Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Klagevejledning for børn, unge og familier i Center for Social Indsats

Er du uenig i Center for Social Indsats afgørelse, har du mulighed for at klage.

Hvis du ønsker at klage over Lyngby-Taarbæk kommunes afgørelse, skal du sende din klage til Lyngby-Taarbæk kommune inden fire uger. Derefter har Lyngby-Taarbæk kommune fire uger til at genvurdere din sag. Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune fastholder afgørelsen, sendes din klage videre af Lyngby-Taarbæk Kommune til  Ankestyrelsen sammen med papirerne i din sag.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, som er truffet af Lyngby-Taarbæk Kommunes Børne- og Ungeudvalg, skal du indbringe din sag for Ankestyrelsen inden fire uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, hvis din sag er gået i hårdknude, eller du føler dig uretfærdigt behandlet.