Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:

Coronavirus/COVID-19

Siden giver dig overblikket over regler, råd og nyttige informationer under Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få overblikket

Denne side er vores primære side med opdateringer og status om de services, som er særligt påvirket af situationen omkring Coronavirus.

Og dyk ned i udvalgte emner

Herudover vil du til tider kunne finde undersider via menuen, som uddyber særlige emner, fx vaccination, isolationsophold i kommunen, teststeder i kommunen osv.

Hvad gælder for vores kommune - og de andre?

Hvilke butikker åbner og hvor mange må vi mødes i foreningen? De og andre spørgsmål kan du få besvaret på coronasmitte.dks side med råd og regler, der gælder for Lyngby-Taarbæk Kommune. Siden opdateres i takt med regeringens beslutninger for pandemien.

Vores services og fagområder

 • 07-05-2021: Sport, fritid og kultur

  Coronasmitte.dk

  Følg også med i råd og regler, der gælder for Lyngby-Taarbæk Kommune på coronasmitte.dk.

  Kultur

  • Stadsbiblioteket fortsætter med den genåbning, der startede ultimo april måned, hvor vi har åbent for adgang til biblioteksrummet mod forevisning af Coronapas. Borgere uden Coronapas kan afhente reservationer i døren i bibliotekets sydvendte facade.
   • I denne uge gennemføres de første mindre kulturelle arrangementer med publikum i Fennebergsalen og biblioteksrummet.
  • Sophienholms kunsthal og café holder åbent for publikum uden tidsbestilling mod forevisning af Coronapas
  • Stadsarkivet skal fortsat holde lukket i henhold til myndighedernes retningslinjer.

  Musik- og billedskolen

  • Fysisk undervisning for børn og unge under 18 år er igangsat (nogle steder har vi opdelt aktiviteterne for ikke at overstige forsamlingsforbuddet på 25 personer indendørs)
  • Fortsat online undervisning og aktiviteter for elever over 17 år, da denne gruppe ikke er inkluderet i genåbningen endnu
  • Fortsat ikke mulighed for sang (herunder også som en del af andre aktiviteter fx rytmik), da denne aktivitet ikke er inkluderet i genåbningen endnu
  • Gå til Lyngby-Taarbæk Musik- og billedskoles hjemmeside.

  Udendørs idræts- og foreningsaktiviteter

  • Alle udendørs idræts- og foreningsaktiviteter for alle aldersgrupper
  • Forsamlingsloft på maks. 75 pers. (pr. 6 maj ændret fra 50) inkl. trænere, ledere, forældre m.fl.
  • Ingen krav om Coronapas

  Indendørs idræt- og foreningsaktiviteter

  • Tilladt for alle aldersgrupper i foreninger/organiseret regi (pr. 6. maj også tilladt for aldersgruppen 18-69 år).
   • Undtaget er kontaktsport (fx håndbold, basket, boksning, brydning, floorball, kampsport mv.) for aldersgruppen 18-69 år, der ikke kan starte op indendørs
  • Idrætsforeninger skal generelt følge retningslinjer og anbefalinger fra idrætsforbund
  • Forsamlingsloft på maks. 25 pers. (pr. 6. maj ændret fra 10 personer for 70+) inkl. trænere, dommere, forældre m.fl.
  • Krav om Coronapas for voksne udøvere over 18 år. Indtil videre er dette et foreningsansvar – og det er endnu ikke meldt ud om hver enkelt udøver skal tjekkes ved hver aktivitet eller om det bliver en form for stikprøvekontrol, der skal udføres.
  • Det er op til bestyrelsen at beslutte om/hvornår aktiviteten skal genåbne.
  • Lyngby Svømmehal åbner for offentlig svømning mandag den 10. maj 2021 med ændrede åbningstider og forevisning af Coronapas.
  • Virum Svømmehal åbner for abonnements-svømning mod forevisning af Coronapas fra mandag den 10. maj.

  Indendørs foreningsaktiviteter

  • Foreningsaktiviteter for børn og unge op til 18 år, dog ikke korsang.
  • Forsamlingsloft på maks. 25 personer
  • Ingen krav om Coronapas

  Aktiviteter, der ikke er omfattet på fritids- og foreningsområdet

  • Indendørs foreningsaktiviteter for voksne over 18 år (fx hobbyaktiviteter, kor, musik og orkestre, aftenskoleundervisning mv.)
  • Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og anden fysisk mødeaktivitet i alle typer af foreninger.

  Det forventes, at retningslinjer fra Kulturministeriet, idrætsforbund mv. vil præcisere en række forhold, herunder foreningers håndtering af Coronapas, retningslinjer for træning uden kropskontakt mv.

