Gå til hovedindhold
Du er her:

Renovering af ikonisk Rådhus

Kommunens ikoniske rådhus fra 1939-41 skal over de kommende år gennemgå en nødvendig, omfattende restaurering og modernisering. Der er skrevet kontrakt med vinderen af udbuddet, og renoveringsarbejdet er gået i gang. Arbejdet koordineres med anlægsarbejderne på Letbanen. Du kan få en digital rundtur på rådhuset og høre om de arkitektoniske perler.  

Lyngby Rådhus en sommerdag - The town hall of Lyngby-Taarbaek Municipality
Lyngby Rådhus opført 1939-41

Kommunen er i gang med en omfattende restaurering og modernisering af rådhuset. Renoveringen skal sikre en bevaring og genskabning af rådhusets oprindelige arkitektur. Kommunen ønsker at skabe et åbent og tilgængeligt rådhus, der er "borgernes hus", og hvor størstedelen af administrationen skal sidde. 

Nødvendig renovering af rådhuset i gang

Det er mere end 50 år siden, at kommunens smukke og ikoniske rådhus sidst har fået en grundig renovering. Det kan både ses og mærkes.

Mange vinduer er rådne, de kan ikke lukke tæt og er sømmet til af hensyn til sikkerheden, betonen bag marmorpladerne er eroderet, og mange plader sidder løst og kan være til fare for forbipasserende. Klimaskærmen er mange steder defekt, og tagkonstruktionen er utæt. Dette er blot nogle af skavankerne.

Det er nødvendigt at renovere rådhuset af hensyn til et sikkert og forsvarligt arbejdsmiljø med et sundt indeklima. Hvis der ikke renoveres nu, vil tilstanden blive forværret og omkostningerne endnu højere. Derfor bliver rådhuset renoveret for at bevare bygningen.

Rådhuset er fredet og renoveres, så det igen kan fungere som en sikker og tidssvarende bygning. Renoveringen er en bæredygtig investering fremfor at bygge nyt. Fx er marmorfacaden afmonteret, og facadepladerne af marmor genbruges så vidt muligt.

Særligt interesserede kan følge med i renoveringen her på kommunens hjemmeside. Se fx en serie billeder af rådhuset og mange af de nødvendige renoveringsopgaver.

Få en digital rundtur på rådhuset

Mens rådhuset renoveres, kan du få en digital rundtur her og se rådhusets ariktektoniske og historiske værdier, som det så ud, før den nødvendige renovering gik i gang

borgmestergang med fotos af kommunalbestyrelsesmedlemmer
Få en digital rundtur på Lyngby Rådhus og hør om de arkitektoniske perler

Udbud med fire ansøgere

Lyngby-Taarbæk Kommune offentliggjorde den 5. oktober 2020 udbudsbekendtgørelse om udbuddet af restaurering og ombygning af Lyngby Rådhus. Udbuddet er gennemført som udbud med forhandling, hvor fire ansøgere blev udvalgt til at afgive tilbud. Tilbudsgiverne var: Elindco A/S, Hoffmann A/S, Jakon A/S, MT Højgaard A/S. Alle tilbudsgivere afgav tilbud ved afleveringsfristen for forhandlingstilbuddet den 26. februar 2021. 

Forhandlinger med temaer

Forvaltningen og ERIK Arkitekter A/S forhandlede i foråret 2021 med de fire tilbudsgivere om temaer som økonomi, kvalitet af marmorleverance, tidsplan, håndtering og styring i forhold til letbaneprojektet, byggepladsforhold, miljøsanering, optioner, organisation og bemanding. På baggrund af disse forhandlinger tilrettede en ekstern totalrådgiver projektmaterialet, og hovedentreprenørerne gav deres endelige tilbud den 4. juni 2021.

Tilbuddene blev bedømt af repræsentanter fra forvaltningen samt ERIK Arkitekter A/S efter tildelingskriterierne: "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Kontrakt med vinder underskrevet 

Der blev skrevet kontrakt med den vindende entreprenør Jakon A/S den 7. september 2021, og  renoveringsarbejderne har siden været i gang.

Firmaet Jakon A/S gav det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet" og står i spidsen for at renovere rådhuset. ”Borgernes Hus” centralt placeret i Lyngby restaureres og renoveres, så den unikke arkitektur kan rumme en moderne arbejdsplads. Der disponeres med at genåbne rådhuset i 2023 for både ansatte og borgere.

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt projektleder Anette Dyring Naalund – mail: ANENA@ltk.dk