Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Sammenhængende børne- og ungepolitik

I Lyngby-Taarbæk Kommune lægger vi vægt på at skabe en sammenhængende indsats, som omfatter alle børn og unge fra 0-18 år

Vi lægger vægt på at skabe en sammenhængende indsats for børn og unge fra 0-18 år. Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal medvirke til at sikre alle børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune et trygt, udfordrende og udviklende børne- og ungdomsliv.

Formålet med den sammenhængende børne- og ungepolitik er at skabe et redskab til måden, hvorpå indsatserne koordineres internt såvel som eksternt. En målsætning der ligger i umiddelbar forlængelse af bestræbelserne på at skabe sammenhæng og i højere grad samordne indsatserne på alle niveauer for kommunens 0-18 årige borgere.

Der er i politikken udvalgt fire temaer, som i særlig grad har til formål at sætte fokus på kommunikation og inklusion af børn og unge uanset tilbud.

De fire temaer er:

  • Samarbejde og dialog
  • Rummelighed
  • En sund opvækst
  • Overgange i børns liv

Alle temaer har ligeledes et særligt fokus på at sikre en tidlig indsats over for børn og unge med særlige behov herunder sikre en forebyggende indsats. Indsatsen skal ske med udgangspunkt i barnets tarv og familiens ressourcer og som en helhedsorienteret tværfaglig indsats, hvor det fælles mål for indsatsen er afdækket og tydeliggjort for de involverede parter. Det tværfaglige samarbejde har et fælles ansvar for at udvikle individuelle, lokale og holdbare løsninger i samarbejde med barnet eller den unge og familien.

Det er målsætningen, at disse temaer skal indgå i den daglige praksis hos alle medarbejdere, uanset hvilket niveau de arbejder på.

Formålet er, at den tidlige og rettidige indsats skal prioriteres højt, og personalet skal medvirke til at sikre en helhedsorienteret og rummelig indsats for barnet.