Gå til hovedindhold
Du er her:

Den Kommunale Dagpleje

Dagplejerne i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med udgangspunkt i eget hjem, hvor op til fire indskrevne børn indgår i et lille trygt børnefællesskab i hjemlige omgivelser

Om dagplejen

 • Hverdagen

  Dagplejerne i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med udgangspunkt i eget hjem, hvor op til fire indskrevne børn indgår i et lille trygt børnefællesskab i hjemlige omgivelser fire dage om ugen (+legestue en gang ugentligt). Et barn indskrevet i dagplejen, er sammen med den samme voksne hele dagen og knytter nær relation til sin dagplejer.

  Hverdagen er organiseret, så barnet i et lille trygt miljø inkluderes og bidrager til hverdagens rutiner og aktiviteter på en måde, så barnet oplever sig selv som kompetent og vigtig for fællesskabet. Det betyder, at hverdagens aktiviteter i Dagplejen er tilrettelagt, så de imødeser børnenes udviklingstrin og interesser.

  Dagplejeren sørger i hverdagen for:

  • Formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad
  • Barnevogn, klapvogn og senge til de indmeldte børn
  • Rytmik hver anden uge - forår og efterår
  • Oplevelser i nærområdet
  • Frisk luft og udeliv i samarbejde med Naturskolen som del af LTKs Naturstrategi
 • Forældresamarbejde

  I Dagplejen prioriterer vi forældresamarbejdet højt, og det betyder, det er vigtigt, at vi har en god dialog fra første møde, og al den tid barnet er indmeldt i Dagplejen.

  Dagplejen er ofte det første sted, barnet skal passes af andre end forældre. Derfor er vi meget opmærksomme på at gøre den første tid i Dagplejen så tryg og rolig, som det er muligt.

 • Legestuen

  Legestuen er det sted, hvor jeres barn en dag om ugen får mulighed for at indgå i et større børnefællesskab med omkring 12-16 børn og deres dagplejere. Legestuerne er indrettet med fokus på at skabe trygge rammer og med fokus på børnenes leg og læringsmiljø. Her kan børnene fordybe sig og opleve at være sammen med andre børn og voksne. Legestuen er også det sted, hvor der er mulighed for at holde møder med jer omkring jeres barns trivsel, læring og udvikling.

 • Dagplejepædagogen

  Dagplejepædagoger fører løbende tilsyn hos alle dagplejere. Dagplejepædagogen er en vigtig person for dagplejerne, børnene og forældrene. Dagplejepædagogen skal, sammen med dagplejeren, reflektere over praksis for at sikre et optimalt læringsmiljø for det enkelte barn. Det betyder, at der kontinuerligt er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling, dannelse og læring i samarbejde mellem dagplejer, dagplejepædagog og forældre.

 • Øvrig information

  Dagplejerne har alle deltaget i Grundkursus for Dagplejere, Kostkursus og Førstehjælp, og samtidig deltager de løbende i efteruddannelse.

  Dagplejerne er organiseret i tre distrikter: Lundtofte, Lyngby og Virum. Hvert distrikt har adgang til deres egen legestue. 

  I Dagplejen er ansat vikarer, som ikke har indskrevne børn.

  Dagplejens gæste- og vikarordning sikrer, at jeres barn altid vil blive passet af en voksen (vikar eller anden dagplejer fra gruppen), som barnet kender og har mødt på legestuedage. Ved planlagt fravær sørger dagplejer for at besøge vikaren eller gæstedagplejeren.

  Dagplejen er underlagt Dagtilbudsloven, - den samme lovgivning som kommunens øvrige institutioner.

 • Åbningstid

  Man-torsdag: 7.15-17.00

  Fredag: 7.00-16.00

  Der er som kommunens øvrige institutioner 5 lukkedage om året, som typisk ligger mellem jul og nytår og dagen efter Kristi Himmelfartsdag. Dagplejen har åbent hele sommeren.

Er du i tvivl om dagpleje eller vuggestue er det rigtige for dit barn og din familie, så er du velkommen til at ringe og aftale et besøg i en af vores legestuer. Her kan I få et indblik i, hvad dagpleje er, og få mulighed for at møde nogle af dagplejerne, deres børn og den dagplejepædagog, som I skal samarbejde med, hvis I ønsker en plads.

Har du spørgsmål, har lyst til at se en legestue eller få besøg i din fædre/mødre gruppe, er du velkommen til at kontakte Dagplejekontoret på 2116 0935.

Får du tilbudt en plads i dagplejen, skal du kontakte Dagplejekontoret på 2116 0935, du vil blive stillet om til den dagplejepædagog, der fører tilsyn med den tilbudte dagplejer, som sammen med dig vil arrangere et kontaktmøde hjemme hos dagplejeren. Ved mødet vil I få mulighed for at stille spørgsmål og fornemme, hvordan det er at være barn og familie i dagplejen.

Senest et døgn efter mødet, skal I beslutte jer for, om I vil acceptere pladsen. Inden jeres barn begynder i dagplejen, er I velkomne til at besøge dagplejeren et par gange efter aftale, så barnet kender dagplejeren lidt, inden det begynder.

Dagplejeprofiler i Lundtofte

 • Conny

  Fakta

  Navn: Conny

  Område: Lundtofte

  E-mail: conhb@ltk.dk        

  Dyr: Ingen

  Åbningstid: Mandag-torsdag: 7.15-17.00 og fredag 7.00-16.00

  Hverdagen i dagplejen

  Hverdagen hos mig er rolig, og jeg lægger vægt på, at mit hjem er behageligt at komme ind i, samt at I oplever mig som imødekommende og åben.

  Vi er ude hver dag, og nyder naturen sammen med kollegerne blandt andet går vi til Søgården og ser på deres voliere med fugle eller i skoven ved Mølleåen.

  Hjemme leger vi og læser bøger sammen. Sang og musik er også en vigtig del af hverdagen i min stuelejlighed, hvor børnene også har deres eget legeværelse, som er indrettet, så børnene selv kan bestemme, hvad de vil lege med og let selv kan rydde op.

