Gå til hovedindhold
Du er her:

SSP - Skole Social Politi

SSP-samarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er et formaliseret og forpligtende samarbejde mellem skoler, Center for Uddannelse og Pædagogik, Center for Social Indsats, klubber og Politi.

SSP-Lyngby´s primære formål er at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge.

Samarbejdet foregår ud fra en forebyggelsesstrategi, som skal sikre, at børn og unge bliver oplyst og vejledt, så de ikke udvikler risikoadfærd, hvor de bliver misbrugere, kriminelle eller får en anden uhensigtsmæssig adfærd.

Derudover er formålet, at opfange signaler om børn og unge, som er ude i kriminalitet/misbrug og med en målrettet indsats forhindre at dette fortsætter yderligere.