Gå til hovedindhold
Du er her:

Kvalitet og klageadgang

Dit barns skolegang skal leve op til kravene i folkeskoleloven og til kommunens politikker og strategier

Hvis du oplever, at dit barn ikke lærer eller trives i skolen, opfordrer vi dig til at begynde dialogen med dit barns lærere, personalet i SFO'en eller klubben eller skolens ledelse.

Hvis du oplever, at I ikke kan løse problemet via dialog, kan du kontakte forvaltningen.

Hvis det forhold, du er utilfreds med ikke egner sig til dialog, eller det er et forhold, du mener, forvaltningen skal være opmærksom på, er du altid velkommen til at kontakte os.

Særlige regler for klager over manglende indsats mod mobning

Elever og forældre har adgang til at klage, hvis elevens skole ikke har en antimobbestrategi eller ved manglende eller utilstrækkelig reaktion ved konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende. Du kan læse mere om den særlige klageadgang her.

 • Hvordan behandles min klage?

  Hvis du klager til forvaltningen, følger vi denne fremgangsmåde:

  • Vi anmoder dit barns skole om at redegøre for de relevante forhold på skolen.
  • Om nødvendigt aflægger vi besøg på skolen og tilser forholdene.
  • Om nødvendigt kontakter vi dig for yderligere oplysninger.
  • Vi vurderer de oplysninger, vi har indsamlet og besvarer din klage.

  Hvis der er forhold på skolen, der skal rettes op på, følger forvaltningen op på det.

 • Kan jeg klage anonymt?

  Vi bliver ind imellem spurgt, om man kan klage anonymt. Svaret er ja, det kan man.

  Du skal være opmærksom på, at det er sværere at bringe forhold i orden, når vi ikke ved fx hvilken skole eller klasse, det drejer sig om. 

 • Er min klage fortrolig?

  En klage til en offentlig myndighed er ikke fortrolig. Vi følger op på alle klager.