  Vi spiser sammen i mit lyse køkken, og børnene får mulighed for selv at være med til at dække bord og spise, hælde op og drikke selv. Måltidet er hyggeligt og socialt, og her både starter og slutter vi dagen sammen.

  Kurser

  Jeg har blandt andet været på kursus i kost hos Kirsten Mikkelsen. Carl Kock omkring arbejdsglæde og selvværd. Førstehjælp hvert andet år og forældre samarbejde. Sprog med Dorthe Blese og Lis Pedersen og Motorik med Motorikhuset. Indretning og læringsmiljøer med Susanne Staffeldt og Charlotte Ringsmose. Inspiration og undervisning omkring natur med Naturskolen. Søvn med Scansleep.

  Forældresamarbejde

  Det er alfa og omega for børnenes skyld, at vi kan tale sammen i hverdagen, og at I stiller spørgsmål, hvis der er noget, jeg gør eller siger, som I ikke helt forstår.

  Lidt om Conny

  Jeg har 2 voksne børn og 4 børnebørn og jeg bruger meget af min tid i vores kolonihave.

 • Annette

  Fakta

  Navn: Annette                                                                                                           

  Område: Rævehøjparken

  E-mail: anner@ltk.dk

  Dyr: Katte 

  Hverdagen i dagplejen

  Jeg hedder Annette, jeg er født i 1963. Jeg har været ansat som dagplejere siden 1996. Jeg bor i Rævehøjparken i Lyngby, tæt på Dyrehaven og en masse grønne områder. Jeg holder meget af at være ude, derfor har vi tit mange gode og sjove oplevelser i naturen. Jeg har selv to store børn, hvoraf den yngste stadig bor hjemme. Jeg har en kat og en hund, som ofte er en stor succes for alle børn og voksne.

  I mig arbejde som dagplejer, synes jeg det er vigtigt, at der både overfor børn og forældre, er en fast struktur og en vis form for forudsigelighed i vores hverdag. Hjemme hos mig går jeg højt op i, at børnene får en så tryg hverdag som muligt, og støtter dem i deres aldersmæssigt udvikling og sociale færdigheder. Jeg involverer børnene i de daglige aktiviteter som borddækning og oprydning. Det er vigtigt, at vi alle er brikker i det daglige puslespil, så alle føler sig værdifulde og som en del af fællesskabet.

  Jeg deltager i legestue ca. en gang om ugen, med mine kollegaer og rytmik to gange om måneden. Jeg ses ofte med kollegaer på ture og hjemme, så børnene lærer alle de andre børn og voksne at kende. Vores tur går også tit til vores vikar, så børnene er trygge og bekendt med hendes hjem.

  PÅ GENSYN I MIN DAGPLEJE 🙂
   

  Kurser

  Jeg har bl.a. været på kursus i kost hos Kirsten Mikkelsen, Carl Kock omkring arbejdsglæde og selvværd. 1. hjælp hvert andet år og forældresamarbejde. Sprog med Dorthe Blese og Lis Pedersen og Motorik med Motorikhuset – Indretning og læringsmiljøer med Susanne Staffeldt og Charlotte Ringsmose. Inspiration og undervisning omkring natur med Naturskolen. Søvn med Scansleep.

  Forældresamarbejde

  For at jeres barn skal få den bedst mulige start hos mig, er det vigtigt at vi altid har en åben og ærlig dialog. Er der noget I er i tvivl om eller undre jer over, er I ALTID velkommen til en god snak omkring det.

 • Helle

  Fakta

  Navn: Helle

  Område: Lundtofte

  E-mail: helmr@ltk.dk                              

  Dyr: Ingen

  Åbningstid: Man-torsdag: 7.15-17.00 og fredag 7.00-16.00

  Hverdagen i dagplejen

  Det er et ritual, at morgenen starter med smil, glæde og ”fisk”. Men morgenenerne er også der, hvor I fortæller om, hvordan aftenen, natten og morgenen er gået hjemme. Det er godt for mig at vide, så jeg kan planlægge efter det. Her i dagplejen er vi nemlig ikke større end at der kan tages hensyn til det enkelte barn. Når vi har spist og talt om hvad der skal ske i dag, går vi en tur. Blandt andet besøger vi legepladserne i Eremitageparken eller Rævehøj.

  Efter frokost har vi endnu et ritual. Jeg læser godnathistorie eller synger en sang inden børnene skal sove til middag. Det er så hyggeligt med ritualer, og de gør børnene trygge, når de ved, hvad der skal ske. Det giver dem også mulighed for at øve sig og blive gode til noget, fordi de får lov til at prøve igen og igen fx at tage tøj af og på.

  Kurser

  Jeg har blandt andet været på Dagplejens Grundkursus, kursus for For tidligt fødte børn og deres vanskeligheder, Kursus 1+2 med Lotte Krarup og Babytegn i samarbejde med Garantien. Kost hos Kirsten Mikkelsen, Førstehjælp hvert andet år og forældresamarbejde. Sprog med Dorthe Blese og Lis Pedersen og Motorik med Motorikhuset – Indretning og læringsmiljøer med Susanne Staffeldt og Charlotte Ringsmose. Inspiration og undervisning omkring natur med Naturskolen. Søvn med Scansleep.

  Forældresamarbejde

  Samarbejdet mellem forældre og jeg er vigtigt. Vi skal kunne stole på hinanden og være enige om, hvad vi gør, så børnene ikke bliver forvirrede. Lov mig at ringe eller send en SMS, hvis der er noget i løbet af dagen, så ringer jeg i middagspausen, mens børnene sover. Jeg er altid åben, for at tale om det I går og tænker på, og om hvordan jeres barn har det.

