Gå til hovedindhold
Du er her:
Indhold fra borger.dk

Flytning til udlandet

 • Husk det hele, når du flytter fra Danmark

  Udover at melde flytning til CPR og kontakte Skattestyrelsen kan der være mange andre myndigheder og virksomheder, som du skal kontakte ved udrejse fra Danmark.
  Alt efter din situation i Danmark og din kommende situation i det nye land, er det forskelligt, hvad du skal være opmærksom på.

  Det kan fx være:

  • arbejde og uddannelse, herunder løn og SU
  • familie, herunder børn
  • skat
  • overførselsindkomst
  • gæld, både til det offentlige og til private virksomheder
  • sundhed og sygesikring
  • aflæsning og afregning af el mv.
  • ferie og pension
  • bolig, herunder registrering i CPR, fremleje, fast ejendom
  • lukning af egen virksomhed
  • bil og kørekort
  • registrering på Danskerlisten hos Udenrigsministeriet
  • post
  • kæledyr
  • opsigelse af abonnementer
  • udmeldelse af foreninger
  • andet

  Du kan orientere dig om mange af reglerne på det offentlige område på borger.dk, og de offentlige hjemmesider, som borger.dk linker til.

  På det private område skal du kontakte virksomhederne. Brug fx dine månedlige betalingsserviceoversigter til at skabe dig et overblik.


 • Anmeld flytning til udlandet (udrejse)

  Alle, der flytter til udlandet i mere end seks måneder, skal inden afrejsen sørge for at registrere sig som udrejst i CPR. Det sker ved at anmelde udrejsen for den kommune, du bor i.

  Du behøver ikke kende din præcise adresse i udlandet, når du anmelder din udrejse. Når du kender den, kan du vende tilbage og bruge selvbetjeningen til at oplyse om din udlandsadresse.

  Du kan tidligst anmelde fraflytning fire uger før, du fraflytter (og senest fem dage efter fraflytningen).

  Registreringen foregår digitalt, men hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp på borgerservice eller biblioteket.

  Skat

  Du skal også kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 28 92 og meddele, at du er udrejst. Ring gerne en uge efter, at du er fraflyttet og har anmeldt udrejsen.

  NemID

  Husk også at opdatere din nye udlandsadresse på nemid.nu, så du automatisk får tilsendt nye NemID-nøglekort, når du løber tør for nøgler.

  Grønland

  Vær opmærksom på, at en flytning til Grønland ikke betragtes som en fraflytning til udlandet. Flytningen skal anmeldes til tilflytningskommunen i Grønland som en almindelig flytning. 

  Ophold i udlandet på mindre end seks måneder

  Hvis du opholder dig mindre end seks måneder i udlandet, kan du bede kommunen om fortsat at være registreret med bopæl i Danmark. Det kræver, at du har fuld rådighed over din bolig, hvilket vil sige, at den ikke må være fremlejet, lånt eller lejet ud.

  Har du ikke fuld rådighed over boligen, kan du bede kommunen om at lave en konkret vurdering af, om du stadig kan være registreret med bopæl i Danmark under dit ophold i udlandet.

  Uanset længden af dit udlandsophold er det en god idé at lade dig registrere på den danske ambassade i det land, du er flyttet til.

 • Hvis du skal flytte fra Danmark eller Grønland til et nordisk land
  Anmeldelse af fraflytning

  Flytter du fra Danmark eller Grønland til et af de andre nordiske lande, skal du inden udrejsen anmelde din udrejse til din danske eller grønlandske fraflytningskommune.  Det gælder ved fraflytning til disse lande:

  • Finland
  • Færøerne
  • Island
  • Norge
  • Sverige

  Da flytning til Grønland ikke betragtes som en fraflytning til udlandet, skal du ikke anmelde flytningen til din fraflytningskommune i Danmark.

  Anmeldelse af tilflytning

  Når du flytter til et andet nordisk land, skal du anmelde din tilflytning til registreringsmyndigheden i det andet nordiske land.

  Det gælder, når du flytter fra Danmark eller Grønland til disse lande:

  • Finland
  • Færøerne
  • Island
  • Norge
  • Sverige

  Når du anmelder indrejsen i det nordiske tilflytningsland, skal du huske at medbringe legitimation, som viser dokumentation for dit statsborgerskab, pas, og dokumentation for dit personnummer i Danmark/Grønland.  Din tidligere bopælskommune i Danmark eller Grønland kan først registrere dig som udrejst i CPR, når de har fået besked fra myndighederne i det andet nordiske land om, at du nu står registreret hos dem.  Når du flytter mellem de nordiske lande, er du omfattet af den såkaldte internordiske folkeregistreringsaftale. Aftalen betyder, at du kun kan være tilmeldt folkeregistret ét sted i Norden. 

 • Flytning i udlandet - meddel din nye adresse i udlandet

  Hvis du skifter adresse, mens du opholder dig i udlandet, har du ret – men ikke pligt – til at få den nye udlandsadresse registreret i CPR. Du skal give besked om adresseændringen til den kommune, du flyttede fra, da du forlod Danmark.

  Adresseændringen skal indeholde følgende:

  • dit fulde navn
  • dit personnummer
  • din gamle adresse i udlandet
  • din nye adresse i udlandet
  • dato for flytning.

  Når kommunen har modtaget ovenstående oplysninger, har den mulighed for at registrere din nye adresse i CPR.

  Du kan også bruge dit NemID og ændre din adresse i udlandet digitalt i selvbetjeningsløsningen 'Anmeld flytning til udlandet (udrejse)'

 • Hvordan er reglerne for sygesikring i udlandet?

  Hvis du flytter til udlandet for at arbejde og ikke længere er bopælsregistreret i CPR med adresse i Danmark, er du som hovedregel ikke længere omfattet af dansk sygesikring. Det betyder bl.a. at du skal aflevere dit gule sundhedskort til kommunen, og at du ikke længere er sygesikret, hvis du fx er på ferie i Danmark.

  Nogle lande har en skattefinansieret sygesikring ligesom det danske, mens andre landes sociale sikring bygger på et forsikringsprincip, som du selv skal købe dig til.

  I nogle tilfælde har du mulighed for fortsat at være dansk sygesikret. Det kan fx være, hvis du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, hvis du er udsendt en offentlig dansk myndighed eller er ansat på et skib, der fører dansk flag.

  Hvis du er dansk socialt sikret, kan du få et særligt sundhedskort, som giver dig ret til at bruge det danske sundhedsvæsen, selvom du ikke bor i Danmark. Du kan også få det blå EU-sygesikringskort til brug for rejser i andre EU/EØS-lande.