Gå til hovedindhold
Du er her:
Indhold fra borger.dk

Når I vil giftes

 • Internationale par skal søge om ægteskab hos Familieretshuset

  Fra den 1. januar 2019 gælder nye regler, når man ønsker at blive gift i Danmark.

  Familieretshuset og kommunerne deler prøvelsen af ægteskabsbetingelserne mellem sig.  

  Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner :

  • er dansk eller nordisk statsborger(e)
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

  Familieretshuset står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere. 

 • Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring

  Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

  I skal søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

  Du kan få hjælp hos Familieretshuset , hvis du, din partner eller I begge er udenlandske statsborgere.

  Når I også vil skifte navn

  Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen 'Navneændring på bryllupsdagen'.

  I skal altså både udfylde ægteskabserklæringen og "Navneændring på bryllupsdagen".

  De fleste, som vil giftes, opfylder betingelserne og kan let dokumentere det.

  På siden 'Betingelser for ægteskab' kan I læse om ægteskabsbetingelserne, fx hvis en af jer tidligere har været gift.

  På siden 'Navneændring' kan I læse om navnereglerne og søge om navneændring på bryllupsdagen.

 • Udstedelse af prøvelsesattest

  Der gælder nye regler fra den 1. januar 2019.

  Du skal henvende dig til enten kommunen eller Familieretshuset. Familieretshuset hjælper dig, hvis du, din partner eller i begge er udlændinge og ønsker at blive viet i Danmark. 

  Efter I har sendt en ægteskabserklæring, undersøger kommunen, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Kommunen udsteder derefter en prøvelsesattest.

  Skal I giftes hos kommunen, får I ikke selv udleveret prøvelsesattesten.

  Hvis I skal vies uden for kommunen, i en kirke eller i et godkendt trossamfund, får I udleveret en prøvelsesattest, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden.

  I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.

 • Navneændring på bryllupsdagen

  I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal søge om navneændringen ved at bruge selvbetjeningen "Navneændring på bryllupsdagen".

  I skal hver især udfylde en ansøgning, hvis I begge vil ændre navn

  Ansøgningen om navneændring på bryllupsdagen skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen. I skal altså både udfylde den digitale selvbetjeningsløsning "Navneændring på bryllupsdagen" og udfylde ægteskabserklæringen.

  I kan godt ændre navn efter vielsen, men det er kun gratis senest tre måneder efter vielsen.

  I får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis. Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, det kan være Skatteforvaltningen, får automatisk besked om jeres navneændring.

 • Hvordan bliver vi gift på rådhuset?

  En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.

  Vielsen foregår som regel på rådhuset, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår fx i en skov eller park.

  Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten.

  En vielse skal overværes af mindst to vidner. Sørger I ikke selv for vidner, skal kommunen gøre det.

 • Hvordan bliver vi gift i folkekirken?

  Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.

  I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

  • en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
  • en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken, og derfor ønsker at blive viet netop der

  I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

  Der skal være mindst to vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

  En præst kan nægte at vie jer, hvis en af jer – eller I begge – er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.

 • Folkekirkens velsignelse af borgerligt viede eller registrerede partnere

  I kan få religiøs velsignelse af en præst i folkekirken, hvis I er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab,. Præsten har dog ret til at nægte at velsigne jer. Ønsker I religiøs velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen. Bemærk, at I beholder den oprindelige vielsesdato, selvom jeres ægteskab bliver velsignet i kirken.

 • Hvordan bliver vi gift i et godkendt eller anerkendt trossamfund?

  Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse.

  I skal medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som jeres kommune har udstedt.

 • Hvordan bliver vi gift i udlandet?

  Du kan normalt kun
  blive gift af danske myndigheder i Danmark.

  Vielser på danske ambassader og
  konsulater kan kun ske i helt særlige tilfælde, og forudsætter, at du er
  forhindret i at blive gift i Danmark fx pga. dit arbejde eller varigt ophold i
  udlandet. Det er samtidig et krav, at du ikke vil kunne blive gift lokalt, fx i
  kirken eller borgerligt. Endeligt skal de lokale myndigheder acceptere, at I
  bliver viet af ambassaden eller konsulatet.

  Hvis I helt
  undtagelsesvist bliver gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation
  i udlandet, skal I være opmærksomme på, at ægteskabet er indgået efter de
  danske regler. Det kan betyde, at ægteskabet ikke vil blive anerkendt i det
  land, hvor ægteskabet er indgået. I skal selv undersøge, om myndighederne i det
  land, hvor ægteskabet er indgået, vil anerkende ægteskabet.

  Det er også muligt at
  blive gift i danske sømands- og udlandskirker, hvis præsten har fået en lokal
  vielsesbemyndigelse. Det betyder, at vielsen skal foregå i overensstemmelse med
  det pågældende lands lov og altså ikke efter de danske regler. Du kan finde
  information om vielse i danske kirker i udlandet hos Danske Sømands- og
  Udlandskirker.

  Vielse i udlandet af udenlandsk myndighed

  Hvis I vil giftes i et
  andet land af dets vielsesmyndighed, skal I selv sørge for at undersøge
  reglerne for at blive gift i det pågældende land.
  Hvis myndighederne i det land, hvor I ønsker at blive gift, kræver det, kan I
  få jeres bopælskommune til at udstede en ægteskabsattest, der bekræfter, at I
  kan indgå ægteskab efter dansk lovgivning.

  Hvis I ikke bor i
  Danmark, skal I kontakte den kommune, hvor I sidst boede i Danmark. Hvis I har
  boet uden for Danmark i jeres voksenliv, kan kommunen kræve, at I viser en
  civilstandsattest, der viser jeres registrerede civilstand i de lande, hvor I
  har boet.

  Er I blevet gift i
  udlandet og ønsker vielsen registreret i Danmark, skal I henvende jer til
  folkeregisteret i bopælskommunen, eller seneste bopælskommune, hvis I bor i
  udlandet.

  Du kan finde
  information om anerkendelse af udenlandske vielser på Ankestyrelsens
  hjemmeside.

 • Har du mistet din vielsesattest?

  Hvis en af jer har mistet en vielsesattest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation.

  I kan bruge selvbetjeningen 'Bestil mistet vielsesattest fra kirken', hvis I er blevet kirkeligt viet, ellers skal I henvende jer til kommunen eller en anden myndighed, der har udstedt attesten.

 • Huskeliste og ordforklaring
  Ægteskabserklæring og prøvelsesattest
  • Uanset om I skal vies på rådhuset eller i kirken, skal I udfylde en ægteskabserklæring.
  • Kommunen vurderer, om I opfylder ægteskabsbetingelserne.
  • Hvis I ikke skal vies på rådhuset, skal I bruge en prøvelsesattest. Den er et bevis på, at I har ret til at gifte jer med hinanden. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.
  Vielse i udlandet
  • Hvis I skal giftes i udlandet, skal I udfylde ægteskabserklæringen for at få en ægteskabsattest.
  • Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.
  Navneændring på bryllupsdagen
  • Hvis I ønsker at ændre efternavne i forbindelse med brylluppet, skal I søge Kirkeministeriet om det senest 15 dage inden bryllupsdagen. Det er en anden selvbetjeningsløsning.