tilbygning står helt færdig i 2022.