Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Mad- og måltidspolitik

I Lyngby-Taarbæk Kommune findes en fælles Mad og Måltidspolitik. Derudover har dagtilbud og skoler deres egen lokale mad og måltidspolitik. En Mad og måltidspolitik er en målsætning om mad og måltider i kommunale institutioner. Politikken dækker både det som spises og rammerne for måltidet.

Kommunens mad- og måltidspolitik indeholder fire temaer:

 1. Mad og drikke i dagligdagen
 2. Det sociale måltid
 3. Mad og drikke ved festlige lejligheder
 4. Madordninger/ skoleboder

Alle dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber i kommunen skal udarbejde deres egen mad- og måltidspolitikker i samarbejde med forældre.

Nedenfor kan du læse om indholdet i de forskellige temaer i Lyngby-Taarbæk kommunens mad- og måltidspolitik.

De 4 temaer

 • Mad og drikke i dagligdagen

  Børn og Unge er i institution eller skole mange timer hver dag. De har brug for sund mad og drikke for at trives godt og for at få det optimale ud af de aktiviteter og den undervisning, der tilbydes.

  Det betyder at i Lyngby-Taarbæk Kommune opfordrer vi til:

  • At den mad og drikke børnene indtager i løbet af dagen så vidt muligt følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger
  • At der indføres ”frugtkvarter” i skolernes 10-frikvarter
  • At alle børn har fri adgang til koldt drikkevand dagen igennem
  • At institutioner, SFO’er og klubber skaber rammerne for, at alle børn kan få et eftermiddagsmåltid
  • At børn og forældre kan tilbydes råd og vejledning fra personalet i samarbejde med bl.a. Sundhedstjenesten vedr. sund mad

  I den lokale institution, skole, SFO eller klub drøftes og besluttes praksis- med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan vi påvirke et sundt indhold i den medbragte mad?
  • Hvordan kan vi opstille rammer, der medvirker til at børnene får en jævn tilførsel af sund mad og drikke i løbet af dagen?
  • Hvordan sikrer vi, at børnene får adgang til koldt drikkevand på en lettilgængelig og hygiejnisk måde?
  • Hvordan understøtter vi, at forældre kan få råd og vejledning vedr. sund kost?
  • Hvordan forholder vi os til medbragt slik og sodavand i vores institution eller skole?
 • Det sociale måltid

  En god måltidskultur præget af ro og nærvær er med til at fremme børn og unges lyst til at spise sundt, udvikle det sociale fællesskab og den gode stemning omkring måltidet.

  Det betyder, at i Lyngby-Taarbæk Kommune opfordrer vi til:

  • At der gives god tid til måltiderne
  • At der så vidt muligt er voksentilstedeværelse ved måltiderne
  • At der i indskolingen lægges vægt på at holde fast i gode måltidsvaner indarbejdet i vuggestuer og børnehaver
  • At der på mellemtrin, i udskolingen og i klubber skabes gode og alderssvarende rammer hvori børnene kan spise deres mad og dermed forebygge, at de søger udenfor skolens område for at købe ”fast food”, slik mv.

  I den lokale institution, skole, SFO eller klub drøftes og besluttes praksis- med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvilke ritualer ønsker vi at have i tilknytning til maden og måltidet?
  • Hvad er god bordskik hos os?
  • Hvordan organiserer vi måltidet- alt efter alder?
  • Hvilke rammer kan vi skabe for de større elever, for at undgå de forlader skolen/klubben for at købe usund mad og drikke udenfor skoles/klubbens område?
  • Hvordan sikrer vi dialog og samtale under måltidet- også med de større børn?
  • Hvordan stimulerer i børnene til at forbinde måltidet med det sociale fællesskab – både i institutioner og skoler?
 • Mad og drikke ved festlige lejligheder

  I en sund kost til børn og unge er der kun lidt plads til produkter som ikke bibringer med andet end “tom energi”. Hvis slik, sodavand mv. er let tilgængelig, er der risiko for at det tager pladsen op for sundere madvarer.

  Det betyder, at i Lyngby-Taarbæk Kommune opfordrer vi til

  • At der i kommunens institutioner og skoler ikke serveres eller sælges slik, is, kage, sodavand og saftevand med mindre institutionen/skolen har besluttet, at der ved særlige lejligheder kan serveres disse produkter i begrænset omfang
  • At det som udgangspunkt er forældrene der disponerer over råderummet for de ”tomme kalorier”

  I den lokale institution, skole, SFO eller klub drøftes og besluttes praksis- med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Skal vi i vores skole/institution fravige princippet om ikke at sælge/ servere slik, is, kage, sodavand og saftevand ved særlige lejligheder? Hvis ja, ved hvilke lejligheder kan vi fravige?
  • Hvad er vores holdning til slik i madpakkerne og til fx kagedag i klassen?
  • Hvad må børnene uddele ved fx fødselsdage?
 • Madordninger/skoleboder
  • Skoler og institutioner, der etablerer madordninger skal sikre at maden lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger om sund og ernæringsrigtig kost
  • Skoler og institutioner, der laver/ tilbereder mad skal have godkendte køkkenfaciliteter
  • Som udgangspunkt skal der ikke være salg af usunde mad- og drikkevarer, herunder slik, is, kage, sodavand og saftevand i skoleboder

  I den lokale institution, skole, SFO eller klub drøftes og besluttes praksis- med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvad skal der sælges i vores skolebod?
  • Hvem sikrer, at den mad som tilbydes/sælges lever op til fødevarestyrelsens anbefalinger som sund og varieret kost?

Frokostordning i dagtilbud