Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Læsecentret

Vores skoler kan indstille elever med ordblindhed, og elever der har massive vanskeligheder med at læse og skrive, til et kursus i Læsecentret for at få ekstra hjælp og støtte i deres skriftsprogsudvikling

Lyngby-Taarbæk Kommune er kendt for at have nogle af landets bedste læsere. Men vi lægger også vægt på at have et godt tilbud til de elever, der har svært ved at lære at læse og skrive.

 • Hvad er Læsecentret?

  Læsecentret har til huse på Lindegårdsskolen. Her afvikles hvert år tre kurser for i alt 21 elever på 3.-6. klassetrin. Kurset for elever på 3.- og 4. klassetrin varer i alt 12 uger, mens kurserne på 5.- og 6. klassetrin har en varighed af 5 uger.

  Ved kursusstart får hver elev udleveret en it-rygsæk. Det er en computer, og med hjælp fra computeren kan eleven få læst tekst op, få hjælp til at skrive tekster og stave ordene korrekt, ligesom man også kan tale til computeren, der så omsætter talen til tekst. I løbet af kursusperioden lærer eleverne at anvende deres it-rygsæk, så It-rygsækken bliver elevernes faste hjælpemiddel i undervisningen fremover.

  Kursusopholdet følges op af en eller flere mentorperioder, hvor læsecenterlærerne bidrager til at få elevens nye kompetencer indarbejdet i skoledagen på elevens hjemskole. Det indebærer at eleven understøttes; men samtidig får dansklærer og de andre faglærere viden om, hvordan it-rygsækken fungerer, så lærerne kan inddrage it-rygsækken i planlægning og gennemførelse af i undervisningen.

  Læsecentret deltager også i ordblindeklubber på de fleste skoler. Ordblindeklubberne er et tilbud til tidligere læsecenterelever og deres lærere. Her samarbejder en lærer fra Læsecentret med en lærer fra skolen, og målet er at sørge for, at elever der har it-rygsække løbende lærer nyt om brug og anvendelse af it-rygsækken.

 • Hvem kan have glæde af et Læsecentertilbud?

  Læsecentret er et tilbud til elever, hvis vanskeligheder med læsning og skrivning er så omfattende, at det påvirker hele deres skolegang. Læsecentret er ikke et tilbud til elever, der har andre og mere sammensatte vanskeligheder, men er alene rettet mod elever, der har svært ved at læse og skrive.

  Eleverne kommer fra alle kommunens skoler. De har forinden fået støtte på deres hjemskole, men det har vist sig, at for at eleverne kan følge undervisningen i deres klasse, er der behov for at de lærer at bruge en it-rygsæk. Det sker gennem et kortere kursustilbud med mange ugentlige dansktimer. Ud over mange dansktimer giver Læsecentret også eleverne undervisning i matematik og engelsk.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen foregår som holdundervisning med i alt 7 elever. I dansktimerne lærer eleverne at bruge deres it-rygsæk. Desuden arbejder eleverne med at udvikle deres almindelige læse-, skrive og stavefærdigheder og lærer strategier til at blive bedre læsere. Undervisningen er tilpasset hver enkelt elev og bygger videre på elevens stærke sider. Herved oplever eleverne, at de udvikler sig til bedre læsere og stavere, hvilket giver dem ny selvtillid og tro på, at de kan lære lige som deres jævnaldrende kammerater.

 • Lærerne i Læsecentret

  Lærerne i Læsecentret er veluddannede og har en stor og særlig viden om ordblindhed og undervisning af elever i læse- og stavevanskeligheder. Desuden har de mange års erfaring med at undervise netop denne elevgruppe.

 • Hvorfor er Læsecentret en god idé?

  Eleverne er ofte i tvivl, når de først hører om tilbuddet i Læsecentret. De er usikre ved tanken om at skulle skifte skole og undvære deres kammerater – også selv om det kun er for en kortere periode. Men meget hurtigt bliver eleverne rigtigt glade for at være på kursus i Læsecentret.
  Eleverne fortæller:

  • At undervisningen er tilpasset til dem – ikke for let og heller ikke for svær
  • At der er god tid til at få hjælp, fordi der kun er 7 elever i klassen
  • At de oplever, at de udvikler sig og bliver dygtigere i løbet af kurset
  • At de mødes med kammerater, der har det på samme måde som de selv
 • Hvordan søger man om at komme på læsekursus?

  Det er skolen, lærerne og forældrene, der sammen med eleven afgør, om Læsecentret kan være et tilbud til eleven. En gang om året kan der søges om optagelse på læsekurserne for elever på 3.-6. klassetrin. I en del tilfælde er flere ansøgere, end der er pladser til på kurserne.
  De elever, der ikke optages i Læsecentret, får i stedet tilbudt et 10 timers mentor-light kursus, der foregår på elevens hjemskole. Det vil også her være en lærer fra Læsecentret, der tilbyder støtte til eleven og dennes dansklærer. Mentor-light elever tildeles ikke it-rygsæk.