Gå til hovedindhold
Du er her:

Fredninger

Der gælder særlige regler i et fredet område. Reglerne er til for at beskytte natur og kulturhistorie

Søg om dispensation fra en fredning

Hvis du ønsker at bygge eller på anden måde ændre i området, hvor der er en fredning, kan du søge om dispensation. Det kan dog være vanskeligt at opnå dispensation.

I ansøgningen skal du:

 • Beskrive og begrunde dit projekt
 • Angive projektet på et kort

Du skal sende din ansøgning til Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunen sender ansøgningen, samt kommunens bemærkninger til ansøgningen videre til Fredningsnævnet for København, som behandler sagen. 

 • Hvad er en fredning?

  Fredninger er et vigtigt redskab til at beskytte natur og kulturhistorie. En fredning kan også bruges til at gennemføre planer for at genoprette og udvikle eksisterende naturområder.

  En fredning kan også give retningslinjer for, hvor og hvordan vi må bevæge os rundt i naturen.

 • Hvad betyder en fredning for dig?

  Der gælder særlige regler for hvert enkelt fredet område. Du må for eksempel ikke umiddelbart bygge nyt, fælde træer, anlægge terrasse eller på anden måde ændre i et terræn, hvor der er en fredning.

  Er du i tvivl om, hvilke begrænsninger der er i et fredet område, og om de har betydning for dig, kan du spørge Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Hvem fører tilsyn med og plejer fredningerne?

  Lyngby-Taarbæk Kommune holder øje med, at retningslinjer og regler for en fredning på kommunens arealer bliver overholdt. 

  Kommunen står også for plejen af fredede arealer på kommunale områder. De enkelte grundejere plejer selv deres fredede arealer.