  Lidt om Helle

  Jeg har 3 børn, men kun 1 hjemmeboende. Uden for min opgang har jeg drivhuse, hvor børnene er med i årets og naturens gang. Her dyrker vi grøntsager og krydderurter, som vi spiser til vores måltider. Jeg går meget op i økologi, og vi har som projekt at passe på naturen. Det betyder, at vi samler skrald på vores gåture, og er med i bevægelsen Stop Madspild.

 • Janne

  Fakta

  Navn: Janne                                                                                                             

  Område : Hjortekær

  E-mail: jabj@ltk.dk

  Dyr : kat

  Åbningstider : Mandag til torsdag fra 7.15 til 17.00 og fredag fra 7.00 til 16.00

  Hverdagen i dagplejen 

  Jeg modtager børnene om morgenen, hvor vi spiser et lille mellemmåltid inden vi går tur.
  Vi går tur og på legepladserne i vores nærmiljø hver dag, så jeres barn skal have tøj med til årstiden.
  Jeg har bleer og mad og drikke til hele dagen.
  På vores ture ud af huset mødes vi tit med jævnalderen børn fra mine kollegaer. Det er altid hyggeligt at følges med andre på vores ture. Børnene får venner på tværs af mine kollegaer og der opstår gode relationer mellem børn og voksne.
  Men vi går også ture alene, hvor vi kan fordybe os i naturen og følge den og årstidens skiftene med regn, sol, frost og sne.
  Jeg har en lille urtehave/kolonihave, hvor vi henter kartofler, ærter, jordbær og andre bær med hjem, hvor vi tilbereder et lille måltid med det, vi har fundet i haven. Det er rigtig hyggeligt og vi har meget at tale om efter en god havetur.
  De mindste børn sover ude i barnevognen som jeg har to af. Når de bliver omkring 2 år eller når man er ældre end de to mindste, sover de inde i gæstesenge.

  Kurser

  Jeg er uddannet PGA (Pædagogisk assistent). Uddannelsen har jeg har taget i min fritid, ved siden af mit arbejde som dagplejer.
  Jeg har haft rigeligt meget glæde af PGA, som dagplejer.
  Jeg har grundkursus fra dagplejen.

Dagplejeprofiler i Lyngby

 • Birthe

  Fakta

  Navn: Birthe                                                                                                             

  Område: Lyngby

  E-mail: birvn@ltk.dk          

  Dyr: Ingen

  Åbningstid: Mandag-torsdag: 7.15-17.00 og fredag 7.00-16.00

  Hverdagen i dagplejen

  Hverdagen hos mig er rolig, og vi har faste rutiner som gør børnene trygge.

  Vi er ude hver dag, og nyder naturen. Blandt andet besøger vi ofte ænderne ved Lyngby Mølle og passer haven. Her har vi også et lille drivhus, hvor vi dyrker vores egne grøntsager og børnene lærer om årets gang.

  Vi spiser sammen i mit lyse køkken, og det er indrettet, så børnene kan hjælpe med og være en del af vores lille familie. Måltidet skal være hyggeligt og her både starter og slutter vi dagen sammen.

  Kurser

  Jeg har blandt andet været på kursus i sansemotorik, kost hos Kirsten Mikkelsen, Carl Kock omkring arbejdsglæde og selvværd. Førstehjælp hvert andet år og forældresamarbejde. Sprog med Dorthe Blese og Lis Pedersen og Motorik med Motorikhuset – Indretning og læringsmiljøer med Susanne Staffeldt og Charlotte Ringsmose. Inspiration og undervisning omkring natur med Naturskolen. Søvn med Scansleep.

  Forældresamarbejde

  Jeg håber på en åben og ærlig kommunikation i hverdagen. Sig endelig til, hvis jeg gør eller siger noget I ikke forstår – så går det hele meget lettere.

  Lidt om Birthe

  Jeg er gift, og har et barnebarn. Jeg er kreativ, glad og jeg elsker natur og udeliv. Derfor er mit hjem altid fyldt af blomster, og haven er omdrejningspunktet for mange aktiviteter for børnene i min lille gruppe.

 • Dorthe

  Fakta

  Navn: Dorthe                                                                                                                      

  Område: Lyngby

  E-mail: dormh@ltk.dk

  Dyr: Ingen

  Hverdagen i dagplejen

  Jeg bor i Lyngby, tæt på Dyrehaven med mange grønne områder og masser af spændende lege-muligheder. Jeg holder meget af, at få gode og sjove oplevelser i naturen og har mange aktiviteter under åben himmel. 

  Jeg har været ansat i dagplejen siden 1999. De første mange år som fast dagplejer med min egen børnegruppe, derefter som vikar Lyngby/Lundtofte grupperne. Det vil sige, at jeg ikke selv har indskrevne børn, men at mine kollegers børnegrupper kommer til mig ved ferie og sygdom. Jeg deltager i legestuerne, til rytmik og mødes med dagplejerne enten ude, hjemme hos dem eller hos mig, så børnene er bekendt med mit hjem, og så jeg får hilst på jer som forældre. 

  I mit arbejde vægter jeg, at børnene får trygge og gode rammer, med anerkendelse og sjove oplevelser. Dagplejens læreplaner er en naturlig del af vores hverdag både ude og hjemme.

  Jeg planlægger aktiviteterne ud fra børnenes aldre og støtter deres udvikling gennem leg. 

  Børnene er med til dagens gøremål, så de lærer at hjælpe og samarbejde. 

  At læse historie, dialogisk læsning og sang er også en naturlig del af vores hverdag. 

  Jeg sørger altid for at have et godt kendskab til det enkelte barns rutiner og vaner, og tilstræber at børnegruppen har en hverdag hos mig, der ligger tæt op ad den, de er vant til fra deres faste dagplejer. Det sker i god og tæt dialog med gruppen og dagplejerne. 

  Forældresamarbejde

  Jeg sætter stor pris på et godt forældresamarbejde. 

  For at jeres barn skal trives, er det vigtigt at vi har en god kommunikation, så I er trygge ved at aflevere jeres barn hos mig. 

