Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Tilsyn i Hjemmeplejen

Lyngby-Taarbæk kommune har som bestiller af ydelser og indsatser tilsynsforpligtigelsen med kommunes Hjemmepleje

Styrelsen for Patientsikkerhed har til opgave at føre tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. Tilsynet skal bidrage til at sikre patientsikkerheden og patienternes rettigheder. Derudover skal tilsynet understøtte læring på behandlingsstederne. Styrelsen udfører planlagte og reaktive tilsyn.

 

Planlagt tilsyn

Behandlingssteder udvælges på baggrund af en risikovurdering eller som stikprøver. Besøgene varsles mindst seks uger i forvejen og gennemføres med udgangspunkt i målepunkterne.

 

Reaktive tilsyn 

Tilsyn igangsættes ved bekymringshenvendelser til styrelsen, pressefokus eller utilstrækkelig patientsikkerhed identificeret ved styrelsens planlagte sundhedsfaglige tilsyn. Reaktive tilsyn varsles som hovedregel to uger i forvejen. Er patientsikkerheden truet, kan styrelsen gennemføre tilsyn med kortere varsel eller helt uvarslet.

Du kan finde mere information om de sundhedsfaglige tilsyn på www.stps.dk/tilsyn

Derudover gennemføres uvildigt tilsyn af personale fra BDO Kommunernes Revision A/S som tager udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser.

 

Det videre arbejde med tilsyn

Efter hvert tilsyn bliver der udarbejdet en tilsynsrapport. Rapporten bliver fulgt op af ledelsen og bliver sendt i høring i bruger- og pårørenderådene samt Seniorrådet. Efterfølgende bliver rapporten forelagt Social- og Sundhedsudvalget.

Hvert år bliver der udarbejdet en redegørelse for den samlede tilsynsindsats. Redegørelsen bliver forelagt Kommunalbestyrelsen og sendt i høring i Seniorrådet samt bruger- og pårørenderådene.

Kommunalt tilsyn i Hjemmeplejen