  Læs også

 • 07-05-2021: Skoler og nødundervisning

  Alle elever tilbage på fuld tid

  Vi afventer de nærmere retningslinjer for genåbningen fra Børne- og Undervisningsministeriet, som skolerne skal planlægge ud fra. Indtil videre planlægger alle kommunens skoler med, at alle elever møder frem til fysisk undervisning fra mandag den 10. maj. Skolerne har forskellige rammer og forhold at planlægge undervisningen efter, og omfanget af undervisningen vil derfor variere mellem skolerne. De enkelte skoler give jer nærmere besked om ændringer i skemaer, mødetider m.v. Hold derfor øje med Aula.

  Vi opfordrer fortsat til, at elever over 12 år lader sig teste inden de møder op til undervisning, så de har en negativ test, der er højest 72 timer gammel. De aktuelle teststeder og åbningstider findes via dette link. Derudover vil det være muligt for elever over 12 år at få foretaget test på skolerne af den kommunale podeenhed på udvalgte dage. De enkelte skoler vil melde ud, hvilket tidsrum det bliver muligt at få foretaget test på skolen. De aktuelle teststeder og åbningstider findes her på siden.

  Delvis genåbning 9.-10. klasse

  Skolerne åbner yderligere for 9. og 10. klassetrin, som kan møde frem til fysisk undervisning på skolerne fra mandag den 22. marts 2021.

  Genåbningen af skolerne for eleverne i 9.-10. klasse betyder, at klasserne skal møde op på skolen hver anden uge og hver anden uge modtage nødundervisning hjemmefra. De enkelte skoler giver nærmere besked om, hvornår de enkelte klasser skal møde frem. 

  Undervisningsministeriet tydeliggør, at forudsætningen for genåbningen er, at elever og ansatte løbende bliver testet for COVID-19. Vi opfordrer derfor til, at eleverne lader sig teste, inden de møder op til undervisning, så de har en negativ test, der er højest 72 timer gammel. De aktuelle teststeder og åbningstider findes her på siden.

  Delvis genåbning 5.-8. klasse

  For elever fra 5.-8. klassetrin gælder de samme regler som var gældende for 5.-10. klassetrin per 15. marts 2021.

  Elever fra 5.-8. klasse skal fra den 15. marts 2021 møde frem til udendørs undervisning en gang om ugen i tidsrummet 9.00-13.00. I tilfælde af dårligt vejr vil skolen beslutte, hvordan undervisningen den pågældende dag gennemføres. Eleverne vil modtage fjernundervisning de fire resterende dage om ugen.

  Undervisningsministeriet tydeliggør, at forudsætningen for genåbningen er, at elever og ansatte løbende bliver testet for COVID-19. Vi opfordrer derfor til, at eleverne lader sig teste, inden de møder op til undervisning, så de har en negativ test, der er højest 72 timer gammel. De aktuelle teststeder og åbningstider findes her på siden.

  Elever fra 5.-8. klasse vil så vidt muligt modtage fjernundervisning ud fra det planlagte skema.

  Nødundervisningen gives i et omfang på minimum fem lektioner dagligt for elever på 5.-8. årgang. Også her vil der være en opmærksomhed på pauser og sociale aktiviteter i løbet af dagen.

  Følg med på Aula for mere information.

  Rammer for genåbning af skolerne for 0.-4. klasse

  Regeringen har den 1. februar 2021 meddelt, at der igen vil være fysisk fremmøde for eleverne i 0.-4. klasse fra mandag den 8. februar 2021. Den delvise genåbning af skolerne vil foregå efter retningslinjerne for nødundervisning.

  Udgangspunktet er, at eleverne inddeles i faste børnegrupper i både undervisningstiden, pauserne samt i SFO og klubtiden.

  Samtidig skal antallet af voksne, der underviser eller på anden vis er sammen med klassen, begrænses.

  Nødundervisningen i indskolingen, 0.-3. klasse, får et omfang af fire lektioner dagligt og et omfang af fem lektioner dagligt i 4. klasse.

  Det vil ikke i alle tilfælde være muligt, at grupperingen i SFO og klub kan være den samme som i skolen (klassen), og børn og pædagogisk personale kan desuden undtagelsesvist samles på tværs af klasser/grupper i det omfang, det er nødvendigt, fx i forbindelse med pasning i ydertimerne.

  Forældre opfordres til at holde øje med Aula, hvor skolerne vil udsende yderligere information.

  Læs mere hos Børne- og Undervisningsministeriet

  Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende deres sektion om COVID-19 med relevant information.

  Specialskoler og sårbare elever

  Elever på specialskoler, i gruppeordninger samt sårbare elever er som hidtil undtaget hjemsendelse.

