Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få svar på spørgsmål om Coronavirus/COVID-19, om isolationshold i kommunen, hvad du skal gøre, hvis du har symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet.

Du er her:

Coronavirus/COVID-19

Se hvordan du skal forholde dig til smitte og nære kontakter, hvordan du kan få isolationsophold og se desuden hvordan situationen har indflydelse på vores services til dig, som borger i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Test uden tidsbestilling til unge

For at gøre det så nemt som muligt for de unge, behøver de ikke bestille tid til test ved de mobile teststeder, der bliver åbnet i tæt samarbejde mellem kommuner og Region Hovedstaden.

Adresser og åbningstider på mobile teststederne bliver løbende opdateret på regionh.dk og vi vil også formidle det, når et mobilt teststed kommer til kommunen.

Symptomer, testet positiv eller nær kontakt

 • Hvis du får symptomer

  Hvis du får symptomer, som kunne være COVID-19, skal du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre, og du skal sørge for at blive testet.

  Læs mere på www.sst.dk om hvad du skal gøre, hvis du får symptomer.

 • Hvis du skal testes

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver testet, hvis du har symptomer, som kunne være COVID-19, eller er i risiko for at være blevet smittet, fx fordi du er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus.

  Læs mere på www.sst.dk, hvis du skal testes for COVID-19.

 • I nær kontakt med en smittet person

  Hvis du har været i nær kontakt med en smittet person, er du i høj risiko for at være blevet smittet.

  Det er derfor vigtigt, at du går i selvisolation og bliver testet for at forebygge, at du smitter andre, hvis det viser sig, at du er smittet. På den måde er du med til at bryde smittekæderne effektivt.

  Læs mere på www.sst.dk om nære kontakter og hvad du skal gøre.

  Isolationsophold

  Læs om isolationsophold her på siden under afsnittet "Anden hjælp og støtte" - for dig, der er borger i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Selvisolation og isolations­ophold

  Hvis du er smittet med ny coronavirus eller er i risiko for at være smittet, skal du gå i selvisolation.

  Det betyder også, at du skal holde afstand til de personer, du bor sammen med. Har du ikke mulighed for det, kan du måske få bevilget et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet.

  At du skal gå i selvisolation betyder:

  • At du skal blive hjemme og lade være med at mødes med personer, som du ikke bor sammen med.
  • At du skal undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med.
  • At du skal være særligt opmærksom på god hygiejne og rengøring.

  Hvis du ikke har mulighed for at holde tilstrækkelig afstand til andre i din husstand, fx fordi din bolig er meget lille eller du deler husstand med personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, kan du måske få bevilget et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet. Læs mere her på siden under afsnittet "Anden hjælp og støtte".

  Du skal være testet positiv for ny coronavirus, før du kan få bevilget et isolationsophold uden for hjemmet.

Coronavirus
Billede af coronavirus

Vores services og fagområder

 • 01-12-2020: Idræts- og aktivitetstilbud

  Idræt i regi af klubber og foreninger følger de retningslinjer, som er fastsat af idrætsforbundene. Kommunen sikrer en særskilt orientering og dialog med klubber og foreninger. 

  Jf. udmelding fra regeringen den 1. december, gælder:

  • børn og unge op til 21 år skal følge samme forsamlingsforbud på over 10 personer, som voksne har gjort hidtil.
  • udsatte børn og unge har dog fortsat forsamlingsforbud på over 50 personer.

   

 • 13-11-2020: Ældre, sundhed, træning og rehabilitering

  Besøgsrestriktioner

  Coronasmitten i hovedstadsområdet er steget. Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor indført restriktioner for besøg på plejecentre, herunder vores Trænings- og rehabiliteringscenter.

  Der kan som hovedregel kun gennemføres udendørsbesøg. Indendørsbesøg kan kun ske fra én person, som er nærmeste pårørende, eller i kritiske situationer.

  Caféerne på plejecentrene lukkes i samme periode. 

  Trænings- og rehabiliteringscentret (TRC) holdes åben for de øvrige aktiviteter uden ændringer.

