Gå til hovedindhold
Du er her:

Brugertilfredshedsundersøgelser

Center for Uddannelse og Pædagogik har i efteråret 2017 spurgt forældre i Lyngby-Taarbæk Kommune om deres tilfredshed med deres barns dagtilbud eller skole/SFO

Brugertilfredshedsundersøgelserne omfatter alle forældre til børn og unge på kommunens daginstitutioner, dagpleje, folkeskoler, SFO'er og fritidsklubber. Undersøgelserne er gennemført som elektroniske spørgeskemaundersøgelser i samarbejde med Rambøll.

Undersøgelserne bygger på obligatoriske spørgsmål fra KL’s landsdækkende brugertilfredshedskoncept på børne- og ungeområdet samt nogle supplerende lokale spørgsmål for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Her på siden finder du en samlet rapport for dagtilbudsområdet og en samlet rapport for skoleområdet.
Rapporter fra de enkelte dagtilbud og skoler kan findes på institutionernes og skolernes hjemmesider.

Svarprocent

Blandt forældre til børn i dagtilbud har 77 pct. svaret.

På skoleområdet har 64 pct. af forældrene svaret.

Hvad skal undersøgelserne bruges til

Resultaterne bliver brugt dels som afsæt for kvalitetsudvikling i det enkelte dagtilbud/ på den enkelte skole, dels i det fælleskommunale arbejde med at udvikle dagtilbud og skoler.