Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Tilsyn inden for ældre- og sundhedsområdet

Lyngby-Taarbæk kommune har som bestiller af ydelser og indsatser inden for ældre- og sundhedsområdet tilsynsforpligtigelsen med kommunes hjemmepleje, plejecentre, trænings- og rehabiliteringsenhed samt bosteder

Styrelsen for Patientsikkerhed har til opgave at føre tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. Tilsynet skal bidrage til at sikre patientsikkerheden og patienternes rettigheder. Derudover skal tilsynet understøtte læring på behandlingsstederne. Styrelsen udfører planlagte og reaktive tilsyn samt ældretilsyn.

Planlagt tilsyn​

Behandlingssteder udvælges på baggrund af en risikovurdering eller som stikprøver. Besøgene varsles mindst seks uger i forvejen og gennemføres med udgangspunkt i målepunkterne.

Reaktive tilsyn

Tilsyn igangsættes ved bekymringshenvendelser til styrelsen, pressefokus eller utilstrækkelig patientsikkerhed identificeret ved styrelsens planlagte sundhedsfaglige tilsyn. Reaktive tilsyn varsles som hovedregel to uger i forvejen. Er patientsikkerheden truet, kan styrelsen gennemføre tilsyn med kortere varsel eller helt uvarslet.

Ældretilsyn

Tilsyn skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Der et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87.

Du kan finde mere information om de sundhedsfaglige tilsyn på www.stps.dk/tilsyn

Derudover gennemføres ligeledes uvildigt tilsyn af personale fra BDO Kommunernes Revision A/S, i Hjemmeplejen og på plejecentrene. Tilsynet tager udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser.

 

Det videre arbejde med tilsyn på kommunens behandlingssteder

Efter hvert tilsyn bliver der udarbejdet en tilsynsrapport. Rapporten bliver fulgt op af ledelsen og bliver sendt i høring i bruger- og pårørenderådene samt Seniorrådet. Efterfølgende bliver rapporten forelagt Social- og Sundhedsudvalget.

Hvert år bliver der udarbejdet en redegørelse for den samlede tilsynsindsats. Redegørelsen bliver forelagt Kommunalbestyrelsen og sendt i høring i Seniorrådet samt bruger- og pårørenderådene.

Du kan finde alle tilsynsrapporter på kommunes hjemmeside.