  Ophør af restriktioner

  Det udstedte påbud om besøgsrestriktioner er midlertidigt og gælder frem til 15. december 2020.

  Vi håber på et godt og trygt samvær.

  Læs om de konkrete regler for besøg

  På plejecentrenes egne hjemmesider samt på Trænings- og rehabiliteringscentrets hjemmeside, har vi oplyst om de konkrete regler for besøg:

 • 25-10-2020: Svømning

  Lyngby Idrætsby

  Det offentlige svømmetilbud er uændret, og de til dato gældende retningslinjer for forebyggelse af Corona fortsætter uændret.

  Tilbud om voksenundervisning, herunder FOF hold og hold udbudt af Rustenborghuset m.fl., kan gennemføre undervisningen med maksimalt 10 personer på hvert hold på de tidspunkter, som i nuværende sæson er tildelt til voksenundervisning. 

  Svømmeundervisning i regi af klubber og foreninger følger de retningslinjer, som er fastsat af idrætsforbundene. Kommunen sikrer en særskilt orientering og dialog med klubber og foreninger. 

  Virum Svømmehal

  Det offentlige svømmetilbud er uændret. Det vil sige, at abonnementssvømmere kan svømme på de faste tidspunkter som hidtil, og de til dato gældende retningslinjer for forebyggelse af Corona fortsætter uændret.

 • Sociale botilbud

  Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt, at besøg på en række sociale tilbud i hovedstadsområdet - herunder i Lyngby-Taarbæk Kommune – i den kommende tid skal foregå på udearealerne.

  Læs om besøgsrestriktionerne på sociale botilbud.

Vores skoler og dagtilbud

 • Udmeldingen fra Børne- og Undervisningsministeriet

  Udgangspunktet for undervisningen er fortsat, at alle grundskoler gennemfører almindelig undervisning.

  Der skal fortsat være ekstra stort fokus på ikke at blande eleverne på tværs af klasse og årgange. Det er dog fortsat tilladt at lave holddeling f.eks. i forbindelse med tysk, fransk eller idræt.

  I forhold til forældremøder og skole-hjem-samtaler er det den enkelte skoleledelse der beslutter, hvilke møder der skal gennemføres med fysisk fremmøde, afvikles online eller udskydes.

  Skoler og dagtilbud vil løbende videreformidle information omkring COVID-19 til forældre via Aula.

 • Til forældre - Retningslinjer for smitte med Coronavirus/COVID-19

  Download en plakat med grafisk opsætning af teksten, PDF-filen er ikke webtilgængelig.

  Symptomer på coronavirus

  Symptomerne kan fx være feber, tør hoste, hovedpine, vejrtrækningsbesvær, ondt i halsen og eller muskelsmerter - læs mere om symptomer på www.sst.dk.

  Retningslinjer for smitte i hjemmet

  Hvis dit barn har symptomer

  Hvis barnet har disse symptomer, så skal barnet blive hjemme, og klasselæreren skal have besked om barnets tilstand.

  Når barnet er testet en gang og testen er negativ, må barnet komme igen når det er rask. Er testen positiv skal barnet blive hjemme til 48 timer efter symptomophør.

  Hvis en i husstanden er testet positiv

  Hvis barnet ikke har symptomer, men der til gengæld er en person i barnets husstand der er testet positiv, skal skolens eller dagtilbuddets leder omgående kontaktes.

  Barnet skal derefter blive hjemme og testes to gange.

  Hvis barnet er symptomfri må barnet komme igen efter første negative test, hvis den smittede person er isoleret fra resten af husstanden.

  Hvis en i nær tilknytning afventer svar

  Hvis barnet ikke har symptomer, men der til gengæld er nogen med nær tilknytning til barnet der afventer testsvar, må barnet kun komme i skole eller dagtilbud, hvis personen der afventer testsvar isolerer sig fra barnet.

  Retningslinjer for smitte i skole & dagtilbud

  Hvis en smittet har været i nærkontakt med dit barn

  Hvis der er børn eller voksne der er smittet med coronavirus i dit barns børnegruppe eller klasse, og skolen eller dagtilbuddet har informeret dig om at dit barn er en nær kontakt til den smittede. Så skal barnet skal blive hjemme, og barnet skal testes to gange, og må først komme igen efter første negative test.

