Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Sagsbehandlingsfrister for voksenområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune har fastsat frister for hvor lang tid der må gå, fra borger har ansøgt mundtligt eller skriftligt om hjælp, til der træffes af afgørelse.

FAQ

 • Sagsbehandlingsfrister

  Socialpædagogisk støtte:

  I eget hjem

  8 uger

  § 85 (Serviceloven)

  Tilskud til ansættelse af hjælpere:

  12 uger

  § 96 (Serviceloven)

  Ledsagelse:

  6 uger

  § 97 (Serviceloven)

  Kontaktperson

  Døvblinde

  6 uger

  § 98 (Serviceloven)

  Nødvendige merudgifter:

  Til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  12 uger

  § 100 (Serviceloven)

  Behandling:

  Til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

  8 uger

  § 102 (Serviceloven)

  Beskyttet beskæftigelse:

  Til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

  8 uger

  § 103 (Serviceloven)

  Aktivitets- og samværstilbud:

  Til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

  8 uger

  § 104 (Serviceloven)

  Botilbud:

  Til midlertidigt ophold

  12 uger

  § 107 (Serviceloven)

  Botilbud:

  Til længerevarende ophold

  12 uger

  § 108 (Serviceloven)

  Stofmisbrugsbehandling:

  2 uger

  § 101 og § 101 a (Serviceloven)

  Alkoholmisbrugsbehandling:

  2 uger

  § 141(sundhedsloven)

  Fripladser