Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:
Indhold fra borger.dk

Seniorpension

 • Søg seniorpension

   Fra 2021 skal du søge seniorpension digitalt med dit NemID.

  Det
  gør du her: 

  Er du digitalt undtaget, kan din kommune hjælpe dig med at søge.

  Du kan
  søge allerede seks måneder, før du opfylder alderskravet 

  For at få
  seniorpension, skal du have seks år eller mindre til folkepensionsalderen. Du
  har dog mulighed for at søge allerede seks måneder, før du opfylder
  alderskravet for seniorpension.

  Hvis du er tvivl om, hvornår du kan gå på folkepension, og hvornår du tidligst kan søge om seniorpension, så kan du bruge tabellen nedenfor, for at få svar.   

  FØDSELSÅR
  MINIMUMSALDER FOR SENIORPENSION
  FOLKEPENSIONSALDER

   1. halvår 1955 
   60 ½  
   66 ½ 

   2. halvår 1955 
   61
   67

   1. halvår 1956 
   61
   67

   2. halvår 1956 til 2. halvår 1958 
   61
   67

   1. halvår 1959 
   61
   67

   2. halvår 1959 til 2. halvår 1962 
   61
   67

   1. halvår 1963 til 2. halvår 1966 
   62
   68

 • Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

  Hvis du har søgt om seniorpension i 2020, så bliver din ansøgning behandlet af din kommune. Søger du i 2021, bliver din ansøgning behandlet af Seniorpension.  

  Du får en afgørelse senest 6 måneder, efter du har søgt. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om seniorpension færdig.

 • Få oveblik over dit ansøgningsforløb

  I pjecen nedenfor kan du få overblik over forløbet fra du sender din ansøgning, til du får svar. 

 • Fuldmagt

  Hvis du skal handle på en andens vegne i forhold til deres ansøgning eller sag om seniorpension, skal du have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Seniorpension om sagen.

  Du skal kontakte personens egen kommune, hvis personen har søgt om seniorpension i 2020.

  Hvis personen søger i 2021, så skal fuldmagten gives til Seniorpension.  

  Fuldmagt til Seniorpension - sådan gør du

  Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det ved
  at skrive under en på en skriftlig fuldmagt.

 • Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
  Fra 2021 er det Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Når du er blevet tilkendt seniorpension er det Udbetaling Danmark, Pension, der beregner og udbetaler den.

  I tabellerne nedenfor kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din sag. Læg mærke til, at der er forskel på, hvem du skal kontakte alt efter hvilket år du har søgt. 

  RÅD OG VEJLEDNING
   SØGT I 2020              
  SØGT I 2021 

  Hvis du har spørgsmål til din situation.
  Det er nemlig kommunen, der hjælper dig 
  med råd og vejledning i forhold til dine
  muligheder for at søge om seniorpension, vejledning
  om økonomiske konsekvenser,
  hjælper dig med din ansøgning, mv. 

   Din kommune
  Din kommune

  TILKENDELSE AF SENIORPENSION
   SØGT I 2020 
   SØGT I 2021 

  Hvis du har spørgsmål til din ansøgning
  eller sag - fx sagsbehandlingstid, hvad du
  skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen, mv. 
   Din kommune
  Seniorpension

  BEREGNING OG UDBETALING AF SENIORPENSION
    SØGT I 2020 
   SØGT I 2021 

  Hvis du har spørgsmål til beregning eller udbetaling af din seniorpension.

  Udbetaling  Danmark
   Udbetaling Danmark

  Du kan finde kommunens telefonnummer på din kommunens hjemmeside.
  Du kan finde Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger på siden 'Kontakt Udbetaling Danmark, Pension'. 

 • Vil du vide mere?
  Hvis du vil klage

  Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan klage, er du velkommen til at
  kontakte Seniorpension for nærmere vejledning.

  Lovgivning 
 • Kan jeg få seniorpension?

  For at få seniorpension skal du som udgangspunkt: 

  • højst have seks år
   til folkepensionsalderen.
  • have en varig
   nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen. Din arbejdsevne bliver vurderet i
   forhold til dit seneste job. Det betyder, at det ikke skal undersøges, om du
   evt. vil kunne klare en anden type job, end den du har. 
  • have arbejdet i
   mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i
   fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

  Det er desuden også en
  betingelse, at du som hovedregel skal:

  • være dansk
   statsborger
  • have fast bopæl i
   Danmark
  • have boet i Danmark
   i mindst tre år fra du fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen.

  Selv om du ikke opfylder betingelserne, kan du
  alligevel have ret til seniorpension, hvis du opfylder en af undtagelserne, som
  du kan læse om her:

 • Hvor meget kan jeg få i seniorpension?

  Det beløb, du kan få udbetalt i seniorpension, afhænger bl.a. af dit
  samlivsforhold.

  Hvis du er gift eller samlevende, kan din
  seniorpension blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har
  indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.

  Seniorpension pr. måned i kr. før skat
  (2021)

  Enlig
  Gift eller samlevende

   19.331 kr.
  16.432 kr.

  Beregn din seniorpension uden NemID/MitID

  Her kan du uden NemID/MitID beregne, hvad du vil kunne få
  udbetalt som ny seniorpensionist. Beregningen er kun vejledende og er ikke en
  ansøgning.

  Bemærk at seniorpension beregnes på samme måde som
  førtidspension.

 • Din seniorpension kan gøres hvilende, hvis du kan forsørge dig selv

  Din seniorpension kan gøres hvilende, hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen og over en længere periode tjener mere, end hvad der svarer til 218.712 kr. om året (2021).

  At din seniorpension bliver gjort hvilende betyder, at din udbetaling stopper.

  Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende ved at kontakte Seniorpension.

 • Må jeg have andre indtægter end seniorpension?

  Du og din ægtefælle/samlever må gerne have indkomster ud over
  seniorpensionen. Din seniorpension kan dog blive sat ned, hvis jeres indkomster er over en vis størrelse ved siden af din pension.

  Indkomster, der kan have betydning for, hvor meget
  du får i seniorpension, er fx:

  • Indkomst ved
   personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
  • Udbetalinger fra
   pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension.
  • Bidrag og andre
   løbende ydelser, fx erstatninger
   Indkomst ud over
   seniorpensionen, som du skal betale skat af.
  • Positiv kapitalindkomst.

  Indkomstgrænse i
  kr. om året før skat (2021)

  I tabellen nedenfor kan du se, hvor høj indkomsten må være, før din seniorpension bliver sat ned. 

  ENLIG
  GIFT/SAMLEVENDE 

   81.900 kr.
  129.900 kr.

  Du kan lave en foreløbig beregning af din
  seniorpension ud fra dine oplysninger her:

 • Seniorpension eller Tidlig pension?

  Fra den 1. august 2021 er det også blevet muligt at søge tidlig pension. Er du i tvivl om du skal søge seniorpension eller tidlig pension, kan du læse om forskellen på de to tilbagetrækningsydelser her: