Gå til hovedindhold
Du er her:

Handicapkompenserende ordninger

De handicapkompenserende ordninger kan understøtte, at borgere med handicap kan opnå og fastholdes i beskæftigelse og/eller uddannelse.

Reglerne om handicapkompensation har tre hovedelementer

Handicap eller funktionsnedsættelse er ikke en entydig størrelse

I reglerne om kompensation til handicappede har man imidlertid valgt følgende funktionsnedsættelser som nogle, hvor der kan være behov for kompensation:

  • synsnedsættelse eller ordblindhed
  • alvorligt hørehandicap
  • meget betydelig nedsat funktion
  • ADHD
  • Aspergers syndrom
  • hjerneskade
  • psykiske lidelser
  • udviklingshæmning
  • handicap i øvrigt, der giver behov for særlig bistand.