Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Genoptagelse af sager vedrørende beregning af bidrag til pensionsordning, §42

Lyngby-Taarbæk kommune genoptager nogle sager om beregning af bidraget til pensionsordning. Det sker på baggrund af en ny principafgørelse. Vi genoptager en sag, vi før har afgjort, hvis en forælder, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og et bidrag til pensionsordning, beder om det.

Lyngby-Taarbæk Kommune har desværre ikke mulighed for selv at finde de relevante sager, og derfor beder kommunen de berørte borgere om at kontakte os for at få genoptaget deres sag. Berørte borgere er i denne forbindelse forældre, der har fået en afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordning efter den 31. marts 2010.

Hvis sagen er behandlet af de sociale nævn eller Ankestyrelsen, vil Ankestyrelsen kunne genoptage sagen ved anmodning herom.

Siden 2010 har Lyngby-Taarbæk Kommune afgjort sager om bidrag til pensionsordning ud fra den praksis, som er beskrevet i Ankestyrelsens principafgørelse 69-10.

Ankestyrelsen har ændret nu praksis, og har lavet en ny principafgørelse. Den hedder 4-18, og ændrer til dels den administrative praksis, der fulgte af principafgørelse 69-10.

På den baggrund genoptager Lyngby-Taarbæk Kommune sager om bidrag til pensionsordning, der er afgjort af kommunen på baggrund af principafgørelse 69-10. Det drejer sig om afgørelser efter den 31. marts 2010.

Forældelse

Der vil være sager, hvor kravet på at få efterbetalt bidrag til pensionsordning er forældet. Det er fordi, borgeren efter tre år ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som han eller hun ellers havde ret til. De tre år gælder fra den dag, hvor beløbet skulle være betalt til borgeren.

Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt. Lyngby-Taarbæk Kommune skal derfor i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling af bidrag til pensionsordning er forældet.