Gå til hovedindhold
Du er her:

Pårørendevejleder

Hos kommunens pårørendevejleder kan du vende følelsesmæssige problemstillinger samt få vejledning i hvor og hvordan du kan søge hjælp til de praktiske udfordringer i kommunen eller få information omkring aktiviteter og støttetilbud i kommunen.

Du kan henvende dig til pårørendevejlederen, hvis du er bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune og:

  • er pårørende til en voksen nærtstående, der har en alvorlig sygdom, fx en demenssygdom, kroniske sygdomme eller en hjerneskade
  • Du kan både være en ægtefælle, kæreste, søskende, barn eller ven til den sygdomsramte
  • nylig enke/enkemand

Personlig vejledning og hjemmerådgivning

Som pårørende har du mulighed for at få en eller flere samtaler med pårørendevejlederen. Her kan du vende de svære følelser og tanker samt få vejledning omkring de praktiske udfordringer i hverdagen. Samtalen kan foregå hjemme hos dig eller i et af kommunens lokaler. Det er muligt at tage en ven eller et familiemedlem med til samtalen.

Pårørendegrupper

Det kan være givende at møde andre pårørende i samme situation. I pårørendegrupper kan du dele erfaringer samt få viden om og redskaber til, hvordan du praktisk og følelsesmæssigt tackler hverdagen som pårørende. Grupperne ledes af pårørendevejlederen, som vil være der til at sætte rammerne, svare på spørgsmål og gennemgå forskellige temaer, som er relevante for gruppen.

Vi har en gruppe for pårørende til demensramte borgere, der er åbent for flere deltagere. Vi mødes sidste mandag i måneden på Plejecenter Bredebo i Multirummet i cafeen fra kl. 17.00-18.30.

Temaaftener

Der afholdes temaaftener, hvor der bliver undervist i emner, som berører hverdagen for pårørende. Det kan fx være viden om reaktioner ved kriser og sygdom, redskaber til at tackle stress samt viden om at passe på sig selv som pårørende. Der er mulighed for at stille spørgsmål og vende temaerne fra oplægget i mindre grupper.

Pårørendegruppe på tværs af plejecentre

Kommunen har dannet en pårørendegruppe på tværs af kommunens plejecentre. Her kan forskellige ældrefaglige problemstillinger blive debatteret og videndelt. Sådan et samarbejde kan styrke gensidig respekt, forventningsafstemning, indsigt og forståelse for beboere og pårørende på kommunens plejecentre.