  Jeg er altid åben for en god dialog vedrørende jeres barn og vores samarbejde. 

  Jeg glæder mig til at lære jer og jeres barn at kende.

  Kurser

  Dagplejernes Grunduddannelse, Sund kost  ved Kirsten Mikkelsen, Arbejdsglæde og selvværd ved Carl Kock, Obligatorisk førstehjælp med opfølgning hvert andet år, Sprog ved Dorthe Blese og Lis Pedersen, Indretning og læringsmiljøer ved Susanne Staffeldt og Charlotte Ringmose, Inspiration og underholdning fra Naturskolen, Søvn ved Scansleep og Rytmik kursus ved Kirstin.

  Lidt om Dorthe

  Jeg har selv to store piger, der er flyttet hjemmefra, som børnene kommer til at møde indimellem. 

 • Edita

  Fakta

  Navn: Edita Hermann

  Område: Lyngby

  E-mail: Edith@ltk.dk

  Dyr: kanin

  Åbningstid: Mandag - torsdag 7.15 - 17.00 og fredag 7.00 - 16.00

  Hverdagen i dagplejen

  Jeg bor tæt på Lyngby stadion, Bondebyen og Slotsparken i en dejlig lejlighed omringet af mange skønne grønne arealer og legepladser. Vi bruger de nærliggende naturmiljøer dagligt, hvor leg og læring er en naturlig del af hverdagen. Mit hjem er indrettet, så der er plads til børnenes leg og nysgerrighed. Vi har en inde- kanin, som børnene kan lære at kende, så de fra en helt ung alder lærer at omgås dyr.
  Børnene har både mulighed for at sove inde og ude hjemme hos mig.

  Jeg vægter at det enkelte barn bliver set og hørt og samtidigt bliver en del af børnefællesskabet. Vi starter dagen med et fælles formiddagsmåltid, hvor vi taler om hvordan børnene har sovet og hvad de har oplevet fx på vej til dagplejen eller i weekenden. Vi taler også om det vi vil lave og opleve i løbet af den kommende dag.

  I dagligdagen bruger jeg sansemotoriske lege og oplevelser i planlagte og spontane aktiviteter. De styrker børnenes selvopfattelse og udvikling. Jeg inddrager mindfulness i form af blandt andet yoga og musik så børnene lærer om nærvær og fordybelse i legen og relationerne.

  Kurser

  Dagplejens grunduddannelse, Sansemotorik, Fri for mobberi, Førstehjælp hvert andet år, Leg med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan, Bachelor i pædagogik ved UCC Nordsjælland.

  Forældresamarbejde

  Jeg vægter en tæt dialog med familien i den daglige kommunikation, da det styrker en god og tryg overgang og skifte for barnet mellem hjemmet og dagplejen. Der er altid plads til nysgerrighed og undren.

  Lidt om mig:

  Jeg er født i 1978 og har to hjemmeboende døtre som går i skole og som børnene møder både formiddag og eftermiddag. Jeg er uddannet pædagog og bruger min faglige viden i mit daglige arbejde med børnene. Jeg har mange forskellige fritidsinteresser blandt andet mine kreative hobbyer som også bruges i dagplejen.

 • Lone

  Fakta

  Navn: Lone                                                                                          

  Område: Lyngby. Nær Jægersborg station og motorvejen

  E-mail: loneg@ltk.dk

  Dyr: Ingen

  Åbningstid: Mandag - torsdag  7.15-17.00 og fredag 7.00-16.00

  Hverdagen i dagplejen

  Vi starten dagen med at børnene ankommer mellem klokken 7.15 og 9.00. Enkelte vil gerne putte lidt på en madras, de mindste skal måske have en morgenlur og andre vil gerne lege.

  Mellem 8.30 og 9.00 spiser vi formiddagsmad som er brød og frugt og derefter går vi i gang med dagens aktiviteter.

  Ved 11-tiden er det tid til frokost. Derefter lidt hygge, bleskift og middagslur.

  Mellem 14.30 og 15.00 er alle som regel oppe igen, og vi skifter bleer og får lidt eftermiddagsfrugt, inden vi hygger og leger indtil, alle børn er hentet.

  Kurser

  Grundkursus for dagplejere, Løfteteknik, Obligatoriske førstehjælpskurser hvert andet år, Sprogudvikling, Pædagogiske kurser, Samarbejdskurser, Kostkurser, For tidligt fødte børn, Selvværdskurser og Sansemotorik

  Forældresamarbejde

  Jeg lægger stor vægt på at barnet og ikke mindst forældrene er trygge ved at være hos mig. Jeg vægter også omsorg, respekt og stabilitet i forhold til barnet. Så tror jeg, vi får de gladeste børn, som er i stand til at lære nyt.

  Derudover er det vigtigt, at vi hver dag får talt om, hvordan barnet trives her og hjemme, og at vi er ærlige over for hinanden, også hvis noget er svært.

  Lidt om Lone

  Jeg er gift, har 2 voksne døtre, 2 svigersønner og 4 dejlige børnebørn.

  Jeg tilbringer en del fritid med familien eller i vores sommerhus og holder ellers af at gå ture i naturen.

 • Nina

  Fakta

  Navn: Nina                                                                                                                

  Område: Lyngby

  E-mail: ninam@.ltk.dk       

  Dyr: Ingen

  Åbningstid: Mandag-torsdag 7.15-17.00 og fredag 7.00-16.00  

  Hverdagen i dagplejen

  Børnene kommer inden klokken 9. Mellemmåltid, dagens aktivitet og/eller vi går en tur.

  Frokost cirka klokken 11.00

  Sove mellem 12.00 - 14.00

  Eftermiddagsmad cirka klokken 15.00 og derefter fri leg.

  6 måneder om året er der rytmik hver 14. dag og legestuen 1 gang om ugen.

  Kurser

  Grundkursus, løfteteknik, Selvværdskursus, Kostkursus, Lene Pries og førstehjælpskursus hvert andet år.

