Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Renovering af ikonisk Rådhus

Kommunens ikoniske rådhus fra 1939-41 skal over de kommende år gennemgå en omfattende restaurering og modernisering. Undersøgelser og projektarbejdet er i fuld gang, og renoveringsarbejdet koordineres med anlægsarbejderne på Letbanen.   

Lyngby Rådhus en sommerdag - The town hall of Lyngby-Taarbaek Municipality
Lyngby Rådhus opført 1939-41

Kommunen er igang med planlægningen af en omfattende restaurering og modernisering af rådhuset. Renoveringen skal sikre en bevaring og genskabning af rådhusets oprindelige arkitektur. I forbindelse med renoveringen foretager Kommunen også en modernisering af Rådhuset, idet Kommunen ønsker at skabe et åbent og tilgængeligt Rådhus, hvor størstedelen af administrationen skal sidde. 

Kommunen vil i byggeprocessen tage hensyn til de arkitektoniske og fredningsbærende elementer fx rådhussalen, det store gennemgående trapperum samt buegangen, der på alle etager genspejler den krumme facade. Hertil kommer de oprindelige materialeforhold, bygningsstrukturer og installationer, der skal opgraderes til tidssvarende standarder. Ændringerne vil blive udført med stor respekt for Rådhusets grundlæggende tanker og disponering.

Status på byggeprojektet

Kommunens rådgiver har udarbejdet et projektforslag, og projektledelsen er i gang med at indhente de nødvendige tilladelser hos myndighederne, før renoveringsprojektet kan sættes i gang. Kommunen er i dialog med Hovedstadens Letbane for at samordne tidsplaner og byggeprojekterne bedst muligt, da der er sammenfald i udførslen.

Vi du vide mere om projektet?

Kontakt projektleder Anette Dyring Naalund – mail: ANENA@ltk.dk