Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

CO2-reduktionsplan

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en CO2-reduktionsplan for 2018-21. Målet er at reducere CO2-udledningen med 25% i 2025 i forhold til 2015

”CO2-reduktionsplan 2018-21” giver et overblik over, hvilke aktiviteter kommunen sætter i gang og understøtter for at nå CO2-reduktionsmålet.

Hvad er nyt?

 • I CO2-reduktionsplan 2018-21 introducerer vi 3 nye emner:

  1. Bidrag til indfrielse af FN’s Verdensmål for bæredygtighed

  FN’s Verdensmål for bæredygtighed forpligter medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult, reducere ulighed, sikre god uddannelse, sundhed, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk har besluttet, at kommunen skal udarbejde en bæredygtighedsstrategi, som beskriver, hvordan vi kan bidrage til at indfri verdensmålene.

  I CO2-reduktionsplan 2018-21 er derfor beskrevet, hvilke af FN’s Verdensmål og delmål, planen bidrager til at opfylde.

  2. Grøn Byudvikling

  Som led i kommunens salg af grunde, lægger vi stor vægt på, at de nye byområder også bliver en del af en grøn udvikling. Vi samarbejder i den forbindelse med køberne om at skabe smarte bæredygtige løsninger, til gavn for borgere og klimaet.

  3. Færdsel gennem byen

  Antallet af personbiler er stigende og dermed også presset på vejnettet. Der er allerede i dag trængselsproblemer i Lyngby-Taarbæk, hvorfor vi arbejder for en mere smidig færdsel gennem byen for at undgå yderligere pres på vejene.

 • Hvorfor 2018-2021?

  Kommunen startede med at lave årlige CO2-reduktionsplaner i 2014. Erfaringen med at udarbejde planerne i 2014-2017 har vist, at størstedelen af aktiviteterne strækker sig over flere år.

  I 2018 besluttede vi derfor at lave en fireårig plan, der dels opridser de initiativer, som fortsætter fra tidligere, og dels præsenterer en række nye tiltag for perioden. Ligeledes følger planen nu kommunalpolitikernes valgperiode, så nye politikere kan være med til at sætte deres præg på planen for deres periode. Planen vil fremover blive suppleret med årlige notater, som gør status på hvilke aktiviteter, der er gennemført, samt hvad der måtte være kommet til af nye initiativer.

 • CO2-kortlægning 2015

  Kommunalbestyrelsen besluttede i 2015, at klimastrategien fortsat skal være en del af kommuneplanstrategien GRØNT LYS+. Klimastrategien indeholdt bl.a. et mål om at reducere CO2-udslippet med 20% i 2020.

  For at måle, hvor langt kommunen var kommet i forhold til det daværende mål, har COWI gennemført en CO2-kortlægning for 2015. Kortlægningen er finansieret via Lyngby-Taarbæk Kommunes klimapartnerskabs-aftale med Ørsted.

  Kortlægningen viser, at CO2-udledningen i 2015 allerede er reduceret med ca. 30% i forhold til 2008-niveauet. Det skyldes primært, at:

  • Elforbruget i kommunen er reduceret med 12%
  • CO2-udledningen for kommunens vejtransport er reduceret med 35%
  • CO2-udledningen i den danske elproduktion er sænket med 50%

  Kortlægningen af CO2-udledningen i 2008 var dog behæftet med visse usikkerheder. Derfor bruger man fremover 2015 som baseline for nye mål.

  For at kommunen kan bibeholde sin position og grønne image har kommunalbestyrelsen i november 2016 sat et nyt mål om at opnå yderligere 25% CO2-reduktion over de næste 10 år, i forhold til 2015. 

CO2 reduktionsplan