 • 04-05-2021: Sociale botilbud

  Læs også på coronasmitte.dk om kommunen

  Hvad gælder af råd og regler om COVID-19 i Lyngby-Taarbæk Kommune

  Fornyelse af besøgsrestriktioner på nogle af kommunens botilbud

  Styrelsen for Patientsikkerhed har med afsæt i Epidemiloven påbudt, at  nedenstående botilbud fortsat skal have besøgsrestriktioner i Lyngby-Taarbæk Kommune:

  Påbud fra den 22. april

  • Bofællesskabet Kirsten Marie, Vinkelvej 3-5, 2800 Kongens Lyngby

  Påbud fra den 19. april

  • Kvindehuset, Caroline Amalievej 126, 2800 Kongens Lyngby
   • Vær opmærksom på, at der kan være andre retningslinjer vedrørende besøg, grundet Kvindehusets særlige sikkerhedsforanstaltninger

  Påbud fra den 15. april

  • Bostedet Slotsvænget, Slotsvænget 23a, 2800 Kongens Lyngby

  Restriktionerne er foreløbigt gældende 4 uger frem

  De forventes at bortfalde når:

  1. 80% af alle beboerne er færdigvaccinerede, eller når alle beboere i øget risiko ved Covid19, er færdigvaccinerede.
  2. Når smittetrykket er lavere (defineres af Styrelsen for Patientsikkerhed)

  Følgende er gældende

  Besøgsrestriktionerne omfatter stadig ikke besøg i kritiske situationer fra nære pårørende.

  Det er også stadig muligt at få besøg af højst 3 faste nære pårørende i den del af boligen, som beboeren selv råder over eller i et særligt besøgsrum. Der må dog kun være 2 faste besøgspersoner ad gangen.

  • Besøgende skal 48 timer før besøget være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste, forkølelse og lignende, som kan give mistanke om smitte med COVID-19.
  • Besøgende skal afspritte hænder ved ankomst og efter besøget
  • Ved besøg i lokaler/områder, som er offentligt tilgængelige, er der lovkrav om, at besøgende anvender mundbind eller visir.
  • Ved besøg i borgerens bolig anbefales det, at besøgende bruger mundbind eller visir ved nær kontakt.
  • Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og beboeren afspritte hænder umiddelbart før og efter kontakten.

  Klagemulighed

  Beboere og nære pårørende kan klage over at der er udstedt besøgsrestriktioner til botilbuddet og over kommunens implementering af restriktionerne til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner.

 • 26-02-2021: Plejecentre og Trænings- og rehabiliteringscentret

  Besøgsrestriktionerne er ophævet

  Styrelsen for patientsikkerhed har ophævet de midlertidige besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre. Det indebærer, at der nu er adgang for besøgende på alle plejecentrene uden restriktioner.

  Og når du kommer på besøg, skal det fortsat gennemføres på en forsvarlig måde ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som du kan læse på plejecentrets hjemmeside, se listen af links herunder.

  Stadig besøgsrestriktioner på Plejecenter Baunehøj

  Dette skyldes, at beboerne endnu ikke er færdigvaccinerede, som følge af udbruddet omkring jul og nytår. De sidste vaccinationer finder sted søndag den 28. februar og vi forventer at påbuddet ophæves 7 dage efter.

  Plejecentrenes hjemmesider

  Følg med direkte på deres egne hjemmesider om gældende regler:

  Aktivitetscentre åbner den 6. april

  Aktivitetscentrene på Solgården, Bredebo og Baunehøj åbner den 6. april.

  Caféer og andet

  Caféerne på plejecentrene er fortsat lukkede for gæster. Trænings- og rehabiliteringscentret (TRC) holdes åbent for visiteret træning.

Symptomer, testet positiv eller nær kontakt

Anden hjælp og støtte

 • Gratis mundbind

  Du kan få udleveret gratis mundbind, hvis du er særligt økonomisk trængt og har behov for at køre med kollektiv trafik.

  Er du fx på kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejse/overgangsydelse, socialt udsat på et værested mv., så kan du få udleveret gratis mundbind.

  Mundbind kan hentes i Borgerservice, Toftebæksvej 12, i åbningstiden:

  • Man-ons: 09.30-15.00
  • Tor: 09.30-17.30
  • Fre: 09.00-13.30

  Du får op til 10 styk mundbind udleveret pr. person ad gangen – mundbindene er til engangsbrug.

  Bruger du et socialt tilbud?

  Er du bruger af en af kommunens sociale tilbud, væresteder mv. har du også mulighed for at få udleveret mundbind ved det sociale tilbud, som du benytter.

  Mundbind frem til 31. oktober

  Kravet om mundbind i den kollektive trafik gælder foreløbigt frem til den 31. oktober, og det vil være muligt at få udleveret mundbind i hele perioden.

  Det er i forbindelse med krav om mundbind til alle rejsende med kollektiv trafik, at regeringen har besluttet, at kommunerne skal udlevere gratis mundbind til socialt udsatte borgere, som er særligt økonomisk trængte og har behov for at benytte kollektiv trafik.

 • Til virksomheder