Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Pårørendevejleder

Er du pårørende til en voksen nærtstående der er alvorlig syg, så er der hjælp at hente hos kommunens pårørendevejleder. Her kan du få råd og støtte til at mestre hverdagens udfordringer samt få viden om kommunens tilbud.

Du kan få en eller flere samtaler hos pårørendevejlederen, hvilket kan foregå hjemme hos dig eller i et af kommunens lokaler.

Du kan henvende dig til pårørendevejlederen; hvis du er pårørende til en voksen nærtstående, der har en alvorlig sygdom, fx demens, hjerneskade, kræft eller psykiske sygdomme. Du kan være en ægtefælle, kæreste, søskende, barn eller ven.

Her kan du læse mere om netværk og aktiviteter for pårørende

 • Pårørendegrupper

  Kom og deltag i en pårørendegruppe. Her kan du dele erfaringer med andre i samme situation samt få viden og redskaber til at tackle hverdagen. Der vil blive undervist i forskellige temaer af pårørendevejlederen. 

  I øjeblikket søges der nye deltagere til en pårørendegruppe for voksne børn, der har en forælder der er alvorlig syg, fx grundet demens, hjerneskade eller kræft. Opstart d. 24. oktober 2019 fra kl. 16.45-18.15. Vi mødes 6 gange hver uge i frivilligcenteret i Lyngby, Rustenborgvej 2A, 2800 kgs. Lyngby. 

  Hvis du gerne vil deltage i en pårørendegruppe, skal du kontakte pårørendevejlederen.

 • Inspirationsforum for pårørende på tværs af plejecentre

  Du har endvidere mulighed for at deltage i et pårørendeforum, hvor der arbejdes med ældrefaglige problemstillinger på plejehjemmet. Sådan et samarbejde kan styrke gensidig respekt, forventningsafstemning, indsigt og forståelse for beboere og pårørende på kommunens plejecentre.

  Hvis du ønsker at deltage i inspirationsforum skal du tilmelde dig til Lene Wedele Henriksen på mail: lenwh@ltk.dk eller telefon 30 17 17 60. 

 • Temaaftener og aktiviteter for pårørende

  Hvert år bliver der arrangeret temaaftener og andre aktiviteter for pårørende i kommunen. 

 • Kursus for pårørende

  Bedre hverdag - lær at tackle hverdagen som pårørende er et tilbud til dig, som er nær pårørende til en voksen med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. 

  Kurset har fokus på, hvordan du kan passe på dig selv i hverdagen, når en nærtstående er syg og har brug for din hjælp og støtte. Du får redskaber og inspiration til at håndtere de udfordringer, der ofte følger med, når man er pårørende.

  Her kan du læse meget mere om kurset 

Mange har glæde af at fortælle om deres liv. Når vi lytter til andres fortællinger, kalder det minder frem fra vores egen livshistorie. Der gemmer sig interessante fortællinger i alle mennesker om det liv de har levet.  I livshistoriskcafé taler vi sammen om vigtige livsbegivenheder i vores liv ud fra temaer deltagerne aftaler første mødegang. Et livstema kan f.eks. være ”Mit liv under anden verdenskrig”, ”Overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv” og meget andet.  Trine Kjær Jensen og Jette Roesen led