  Forældresamarbejde

  Være åben og ærlig.

  Lidt om Nina

  Jeg hedder Nina og har været ansat som dagplejer siden 1993. Jeg er uddannet socialpædagog og jeg har 2 voksne børn og 1 barnebarn. Jeg prioriterer at komme ud hver formiddag.

 • Rikke

  Fakta

  Navn: Rikke                                                                                                               

  Område: Lyngby

  E-mail: riked@ltk.dk

  Dyr: Ingen

  Åbningstid: Mandag-fredag 7.15-17.00 og fredag 7.00-16.00

  Hverdagen i dagplejen

  Der tilbydes mellemmåltid hver dag, som er økologisk og her sidder vi og taler om, hvad vi skal lave i løbet af dagen. Mange børn er trygge ved at vide dagens forløb.

  Derefter går vi en tur i lokalområdet fx på legepladsen, hvor vi nogle gange mødes med andre dagplejere og deres børn.

  Ved middagstid spiser vi frokost, hvor vi også øver dannelse som "tak for mad” og ”ja og nej tak”.

  Børnene pusles og sover derefter til middag. Der er mulighed for at sove ude på min altan.

  Om eftermiddagen kan vi godt finde på at gå på legepladsen eller at være hjemme og lave aktiviteter.

  En gang om ugen er vi i legestue hele dagen, hvor børnene lærer at være sammen med en større gruppe af børn samtidig.

  Hver 14. dag går vi til rytmik sammen med dagplejere fra hele distriktet.

  I min dagpleje lægger jeg vægt på, at der er tid til hvert enkelt barn og at børnene får tid til at fordybe sig i leg, aktiviteter og naturen.

  Jeg bruger naturen meget, da jeg bor nær skoven, og der er mange dyr i området, som vi kan hilse på.

  Jeg finder det også vigtigt at stimulere børnenes sprog og kreative kompetencer

  Motorik og rytmik er også en stor del af min dagpleje. Jeg har været på kurser om sansemotorik og ved hvad motorik gør for børnenes udvikling. Jeg holder selv meget af musik, dans og sang.

  Kurser

  Psykologi og selvværd år 2000, Grunduddannelse for dagplejere, Børns kompetencer, Selvværdskurser med Lene Price, Samspil og relationer i pædagogisk arbejde, Forældre samarbejde i pædagogiske dagtilbud, Måltid i pædagogisk arbejde, Motorik med Kirstin – Lotte Kærså, Sansemotorik med Motorikhuset og Førstehjælp.

  Forældresamarbejde

  Jeg vægter et stærkt forældresamarbejde for at vi sammen kan styrke barnet.

  Lidt om Rikke

  Jeg hedder Rikke og er født i 1974 og har 2 børn: Cecilie (98) og Christian (02). Jeg bor sammen med min kæreste Jimmie i en dejlig stor lejlighed med elevator.

  I 1992 blev jeg uddannet SOSU-hjælper og jeg var i hjemmeplejen til 1995, hvor jeg fik job i en vuggestue. Der var jeg indtil jeg i 2000 startede i dagplejen.

  Mine fritidsinteresser er dans, fitness og at gå i teater og se musicals, koncerter og være i naturen med mine venner.

  Jeg ser mig selv som omsorgsfuld, kreativ, observerende, hjælpsom og samarbejdsvillig.

 • Nina S

  Fakta

  Navn: Nina Sørensen                                                                                                                      

  Område: Lyngby

  E-mail: Ninas@ltk.dk         

  Dyr: Ingen

  Åbningstid: Mandag-torsdag 7.15-17.00 og fredag 7.00-16.00

  Hverdagen i dagplejen

  Jeg har nogle faste rutiner for hverdagen, da det giver tryghed for børnene. Det betyder også, at de kan øve sig hver eneste dag og hele tiden blive mere og mere selvhjulpene.

  Vi starter dagen med et formiddags måltid og bagefter har vi dagens aktivitet. Frokost efterfølges af sovetid, og når børnene vågner af sig selv, spiser vi et eftermiddagsmåltid. Dagen slutter med leg eller dialogisk læsning inden børnene går hjem.

  Kurser

  Jeg har blandt andet været på grundkursus, kost hos Kirsten Mikkelsen, Carl Kock omkring arbejdsglæde og selvværd. Førstehjælp: 1 ugeskursus og opfølgning hvert andet år. Sprog med Dorthe Blese og Lis Pedersen og Motorik med Motorikhuset, Indretning og læringsmiljøer med Susanne Staffeldt og Charlotte Ringsmose. Inspiration og undervisning omkring natur med Naturskolen. Søvn med Scansleep.

  Forældresamarbejde

  Jeg vægter en åben og ærlig dialog, som går begge veje.

  Lidt om Nina S

  Jeg er gift og har to voksne børn og 1 barnebarn. I min fritid løber jeg og læser meget.

Dagplejeprofiler i Virum

 • Gitte

  Fakta

  Navn: Gitte Øholt                                                                                                             

  Område: Virum 

  E-mail: gitoo@ltk.dk

  Dyr: Allergivenlig hund. Shih-tzu

  Hverdagen i dagplejen

  De små ting i hverdagen er oftest dem vi husker bedst og dem der kan gøre den store forskel for et godt børnefællesskab. Omsorg og nærvær er grundstenen for et godt, lærerigt og udviklende børnemiljø som jeg vægter meget højt. Jeg har stor fokus på sprog så børnene bliver bedst muligt rustet til at komme videre i børnelivet. Kost er også en stor del af vores hverdag og jeg bruger meget tid sammen med børnene når vi spiser og vi taler altid om maden og hvor den kommer fra. Jeg laver mindfulness sammen med børnene til rolige melodier med vand og naturlyde. Vi laver også tit små science forløb hvor børnene gennem længere tid får lov til at fordybe sig og følge et lille projekt. Vi bruger naturen omkring os til masser af leg, gåture og lange snakke om, hvad vi ser.

