Gå til hovedindhold
Du er her:

Særligt beskyttet natur

Lyngby-Taarbæk Kommune er rig på særligt beskyttet natur med store Natura 2000-områder og Bilag-IV arter

Hvad er Natura 2000-områder?

Natura 2000 er betegnelsen for en række områder, hvor naturen er ekstra godt beskyttet.

Områderne er udvalgt fordi de indeholder sjældne eller truede naturtyper, dyre- og plantearter.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er Furesø, Frederiksdal Skov, Nedre Mølleådalen fra Ørholm, Lyngby Åmose, og Jægersborg Dyrehave udpeget som Natura 2000-områder.

Hvad er Bilag IV- arter?

Flere plante- og dyrearter beskytter vi særligt i forhold til de generelle Natura 2000-retningslinjer. De arter står på bilag IV i Habitatdirektivet fra EU.

Det er ikke tilladt at ændre eller ødelægge levesteder, yngle- eller hvilepladser for bilag IV-arter. De regler gælder ikke kun i Natura 2000-områder, men i alle dele af kommunen, hvor arterne lever.

Se hvilke arter som er bilag IV- arter.

  • Hvad gør kommunen for at beskytte arter og naturtyper i Natura 2000-områder?

    Lyngby-Taarbæk Kommune behandler ansøgninger om projekter i og nær Natura 2000-områder og vurderer, hvordan projekterne vil påvirke naturen.

    Kommunen udarbejder handleplaner for Natura 2000-områder på kommunalt ejede arealer. Handleplanerne beskriver, hvordan kommunen vil sikre og forbedre naturen i Natura 2000-områderne.

  • Hvad gør kommunen for at beskytte Bilag-IV arter?

    Lyngby-Taarbæk Kommune sørger for, at der tages særligt hensyn i forbindelse med projekter, der kan påvirke bilag IV-arterne eller deres levesteder.

    Kommunen må ikke tillade aktiviteter, der kan skade eller ødelægge bilag IV-arternes yngle- eller rasteområder. Det gælder også aktiviteter uden for Natura 2000-områder og de beskyttede naturtyper.