Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Indskrivning til skole

Der er frit skolevalg i kommunen, men der er forskellige betingelser, du skal være opmærksom på.

Fristen for digital indskrivning til børnehaveklasse 2021 er overskredet. Hvis du ikke har indskrevet dit barn til skole, skal du kontakte Skoleadministrationen på 45 97 30 51 eller skriv en e-mail til: skoleadministration@ltk.dk.

SFO: Husk, at du først kan indmelde dit barn i SFO når du har modtaget brev fra den skole, dit barn skal gå på. SFO-indmeldelsen vil blive slettet, hvis du gør det før, du har fået brevet.

Frit skolevalg

Der er frit skolevalg i Danmark, så du kan ønske, at dit barn skal gå i en anden skole i kommunen eller en skole i en anden kommune. Dit barn kan dog kun optages, hvis der er plads på den ønskede skole. Skolen kan orientere dig om indskrivningreglerne.

Hvis du ønsker en skole i en anden kommune, skal du kontakte den enkelte skole for indskrivning.

Er du tilflytter, har du ret til din distriktsskole. Du kan også blive optaget på en anden skole, hvis der er plads. Du skal kontakte den enkelte skole.

Bor du ikke i Lyngby-Taarbæk Kommune, kan dit barn blive optaget på en skole, der har plads. Skolen kan orientere dig om indskrivningsreglerne. Der er ikke søskendegaranti for børn, der ikke bor i kommunen.

Skolernes kontaktoplysninger.

Hvornår kan mit barn starte i børnehaveklasse?

I det kalenderår, hvor dit barn bliver 6 år, skal det begynde i børnehaveklasse. Hvis du vil have, at dit barn skal starte før, kan det indskrives i børnehaveklasse, fra begyndelsen af det kalenderår, hvor det fylder 5 år.

Det er vigtigt, at overveje beslutning om tidlig skolestart grundigt, og det er en betingelse, at dit barn kan følge med i undervisningen. Det er skolens leder, der bestemmer, om meget "unge" børn kan starte i skole.

Omkring november, året før dit barn fylder 6 år, får du indskrivningsmateriale tilsendt. Med indskrivningsmaterialet er også indbydelse til informationsmøder på kommunens folkeskoler. Du er velkommen til at deltage i flere skolers informationsmøder.

Du har ret til at få dit barn optaget på distriktsskolen. Har du et barn, der skal i skole, skal du kontakte distriktsskolen eller den ønskede skole.

Ved skolestart i børnehaveklasse, skal du først indskrive dit barn i SFO når du har modtaget brev fra den skole, dit barn skal gå på.