Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Sagsbehandlingsfrister for børn, unge og familier

Lyngby-Taarbæk Kommune har fastsat frister for hvor lang tid der må gå, fra borger har ansøgt mundtligt eller skriftligt om hjælp, til der træffes af afgørelse.

FAQ

 • Sagsbehandlingsfrister

  Nødvendige merudgifter:

  Til forsørgelse af et hjemmeboende barn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  12 uger

  § 41 (Serviceloven)

  Tabt arbejdsfortjeneste:

  Til forældre til hjemmeboende børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

  12 uger

  § 42 (serviceloven)

  Hjælpeforanstaltninger overfor børn:

  Børnefaglig undersøgelse

  4 måneder

  § 50 og 52 stk.3 (Serviceloven)

  Øvrige hjælpeforanstaltninger overfor børn:

  Uden § 50 undersøgelse

  12 uger

  § 11, § 32, § 32a §44, §45, §52 a (Serviceloven)

  Socialpædagogiske fripladser:

  4 uger

  Center for Social Indsats og Center for Uddannelse og Pædagogik

  § 43 (Dagtilbudsloven) og § 50 (Folkeskoleloven)