Gå til hovedindhold
Du er her:

Lån til betaling af ejendomsskatter

Her kan du læse om lån til betaling af ejendomsskatter. 

Fra den 1. januar 2024 overtager staten opgaven med at opkræve de kommunale ejendomsskatter og dermed også med at yde lån til betaling af ejendomsskatten, også kendt som den særlige pensionistordning for ejendomsskatter.

Derfor vil det fremover være Skatteforvaltningen, som behandler ansøgninger om lån til at betale ejendomsskatten. Kommunen kender endnu ikke de nærmere retningslinjer for ansøgninger mv., og vi må for nuværende henvise alle spørgsmål i denne sammenhæng til SKAT. Vi vil dog løbende opdatere denne hjemmeside, når vi bliver informeret nærmere fra SKAT.

SKAT oplyser, at der i løbet af efteråret vil komme information på SKATs- og Vurderingsportalens hjemmesider. Aktuelt findes der en foreløbig information på Vurderingsportalen.

Henvendelser vedrørende eksisterende lånesager, indfrielse, forhøjelser samt afdrag skal indtil videre stadig rettes til Lyngby-Taarbæk Kommune. Det kan ske til Finans og Regnskab. Se kontaktoplysninger i kontaktboks.

Henvendelser vedrørende nye ansøgninger skal som nævnt rettes til SKAT. SKAT kan kontaktes på telefon 72 22 18 18.

Hold dig opdateret på Vurderingsportalen, som løbende vil blive opdateret.

De kan søge om lån i november 2023 på tast selv

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter.

Ofte stillede spørgsmål om ejendomsskattelån

 • Hvornår skal lånet indfries?

  Lånet med tilskrevne renter, skal indfries når ejendommen skifter ejer, fraflyttes eller udlejes.

  Du skal være opmærksom på, at hvis du udlejer din ejendom uden selv at være bosiddende på den, så forfalder dit lån til betaling af ejendomsskatter til betaling med det samme.

  I tilfælde af, at ejeren af ejendommen dør og dens ægtefælle overtager ejendommen og bliver siddende i uskiftet bo, kan lånet fortsætte under forudsætning af, at ægtefællen opfylder kravene for lån til betaling af ejendomsskatter i henhold til § 1 i lov om lån til betaling af ejendomsskatter

 • Renter

  I 2023 udgør renten 1,53 %.

  Renten er fastsat på baggrund af Folketingets lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, der blev vedtaget den 21. december 2010.

  Lov nr. L47 (lov om lån til betaling af ejendomsskat)

  "Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år".

  Ved opkrævning af et lånebeløb, der er forfaldet til betaling ifølge loven, giver kommunen et nedslag i de renter, der er løbet på lånet efter 1. januar 2011. Nedslaget reduceres årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 %.

  Du skal være opmærksom på, at renterne ikke kan trækkes fra ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

 • Årsopgørelse

  Hvert år inden den 1. marts vil du modtage en årsopgørelse fra kommunen med oversigt over kommunens tilgodehavende pr. 1. januar med angivelse af tilskrevne renter, i det foregående kalenderår.

 • Forespørgsel om rykning

  For at Lyngby-Taarbæk Kommune kan behandle en forespørgsel om rykning, skal vi have tilsendt oplysninger om det lån der skal indfries, samt lånetilbuddet for det nye lån.

  Dette er nødvendigt, for at kommunen kan afgøre om det nye lån overstiger restgælden på det hidtidige lån med tillæg af omkostninger ved låneomlægningen, og om det nye låns løbetid og afdragsprofil er uændret i forhold til hidtidige lån.

  Oplysninger om lånene skal sendes pr. e-mail til adressen ejendomslaan@ltk.dk

  Ved forespørgsler om rykning henholder Lyngby-Taarbæk Kommune sig til lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 4.