Gå til hovedindhold
Du er her:

Renovering af ikonisk Rådhus

Kommunens ikoniske rådhus fra 1939-41 skal over de kommende år gennemgå en omfattende restaurering og modernisering. Byggearbejdet igangsættes i løbet af 2021 og forventes færdig i 2022.  

Lyngby Rådhus en sommerdag - The town hall of Lyngby-Taarbaek Municipality
Lyngby Rådhus opført 1939-41

Kommunen er igang med planlægningen af en omfattende restaurering og modernisering af rådhuset. Renoveringen skal sikre en bevaring og genskabning af rådhusets oprindelige arkitektur. I forbindelse med renoveringen foretager Kommunen også en modernisering af Rådhuset, idet Kommunen ønsker at skabe et åbent og tilgængeligt Rådhus, hvor størstedelen af administrationen skal sidde. 

Kommunen vil i byggeprocessen tage hensyn til de arkitektoniske og fredningsbærende elementer fx rådhussalen, det store gennemgående trapperum samt buegangen, der på alle etager genspejler den krumme facade. Hertil kommer de oprindelige materialeforhold, bygningsstrukturer og installationer, der skal opgraderes til tidssvarende standarder. Ændringerne vil blive udført med stor respekt for Rådhusets grundlæggende tanker og disponering.

Status på byggeprojektet

Kommunen forventer, at der i starten af 2019 foreligger et endeligt projektforslag for det renoverede Rådhus. Projektforslaget vil efterfølgende blive yderligere præciseret bl.a. med tekniske installationer, hvorefter kommunen forventer at udbyde entreprisearbejdet i 2020. Selve renoveringsarbejdet forventes fortaget ml. 2021-2022, hvor Kommunens administration skal rykkes til midlertidige lokaler. 

Vi du vide mere om projektet?

Kontakt projektleder Anette Dyring Naalund – mail: ANENA@ltk.dk