Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Pårørendevejleder

Er du pårørende til en voksen nærtstående der er alvorlig syg, så er der hjælp at hente hos kommunens pårørendevejleder. Her kan du få råd og støtte til at mestre hverdagens udfordringer samt få viden om kommunens tilbud.

Du kan få en eller flere samtaler hos pårørendevejlederen, hvilket kan foregå hjemme hos dig eller i et af kommunens lokaler.

Du kan henvende dig til pårørendevejlederen; hvis du er pårørende til en voksen nærtstående, der har en alvorlig sygdom, fx demens, hjerneskade, kræft eller psykiske sygdomme. Du kan være en ægtefælle, kæreste, søskende, barn eller ven.

Her kan du læse mere om netværk og aktiviteter for pårørende

 • Inspirationsforum for pårørende på tværs af plejecentre

  Du har endvidere mulighed for at deltage i et pårørendeforum, hvor der arbejdes med ældrefaglige problemstillinger på plejehjemmet. Sådan et samarbejde kan styrke gensidig respekt, forventningsafstemning, indsigt og forståelse for beboere og pårørende på kommunens plejecentre.

  Hvis du ønsker at deltage i inspirationsforum skal du tilmelde dig til Lene Wedele Henriksen på mail: lenwh@ltk.dk eller telefon 30 17 17 60. 

 • Temaeftermiddage

  Hvert år bliver der arrangeret temaeftermiddage for pårørende. 

  I forår-og sommerhalvår i 2020 vil der blive afholdt følgende temaeftermiddage: 

  Få styr på din stress med metakognitive redskaber

  Den 23. marts kl. 16.30 -18.00 

  Denne temaeftermiddag handler om en ny tilgang indenfor psykologien som har stor effekt på at mindske stress og bekymringer. Indenfor denne tilgang arbejder man med at mindske tiden hvor man dvæler og grubler over tingene, Forskningen viser nemlig, at det ikke er vores negative tanker der gør os stressede, men i stedet den tid vi bruger på at vende og dreje tingene. I oplægget vil der præsenteres forskellige metakognitive redskaber, som kan hjælpe dig med at mindske tiden på grublerier.

  Find vej som pårørende i din kommune

  Den 20. april kl. 16.30 -18.00 

  Den anden temaeftermiddag handler om at klæde dig på til at tackle praktiske udfordringer samt vejledning om hvordan du finder den rette hjælp i kommunen. Vi får besøg af kommunens jurist som vil fortælle om fuldmagt samt en visitationssygeplejeske der har en bred viden omkring kommunen service. Fx. praktisk hjælp, aflastning, aktivitetscentre osv. 

  Praktisk info

  Temaeftermiddage vil blive afholdt i Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter, Rustenborgvej 2A, 2800 kgs. Lyngby.    

 • Kursus for pårørende

  Bedre hverdag - lær at tackle hverdagen som pårørende er et tilbud til dig, som er nær pårørende til en voksen med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. 

  Kurset har fokus på, hvordan du kan passe på dig selv i hverdagen, når en nærtstående er syg og har brug for din hjælp og støtte. Du får redskaber og inspiration til at håndtere de udfordringer, der ofte følger med, når man er pårørende.

  Her kan du læse meget mere om kurset 

 • Personligvejledning

  Som pårørende har du mulighed for at få en eller flere samtaler hos pårørendevejlederen.

  Samtalerne har fokus på at afklare hvordan/hvorfor du er belastet samt hvad du kan gøre for at mindske belastninger i dit liv og dermed få en bedre hverdag.

  Indholdet i samtalerne kan fx være hvilke konkrete tiltag, du kan gøre for at lette hverdagen, såsom at få mere praktisk hjælp, aflastning, pauser eller sociale aktiviteter ude af huset. Derudover har vi også fokus på at styrke din mentale trivsel ved at løfte dine personlige strategier, så du i højere grad kan mestre stress, bekymringer og styrke din egenomsorg.

Mange har glæde af at fortælle om deres liv. Når vi lytter til andres fortællinger, kalder det minder frem fra vores egen livshistorie. Der gemmer sig interessante fortællinger i alle mennesker om det liv de har levet.  I livshistoriskcafé taler vi sammen om vigtige livsbegivenheder i vores liv ud fra temaer deltagerne aftaler første mødegang. Et livstema kan f.eks. være ”Mit liv under anden verdenskrig”, ”Overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv” og meget andet.  Trine Kjær Jensen og Jette Roesen led