  Hvis en smittet ikke har været i nærkontakt med dit barn

  Hvis der er børn eller voksne der er smittet med coronavirus i dit barns børnegruppe eller klasse, og skolen eller dagtilbuddet har informeret dig om, at dit barn ikke er en nær kontakt til den smittede, kan du få besked om at barnet skal testes alligevel af forsigtighedshensyn. Hvis man får besked om dette, skal barnet blive hjemme og barnet skal testes en gang, og må komme igen efter negativ test.

  Er du i tvivl?

  Hvis du er i tvivl, så læs Sundhedsstyrelsens pjece på www.sst.dk “Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?”

Anden hjælp og støtte

 • Gratis mundbind

  Du kan få udleveret gratis mundbind, hvis du er særligt økonomisk trængt og har behov for at køre med kollektiv trafik.

  Er du fx på kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejse/overgangsydelse, socialt udsat på et værested mv., så kan du få udleveret gratis mundbind.

  Mundbind kan hentes i Borgerservice, Toftebæksvej 12, i åbningstiden:

  • Man-ons: 09.30-15.00
  • Tor: 09.30-17.30
  • Fre: 09.00-13.30

  Du får op til 10 styk mundbind udleveret pr. person ad gangen – mundbindene er til engangsbrug.

  Bruger du et socialt tilbud?

  Er du bruger af en af kommunens sociale tilbud, væresteder mv. har du også mulighed for at få udleveret mundbind ved det sociale tilbud, som du benytter.

  Mundbind frem til 31. oktober

  Kravet om mundbind i den kollektive trafik gælder foreløbigt frem til den 31. oktober, og det vil være muligt at få udleveret mundbind i hele perioden.

  Det er i forbindelse med krav om mundbind til alle rejsende med kollektiv trafik, at regeringen har besluttet, at kommunerne skal udlevere gratis mundbind til socialt udsatte borgere, som er særligt økonomisk trængte og har behov for at benytte kollektiv trafik.

 • Isolationsophold

  Du har mulighed for at blive isoleret uden for dit hjem, hvis du er smittet med coronavirus.

  Hvis du er testet positiv for coronavirus og ikke har mulighed for at isolere dig i eget hjem, sommerhus eller lignende, kan Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyde et frivilligt isolationsophold uden for dit eget hjem. Det sker for at forebygge, at du smitter dem, du bor sammen med.

  For at få tilbudt et isolationsophold, skal du være i målgruppen og leve op til visitationskriterierne.

  Målgruppe

  Personer med milde eller ingen symptomer, som er testet positive for coronavirus og som er selvhjulpne.

  Visitationskriterier

  Personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem, fordi personen:

  • deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har mulighed for rumadskillelse og/eller
  • deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved coronavirus, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller
  • deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

  Du kan ikke benytte isolationsstedet, hvis du afventer svar på test for coronavirus i forbindelse med symptomer eller som led i smitteopsporing af nære kontakter.

  Hvis du er den raske i husstanden, kan du ikke benytte isolationsstedet, mens den smittede opholder sig i hjemmet. Kun personer testet positive for coronavirus må komme på et isolationssted.

  Varighed af isolationsopholdet

  Hvis du har symptomer på coronavirus, skal du forlade isolationsstedet 48 timer efter, symptomerne er ophørt.

  Har du ikke symptomer, og hvis du ikke udvikler symptomer, skal du forlade isolationsstedet syv dage efter, at corona-testen blev foretaget.

  Kontakt

  Hvis du har behov for et isolationsophold, skal du kontakte Lyngby-Taarbæk Kommunes Borgerservice eller vagtcentral.

  Borgerservice: 45 97 34 00

  • man-ons: 09.00-15.30
  • tors: 09.00-17.00
  • fre: 09.00-13.30

  På alle andre tider skal du kontakte kommunens vagtcentral på tlf. 45 88 68 85

 • Til virksomheder