Gå til hovedindhold
Du er her:

Unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i aldersgruppen 16-25 år har mulighed at tage en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU. Tilbuddet gælder for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, selvom de modtager specialpædagogisk støtte.

Specialpædagogisk støtte skal sikre at elever og studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

FAQ

 • Hvordan får du en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU?

  Du skal kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Nord.

  UU-vejlederen orienterer dig og evt. forældre om STU og de uddannelsessteder, der er relevante. Vurderer UU-vejlederen, at du er i målgruppen for en STU, udarbejder UU-vejlederen sammen med dig en uddannelsesplan og sender en ansøgning til Center for Social Indsats i Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Du får brev fra kommunen så snart der er truffet en afgørelse, om du kan begynde på en STU.

 • Hvad er en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU?

  Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse varer tre år og sigter på at give dig personlige, sociale og faglige kompetencer. Igennem disse er det målet, at du får et så selvstændigt og aktivt voksentilværelse som muligt.

  Ungdomsuddannelsen foregår på uddannelsessteder, som er tilpasset dine forudsætninger og behov. Uddannelsen indeholder undervisning på skole, praktisk træning, herunder botræning og praktik i virksomheder og på institutioner.

  Den unge kan ikke få SU under uddannelsen.