  Jeg arbejder altid sammen med min dagplejepædagog om børnenes trivsel, læring og udvikling. Vi har i fællesskab stor fokus på hvert enkelt barns næste udviklingszone. Vi hjælper og støtter op om hvert enkelt barn og eventuelle udfordringer. 

  Kurser

  AMU Måltidet i pædagogisk arbejde 2011, AMU Dagpleje grunduddannelse 2011, AMU Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 2013, AMU arbejdet med for tidligt fødte børn 2016, Leg, musik, bevægelse 2017, Kursus sansemotorisk 2018, Falck førstehjælp 2013-2014-2015-2017-2018

  Forældresamarbejdet

  Et godt forældresamarbejde er utrolig vigtigt for barnet. Det betyder meget at have en god dialog forældre og dagplejer imellem. Jeg vægter højt at have en god og rolig aflevering om morgenen og en god dialog ved afhentning om barnets dag. Jeg vil altid gerne stå til rådighed ved spørgsmål og hjælpe det jeg kan. 

  Lidt om Gitte

  Jeg har været dagplejer siden 2010. Jeg har tre piger på 24, 21 og 9 år. Jeg bor sammen med Torben. Vi har en dejlig lille allergi venlig Shih-Tzu hund der hedder Sigurd. Før jeg blev dagplejer, arbejdede jeg i en IT-virksomhed som HR konsulent. Jeg har også en fortid som Storemanager og indkøber i detailbranchen.

 • Lisbeth

  Fakta

  Navn: Lisbeth Viborg Petersen                                                                                                      

  Område: Brede

  E-mail: lvpe@ltk.dk

  Dyr: Akvarie fisk

  Åbningstid: mandag - torsdag fra 7.15 til 17.00 og fredag fra 7.00 til 16.00

  Hverdagen i Dagplejen

  Jeg er vikar i dagplejen og min funktion er at modtage andre dagplejers børn ved ferie og sygdom.

  Det er vigtigt for mig med god kommunikation mellem forældre og mig om barnet.

  Dagens rytme er den samme som hos barnets faste dagplejere. Det giver genkendelighed og ro hos barnet.

  Jeg bruger nærområdet og er ude med børnene næsten hver dag. Jeg har have med sandkasse og legesager. Alle børn sover i barnevogn i haven.

  Ved måltiderne spiser vi i det tempo, som passer børnene, i en hyggelig og rolig atmosfære

  Forældresamarbejde

  God kommunikation mellem forældre og mig om deres barn, og at forældrene skal føle sig velkommen hos mig.

  Lidt om Lisbeth

  Vikar siden 1996. Deltager i dagplejens MED-udvalg cirka 4 gange om året. Bor i rækkehus med lukket have med legeredskaber og sandkasse. Bor tæt på Frilandsmuset og skoven. Bor med min mand og har 4 voksne børn.

  Kurser

  Førstehjælp kursus 0-3 år, Kostkursus 0-3 år, Løfteteknik, Motorik og sanser, Kursus i efteråret 2019 Den styrkede læreplan.

 • Githa

  Fakta

  Navn: Githa

  Område: Brede

  E-mail: githk@ltk.dk

  Dyr: Skildpadder

  Åbningstider: Mandag til torsdag fra 7.15 til 17.00 og fredag fra 7.00 til 16.00

  Hverdagen i dagplejen

  Hos mig lægger jeg vægt på en god modtagelse af barnet. Det er vigtigt at få en god start på dagen.

  Jeg bruger gerne lang tid på måltiderne. Børnene får lov til at øve sig med kniv, gaffel og ske, og de er også med til at dække bord. De øver sig i selv at tage mad fra fadet og hælde mælk fra kanden op i deres glas.

  Jeg bruger meget nærområdet, hvor der er tid til fordybelse og vi bruger meget tid på at samle grankogler eller kigge på fugle. Frilandsmuseet, skoven eller mødes med andre kollegaer. Vi synger og læser i bøger hver dag. Det er med til at øge sprogforståelsen og derved flere ord.

  Forældresamarbejde

  Der er altid tid til at tale sammen om barnet og barnets udvikling. Tid til at fortælle om oplevelser fra dagen. Bruger Børne Lynet med informationer og billeder fra ugens løb.

  Lidt om Githa

  Jeg bor i rækkehus med en dejlig lukket have med sandkasse, legesager og legehus. Alle børn sover i barnevogn ude i haven.

  Kursus

  Førstehjælp 0-3 år, Motorik for 0-3 år, Måltidet i pædagogisk arbejde, Kursus om for tidligt fødte børn.

 • Kirsten

  Fakta

  Navn: Kirsten Fich

  Område: Brede

  E-mail: kirsf@ltk.dk

  Dyr: Dværghøns i haven

  Åbningstid: Mandag til torsdag 7.15 til 17.00 og fredag 7.00 til 16.00

  Mit hjem står altid åben for forældre, som vil se, hvordan jeg arbejder som dagplejer. Ring og aftal tid. Tlf. 5121 7604, Bredevej 24C 2830 Virum

  Hverdagen i dagplejen

  Rolige omgivelser, nærvær og omsorg prioriteres højt hos mig. Jeg vægter empati og omsorg overfor hinanden. Vi følger årets gang med leg i haven og ture på Frilandsmuseet. Om efteråret samler vi fx kastanjer, blade og hopper i vandpytter. Til jul laver vi hemmelige julegaver. Dværghønsene i haven bliver fodret og vi samler æg og får dem derefter til frokost. Maden er økologisk. Motorik og sproglig udfordring dyrkes i leg og sang tilpasset barnets alder og evner.
   

  Kurser

  Carl Kock-Jensen kursus, Måltidet i pædagogisk arbejde 37 lektioner 2011, AMU Kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelse, Kursus i førstehjælp i vuggestuer og børnehaver 2015 hos Lyngby–Taarbæk Brandvæsen, Omstilling parathed/fremtidens dagplejere, Den styrkede pædagogiske læreplan.

