Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:
Indhold fra borger.dk

Seniorpension

 • Udbetaling Danmark udbetaler din seniorpension

  Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Når du er blevet tilkendt seniorpension er det Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din seniorpension.

  Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark om, at du skal starte udbetalingen af
  din seniorpension. Du kan først starte udbetalingen, når du har modtaget
  brevet.

 • Hvornår får jeg udbetalt min seniorpension?

  Udbetaling Danmark udbetaler seniorpension til
  din NemKonto den sidste bankdag hver måned. Din seniorpension bliver udbetalt
  bagud. Det vil sige, at din seniorpension for fx marts bliver udbetalt til
  sidst i marts.

 • Min indkomst i den måned, jeg bliver seniorpensionist

  Når du bliver seniorpensionist, kan din pension
  blive sat ned, hvis du får udbetalt og bliver beskattet af fx feriepenge,
  efterløn, overarbejde eller får en fratrædelsesgodtgørelse i den måned, du
  bliver seniorpensionist eller senere.

  Her kan du se et eksempel på, hvornår en
  udbetaling kan påvirke din seniorpension: 

  Eksempel – Du får
  udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i den måned, hvor du bliver seniorpensionist

  Den 1. september bliver du seniorpensionist, og den 20. september får du
  udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse, som du bliver beskattet af. Fordi du
  får udbetalt din fratrædelsesgodtgørelse og bliver beskattet af den, efter
  du er blevet seniorpensionist, indgår fratrædelsesgodtgørelsen i beregningen af
  din seniorpension. Derfor kan din seniorpension blive sat ned.

  Er din
  indkomst indberettet forkert til Skattestyrelsen?

  Hvis du
  mener, at fx din arbejdsgiver har indberettet forkerte datoer i forbindelse med
  udbetaling af feriepenge, overarbejde, fratrædelsesgodtgørelse mv.,
  skal du kontakte din arbejdsgiver.

 • Din seniorpension kan gøres hvilende

  Seniorpension kan gøre din pension hvilende, hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen og over en længere periode tjener mere, end hvad der svarer til 218.712 kr. om året (2021).

  Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende. Hvis du vil det, skal du kontakte Seniorpension.

  Du skal også kontakte Seniorpension for at få genoptaget udbetalingen af din seniorpension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre end 218.712 kr. om året (2021).

  Hvis du har fået tilkendt seniorpension og vil beregne, hvilken betydning en ændring i din situation kan få, kan du bruge beregneren med NemID.

 • Hvad sker der, når jeg går fra seniorpension til folkepension?

  Din seniorpension ændres
  automatisk til folkepension, når du når folkepensionsalderen.

  Du modtager et brev fra
  Udbetaling Danmark 6 måneder før, du overgår til folkepension.

 • Hvad sker der med min seniorpension, når jeg flytter til udlandet?

  Læs mere om reglerne for
  at tage din seniorpension med, når du flytter til udlandet:

 • Fuldmagt - hvis du skal hjælpe en anden

  Hvis du skal hjælpe en anden

  Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

  Hvis en anden skal hjælpe dig

  Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

  Sådan gør I

  Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med NemID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

 • Hvis du har spørgsmål til udbetalingen af din seniorpension

  Spørgsmål om
  udbetaling af seniorpension

  Har du spørgsmål om beregningen
  eller udbetalingen af din seniorpension, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

  Spørgsmål om ansøgning
  og tilkendelse af seniorpension

  Har du spørgsmål om
  tilkendelsen af seniorpension, skal du kontakte Seniorpension.

 • Vil du vide mere

  Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

  Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.  

  Hvis du er utilfreds eller vil klage

  Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Derfor skal du kontakte eller klage til Seniorpension, hvis du er uenig i deres afgørelse. Seniorpension skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

  Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler seniorpensionen. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er utilfreds med beregningen eller udbetalingen af din førtidspension. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

  Lovgivning

  Her kan du læse mere om lovgivningen for seniorpension: