Gå til hovedindhold
Du er her:

Læsecenteret i Lyngby-Taarbæk Kommune

Skoler kan indstille elever med ordblindeproblematikker til et kursus i Læsecenteret for at få ekstra hjælp og støtte i deres skriftsprogsudvikling.

Lyngby-Taarbæk Kommune er kendt for at have mange dygtige læsere. Men vi lægger også vægt på at have et godt tilbud til de elever, der har svært ved at lære at læse og skrive.

 • Hvad er Læsecenteret?

  Læsecenteret har til huse på Trongårdsskolen. Her afvikles kurser for i alt 40 elever på 3.-6. klassetrin. Kurset for elever på 3.- og 4. klassetrin varer i alt 8 uger, mens kurserne på 5.- og 6. klassetrin har en varighed af 5-6 uger.

  Eleverne skal have en skolecomputer, når de begynder kurset. Med hjælp fra computeren kan eleven få læst tekst op, få hjælp til at skrive tekster og stave ordene korrekt, ligesom man også kan tale til computeren, der så omsætter talen til tekst. I løbet af kursusperioden lærer eleverne at anvende deres læse- og skriveteknologi, så det bliver elevernes faste hjælpemiddel i undervisningen fremover.

  Kursusopholdet efterfølges af en mentorperiode, hvor læsecenterlærerne bidrager til at få elevens nye kompetencer indarbejdet i skoledagen på elevens hjemskole. Det indebærer, at eleven understøttes. Samtidig får dansklærer og de andre faglærere viden om, hvordan læse- og skriveteknologien fungerer, så lærerne kan inddrage computeren i planlægning og gennemførelse af undervisningen.

  Læsecenteret har også understøttet arbejdet med ordblindeklubber på de fleste skoler. Ordblindeklubberne er et tilbud til tidligere læsecenterelever og deres lærere. Her er målet at sørge for, at elever med ordblindeproblematikker løbende lærer nyt om brug og anvendelse af læse- og skriveteknologi.

 • Hvem kan have glæde af et Læsecentertilbud?

  Læsecenteret er et tilbud til elever, hvis vanskeligheder med læsning og skrivning er så omfattende, at det påvirker hele deres skolegang. Læsecenteret er ikke et tilbud til elever, der har andre og mere sammensatte vanskeligheder, men er alene rettet mod elever, der har svært ved at læse og skrive.

  Eleverne kommer fra alle kommunens skoler. De har forinden fået støtte på deres hjemskole, men det har vist sig, at for at eleverne kan følge undervisningen i deres klasse, er der behov for, at de lærer at bruge læse- og skriveteknologi. Det sker gennem et kortere kursustilbud med mange ugentlige dansktimer. Ud over dansktimer giver Læsecenteret også eleverne undervisning i matematik og engelsk.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen foregår som holdundervisning med i alt 10 elever. I dansktimerne lærer eleverne at bruge læse- og skriveteknologi. Desuden arbejder eleverne med at udvikle deres almindelige læse-, skrive- og stavefærdigheder og lærer strategier til at blive bedre læsere.

  Undervisningen er tilpasset hver enkelt elev og bygger videre på elevens stærke sider. Herved oplever eleverne, at de udvikler sig til bedre læsere og stavere, hvilket giver dem ny selvtillid og tro på, at de kan lære lige som deres jævnaldrende kammerater.

 • Lærerne i Læsecenteret

  Lærerne i Læsecenteret er veluddannede og har en stor og særlig viden om ordblindhed og undervisning af elever i læse- og stavevanskeligheder. Desuden har de mange års erfaring med at undervise netop denne elevgruppe.

 • Hvorfor er Læsecenteret en god idé?

  Eleverne er ofte i tvivl, når de først hører om tilbuddet i Læsecenteret. De er usikre ved tanken om at skulle skifte skole og undvære deres kammerater – også selv om det kun er for en kortere periode. Men meget hurtigt bliver eleverne rigtigt glade for at være på kursus i Læsecenteret. Eleverne fortæller:

  • At undervisningen er tilpasset til dem – ikke for let og heller ikke for svær
  • At der er god tid til at få hjælp, fordi der kun er 10 elever i klassen - som ofte er inddelt i mindre grupper
  • At de oplever, at de udvikler sig og bliver dygtigere i løbet af kurset
  • At de mødes med kammerater, der har det på samme måde som de selv har det
 • Hvordan søger man om at komme på læsekursus?

  Det er skolen, lærerne og forældrene, der sammen med eleven afgør, om Læsecenteret kan være et tilbud til eleven. En gang om året kan der søges om optagelse på læsekurserne for elever på 3.-6. klassetrin. I en del tilfælde er der flere ansøgere, end der er pladser til på kurserne.

  Hvis eleven ikke tilbydes en plads på læsekurset, har skolen mulighed for at søge sparring med Læsecenteret.

 • Deadline for ansøgning til ophold i Læsecenteret.

  Deadline for ansøgning til ophold i Læsecenteret:

  5.-6. kl. omkring 1. juni – kurserne afholdes i efterårssemestret.

  3.-4. kl. omkring 1. december – kurserne afholdes i forårssemestret.