Gå til hovedindhold
Du er her:

Pædagogisk psykologisk rådgivning - PPR

PPR er en rådgivning for børn og unge, deres familier og de professionelle voksne, som arbejder med børn og unge.

PPR arbejder med udgangspunkt i Folkeskoleloven med børn fra 0-18 år.

Psykologer kan i samarbejde med forældre, lærere og pædagoger igangsætte forskellige initiativer for at styrke børnenes trivsel, udvikling og deltagelse i børnefællesskaber. Indsatserne planlægges konkret i forhold til det enkelte barn og kan blandt andet bestå af samtaler med lærere og forældre, observationer af børn og iværksættelse af konkrete tiltag med henblik på at styrke barnet og afhjælpe udfordringerne.

Psykologindsatser i forhold til konkrete børn iværksættes på baggrund af faglig vurdering og efter drøftelse med forældre og ledere af skoler / dagtilbud. Målet er at understøtte pædagoger og lærere i deres arbejde med enkelte børn eller børnegrupper, fx en stue eller en klasse. Hvis barnet er tilknyttet andre fagpersoner i kommunen samarbejder psykologen selvfølgelig med disse omkring barnet og familien.

Der tilbydes også psykologisk rådgivning til børn, unge og forældre, og som en del af sit arbejde kan psykologen udarbejde en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV). PPV’en udarbejdes altid i samarbejde med forældre og skole / dagtilbud. Hensigten med PPV’en er at kvalificere arbejdet omkring barnet. PPV’en er også nødvendig, hvis barnet skal indstilles til specialpædagogisk støtte eller til en udredning i børnepsykiatrien.

Psykologerne arbejder på at understøtte en inkluderende praksis, så børn og unge så vidt muligt forbliver en del af fællesskabet i deres nærmiljø.

Kontakt

Hvis du ønsker kontakt til den psykolog, der er tilknyttet dit barns skole eller dagtilbud, skal du rette henvendelse via lederen i skolen / dagtilbuddet.