  Forældresamarbejde

  Jeg sætter stor pris på et godt samarbejde med forældre, så der kan være en god og tryg hverdag for dem og deres barn.

  Lidt om Kirsten

  Jeg bor i eget hus med min mand gennem 29 år. Vi har to piger, som er flyttet hjemmefra. I min fritid nyder vi haven og vores sommerhus i Rågeleje sammen med familien og venner. Vi nyder også at rejse og opleve fremartede kulture.
   

 • Helle

  Fakta

  Navn: Helle Nørgaard

  Område: Virum

  E-mail: helno@ltk.dk

  Dyr: ingen

  Åbningstid: Mandag - torsdag 7.15 - 17.00 og fredag 7.00 - 16.00

  Hverdagen i dagplejen

  Jeg lægger vægt på at være en tydelig og omsorgsfuld voksen. Det er vigtigt for mig at rammer og rutiner er trygge og genkendelige.

  Al læring i dagligdagen sker med udgangspunkt i de styrkede læreplaner.

  Det er vigtigt, at barnet har mulighed for at øve sig på, at blive et lille socialt væsen, lære at aflæse andre små venners følelsesmæssige udtryk fx ”er hun glad, ked, trist, ser han ud til at kunne lide det jeg gør”.

  Jeg vægter naturen højt og børnene er så vidt muligt udenfor hver dag. Det er vigtigt for mig, at de får gode naturoplevelser, samt lærer at gå på opdagelse i og at passe på naturen. Fx sanser vi naturen ved fx at ’bade’ i blade, vi følger årstidernes gang og oplever hvad der sker med dyr og planter. Vi samler spor og bruger også naturens materialer til kreative projekter hjemme og/eller til små science forløb.

  Kreative aktiviteter laver vi ofte og børnene vil opleve og opnå forskellig læring i aktiviteten alt efter deres udviklingstrin og/eller hvad de er optagede af her og nu.

  Kurser

  Jeg er uddannet pædagog i 1985. Jeg har mange års erfaring som pædagog indenfor 0-6 års området. De sidste 3 år, har jeg været ansat som dagplejer i Rudersdal kommune og før det 2 år, som specialdagplejer i Lyngby Taarbæk.

  Jeg har et førstehjælpskursus og senest deltaget i et uddannelsesforløb omkring de nye styrkede læreplaner.

  Forældresamarbejde

  Jeres barns trivsel og udvikling tilgodeses bedst i et tæt samarbejde mellem jer og mig. Jeg lægger derfor vægt på en åben og ærlig dialog, samt en anerkendende og omsorgsfuld omgangsform.

  Lidt om Helle

  Jeg er mor til Jasmin på 16 og jeg bor et hyggeligt lille rækkehus, i et skønt naturområde.

 • Lone C

  Fakta

  Navn: Lone C                                                                                                                                  

  Område:  Virum

  E-mail: lonec@ltk.dk

  Dyr: Ingen husdyr

  Åbningstid: Mandag til torsdag 7.15-17.00 og fredag 7.00 -16.00

  Hverdagen i dagplejen

  Jeg vil gerne give børnene en tryg og forudsigelig dag hos mig, hvor vi har tid og plads til fordybelse. Vi læser og synger blandt andet hver dag og bruger meget nærområdet, de grønne områder, legepladser og Frilandsmuset.

  Vi bruger lang tid på hvert måltid og børnene hjælper med borddækning og oprydning, så godt de kan. Når vi sidder sammen ved bordet, taler vi om, hvad vi skal eller hvad vi har lavet i løbet af dagen.

  Vi går i legestue en gang om ugen og til rytmik i vinterperioden hver 14. dag. Der lærer børnene at være sammen med en større børnegruppe og voksne. Derudover går jeg på besøg hos mine kolleger, så børnene er trygge, når de skal i gæstepleje. Jeg har et godt og tæt samarbejde med min pædagog om det enkelte barns udvikling og trivsel.

  Kurser

  Kursus i førstehjælp børn 0-3 år, Kostkursus børn 0-3 år, Kommunikations kursus, Følger dagplejens temadage og foredragsholder om børne udvikling 0-3 år.

  Forældresamarbejde

  Jeg ønsker et godt og tæt samarbejde med forældrene, hvor vi har en god dialog, samt åbenhed og ærlighed, da vores fælles mål er at gøre det bedste for barnet. Jeg lægger billeder på Børnelynet to gange om ugen af oplevelser fra hverdagen.

  Lidt om Lone

  Min mand og jeg har 3 børn, som alle er flyttet hjemmefra. Vi bor i hus med en lille lukket have, hvor børnene sover og der er legeredskaber. I min fritid spiller jeg blandt andet badminton.

 • Pia

  Fakta

  Navn: Pia Skovby Andersen                                                 

  Område: Virum

  E-mail: piasa@ltk.dk

  Husdyr: Ingen

  Åbningstider: Mandag-torsdag 7.15-17.00 og fredag 7.00- 16.00

  Hverdagen i dagplejen

  Jeg lægger vægt på, at det tager den tid, som er nødvendig for barnet, når vi spiser vores måltider. Børnene hjælper til med at dække bord og er så selvhjulpen som mulig.

  Vi synger hver dag, læser bøger, tegner og maler.

  Vi bruger meget nærmiljøet hele året, Frilandsmuset, skoven, legepladser hvor vi samler blade og kastanjer, som vi bruger til collager. Altid dejligt hvis det har regnet meget og der er vandpytter, så skal vi ud og plaske i dem. I min have er der legeredskaber, sandkasse og motorcykler. Her sover børnene også til middag i hver deres barnevogn.

  Kursus

  Førstehjælp 0-3 år, Kost kursus 0-3 år, Sprog 0-3 år til efteråret.

  Forældresamarbejde

  Jeg vægter, at der er tid til at tale om det enkelte barn og fortælle om hvad der er sket i løbet af dagen. På Børnelynet vil der være billeder at børnene fra ugens aktivitet og oplevelser.

