Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Pulje til større lodsejere

Søg pulje til biodiversitetsprojekter og vær med til at fremme biodiversiteten i Lyngby-Taarbæk kommune
 

Lyngby-Taarbæk kommune arbejder aktivt med at øge biodiversiteten. Som led i konkurrencen om at blive ”Danmarks vildeste kommune” er der derfor oprettet en biodiversitetspulje for større lodsejere.

Du kan søge puljen til projekter med formålet at fremme biodiversiteten på din grund og dermed være med i en fælles indsats om at skabe mere og bedre natur i Lyngby-Taarbæk kommune.

Puljen tildeles efter først-til-mølle-princippet og en biodiversitetsrådgiver vil blive tildelt som en del af bevillingen. I samarbejde med rådgiveren udarbejdes en projektplan, inklusiv fremtidig pleje, og en tidsfrist for udførsel af projektet.

Puljen er åben for ansøgninger fra d. 1. juni 2022 kl. 12.00 til d. 1. september 2022 kl. 12.00. 

 • Krav til ansøgning

  Biodiversitetspuljen er åben for større lodsejere, hvor f.eks. virksomheder eller boligforeninger med fællesarealer, har mulighed for at søge om midler til at udføre naturforbedrende projekter på egne arealer.

  Tildelingen gives, forudsat at det ansøgte projekt lever op til nedenstående ansøgningskrav:
   

  Projektet skal have til formål at fremme biodiversiteten

  Projektområdet skal være tilgængeligt for offentligheden.

  Arealet som stilles til rådighed for biodiversitetstiltag skal være 1000 m2 eller derover.

  Der stilles i tilsagnet krav, om at I skal indsende en kort beskrivelse samt billeder og evt. anden dokumentation for det realiserede projekt, som kan lægges på kommunens hjemmeside.

 • Hvad kan du søge?

  Bevillingen indebærer et besøg af en biodiversitetsrådgiver af én times varighed, hvor en projektplan udarbejdes i samarbejde med rådgiver. 

  Lyngby-Taarbæk kommune kan tilbyde en bevilling på maks. 10.000 kr. til medfinansiering af et biodiversitetsprojekt.
  Ansøger finansierer minimum 50% af anlægsudgifterne.

  Det vil sige, hvis der planlægges:

  • Anlæg af et projekt til 20.000 kr. eller derover bevilges 10.000 kr.
  • Anlæg af et projekt for mindre end 20.000 kr. bevilges halvdelen af prisen.

  Bemærk at midlerne udbetales som refusion for udgifter efter projektet er gennemført.
  Det er kun muligt at søge om støtte én gang.

 • Hvordan søger du?

  For at komme i betragtning sendes en mail til bio@ltk.dk med følgende informationer:

  • Kontakt informationer (inkl. CVR-nummer)
  • Matrikel nr. og markeringer på et kort over, hvilke arealer der er planer om at håndtere
  • Projektideer/tanker om hvordan biodiversiteten på grunden kan styrkes til gavn for hele kommunen.
K&F - lodsejerpulje biodiversitet