  Lidt om Pia

  Jeg er gift, har 2 døtre og 3 børnebørn. Vi bor i rækkehus med en dejlig have til.

 • Susanne

  Fakta

  Navn: Susanne                                                                  

  Område: Brede

  Husdyr: Ingen dyr

  Åbningstider: Mandag til torsdag fra 7.15 til 17.00 og fredag fra 7.00 til 16.00

  Hverdagen i dagplejen

  Børnene har brug for omsorg, udfordringer, positive forventninger og tillid til mig.

  Daglige aktiviteter er tilrettelagt efter børnenes aldre, og er med til at skabe udvikling og læring hos børnene.

  Måltiderne skal være en positiv og en god stund, hvor alle børn får mulighed for at spise i det tempo, der er behov for.

  Jeg er ude hver dag med børnegruppen og bruger meget nærmiljøet som fx Frilandsmuset og skoven. Jeg har sandkasse, legehus og motorcykler i min have og børnene sover også ude til middag.

  Forældresamarbejde

  Jeg lægger stor vægt på et godt samarbejde med barnets forældre. Det er vigtigt for mig, at vi kan tale om jeres barns udvikling, og at I som forældre føler sig velkommen i mit hjem.

  Kursus

  Førstehjælp kursus 0-3 år, Sprog i hverdagen 0-3 år, Måltidet i pædagogisk arbejde, Kursus om for tidligt fødte børn.

  Lidt om Susanne

  Jeg bor i hus med min mand. Jeg har 3 voksne børn og 3 børnebørn. Jeg bruger min fritid på min familie, træner og synger i kor.

 • Søs

  Fakta

  Navn: Anne Vibeke Søs Feilberg

  Område: Virum

  E- mail: vife@ltk.dk

  Dyr: ingen

  Åbningstid: Mandag til torsdag 7.15-17.00 og fredag 7.00-16.00

  Hverdagen i dagplejen

  Jeg ønsker hver dag at møde børnene i øjenhøjde, og skabe en tryg og genkendelig dag med fokus på nærhed, omsorg, trivsel og læring. Jeg møder børnene med en anerkendende tilgang, hvor relation, samspil, empati og tillid er de bærende elementer.

  Dagen har en naturlig vekslen mellem rytmer, rutiner og planlagte aktiviteter og ture. Hver dag er vi ude og følger spændt årets gang i forhold til dyre og planteliv.

  Læringen tager udgangspunkt i de styrkede læreplaner under hensyn til det enkelte barn og barnets udviklingstrin og perspektiv.
  Jeg er meget bevidst om, at jeg hver dag holder 4 små børns liv i mine hænder og det er mit mål, at ruste dem bedst muligt til deres videre færd i livet.

  Kurser

  Grundkursus for dagplejere, Børn og beskæftigelse, Leg og læring i dagplejen, Selvværdskursus, Udendørs/ indendørs leg, Økologisk kost til små børn, Samarbejde/kommunikation, Samspil/relationer, Forældresamarbejde, Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter, Måltidet i pædagogisk arbejde, Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde, Førstehjælp hvert 2. år.

  Forældresamarbejde

  Jeg lægger stor vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde omkring jeres barn. Jeg tager altid udgangspunkt i barnets trivsel, læring og udvikling.
  Sammen med jer forældre ønsker jeg at skabe den bedst mulig start på livet for barnet.

  Lidt om Søs

  Ansat i den kommunale dagpleje februar 1995. Uddannet laborant. Tillidsrepræsentant for dagplejerne.
  Gift og mor til Marcus (1993) og Josefine (1998)
  Bor i hus i Virum med god plads og mulighed for at boltre sig inde og ude.

 • Loreta

  Fakta

  Navn: Loreta P. Ovesen

  Område: Virum

  E- mail: loreo@ltk.dk

  Dyr: Marsvin

  Åbningstid: Mandag til torsdag 7.15-17.00 og fredag 7.00-16.00

  Hverdagen i Dagplejen:

  Vores hus og have er indrettet til børnene, og vi bor i et område med skønne parker og skove. Furesøen ligger ca. 10 minutters gang fra vores hus. Jeg er meget aktiv og er på tur med børnene hver dag.

  Naturen med de ujævne stier, små bakker, træer osv. er den bedste gymnastiksal man kan give de 1-3 årige børn.
  Vores dag starter med et lille måltid, hvorefter vi går en tur. Natur og udeliv er utrolig vigtigt for børnenes udvikling. Derfor har jeg fokus på naturen og vi vil fordybe os i naturen og vil følge årstidens skifte.

  Vi finder forskellige dyr og samler måske blade til vores kreative aktiviteter. Efter frokost læser jeg måske nogle rolige historier, eller synger en sang som skaber ro og tryghed. Bagefter bliver børnene skiftet og lagt til at sove.

  Jeg vil servere økologisk frugt og brød når børnene vågner.
  Om eftermiddag er vi sammen om måske at bygge en togbane eller lægge et puslespil. Jeg vil også lave kreative projekter hvor vi øver os i at tegne, male, klippe.

  Jeg har et drivhus, hvor børnene kan dyrke forskellige grøntsager samt krydderurter. Jeg har også jordbær, skovbær og hindbær i haven, som børnene selv kan plukke og smage. Vi har to marsvin som børnene vil lære at kende og på den måde vil de lære at omgås dyr fra de er helt små.

  Kurser/uddannelse:

  Jeg blev uddannet som pædagog i 2019 og vil gerne bruge min faglige viden i mit arbejde som dagplejer.

  Forældresamarbejdet:

  Jeg lægger stor vægt på nærvær, tryghed og trivsel hos børnene. Et godt forældresamarbejde er utrolig vigtigt og jeg er altid åben for en god dialog. Jeg glæder mig til at lære jer og jeres barn at kende.

  Lidt om Loreta:

  Jeg er gift og jeg har fire børn. Jeg bruger min fritid på min familie og jeg elsker natur og udeliv.