Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få information om isolationsophold i kommunen, vaccinationer og kørsel, teststeder med mere.

Du er her:

Coronavirus/COVID-19

Siden giver dig overblikket over regler, råd og nyttige informationer under Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få overblikket

Denne side er vores primære side med opdateringer og status om de services, som er særligt påvirket af situationen omkring Coronavirus.

Og dyk ned i udvalgte emner

Herudover vil du til tider kunne finde undersider via menuen, som uddyber særlige emner, fx vaccination, isolationsophold i kommunen, teststeder i kommunen osv.

Hvad gælder for vores kommune - og de andre?

Hvilke butikker åbner og hvor mange må vi mødes i foreningen? De og andre spørgsmål kan du få besvaret på coronasmitte.dks side med råd og regler, der gælder for Lyngby-Taarbæk Kommune. Siden opdateres i takt med regeringens beslutninger for pandemien.

Bliv testet for COVID-19 i Lyngby-Taarbæk

Vores services og fagområder

 • 26-02-2021: Plejecentre og Trænings- og rehabiliteringscentret

  Plejecentrenes hjemmesider

  Følg med direkte på deres egne hjemmesider om gældende regler:

  Aktivitetscentre er omlagt til telefonen og gåture

  Aktivitetscentrene på Solgården, Bredebo og Baunehøj er lukket indtil videre og har i stedet omlagt deres aktiviteter til tilbud om telefonsamtaler og individuelle gåture.

  Caféer og andet

  Caféerne på plejecentrene er lukkede for gæster. Trænings- og rehabiliteringscentret (TRC) holdes åbent for nødvendig visiteret træning.

 • 26-02-2021: Idræts- og foreningstilbud

  Hvad gælder for idræts- og foreningstilbud

  • Ved udendørs idræts- og foreningstilbud i organiseret regi hæves forsamlingsforbuddet pr. 1. marts 2021 fra 5 til 25 personer
  • Indendørs idræts- og foreningstilbud er fortsat lukkede til og med 5. april
  • Både inden- og udendørs idræts- og aktivitetstilbud for udsatte børn og unge fortsætter som hidtil og fortsat med et forsamlingsforbud på over 50 personer

  Alle svømmehaller er fortsat lukkede til og med 5. april

  Følg med direkte på svømmehallernes hjemmesider:

 • 26-02-2021: Kulturtilbud

  Udendørs kulturinstitutioner genåbnes fra 1. marts 2021 med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.

 • 25-02-2021: Skoler og nødundervisning

  Restriktionerne forlænges

  Regeringen har den 24. februar 2021 meddelt, at de gældende restriktioner på skoleområdet forlænges. 

  Rammer for genåbning af skolerne for 0.-4. klasse

  Regeringen har den 1. februar 2021 meddelt, at der igen vil være fysisk fremmøde for eleverne i 0.-4. klasse fra mandag den 8. februar 2021. Den delvise genåbning af skolerne vil foregå efter retningslinjerne for nødundervisning.

  Udgangspunktet er, at eleverne inddeles i faste børnegrupper i både undervisningstiden, pauserne samt i SFO og klubtiden.

  Samtidig skal antallet af voksne, der underviser eller på anden vis er sammen med klassen, begrænses.

  Nødundervisningen i indskolingen, 0.-3. klasse, får et omfang af fire lektioner dagligt og et omfang af fem lektioner dagligt i 4. klasse.

  Det vil ikke i alle tilfælde være muligt, at grupperingen i SFO og klub kan være den samme som i skolen (klassen), og børn og pædagogisk personale kan desuden undtagelsesvist samles på tværs af klasser/grupper i det omfang, det er nødvendigt, fx i forbindelse med pasning i ydertimerne.

  Forældre opfordres til at holde øje med Aula, hvor skolerne vil udsende yderligere information.

  Læs mere hos Børne- og Undervisningsministeriet

  Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende deres sektion om COVID-19 med relevant information.

  Nødundervisning 5.-10. klasse

  Elever fra 5.-10. klasse vil så vidt muligt modtage fjernundervisning ud fra det planlagte skema.

  Nødundervisningen gives i et omfang på minimum fem lektioner dagligt for elever på 5.-10. årgang. Også her vil der være en opmærksomhed på pauser og sociale aktiviteter i løbet af dagen.

  Følg med på Aula for mere information.

  Specialskoler og sårbare elever

  Elever på specialskoler, i gruppeordninger samt sårbare elever er som hidtil undtaget hjemsendelse.

 • 22-12-2020: Sociale botilbud

  Læs også på coronasmitte.dk om kommunen

  Hvad gælder af råd og regler om COVID-19 i Lyngby-Taarbæk Kommune

  Udpegning af flere pårørende

  En ny lempelse af besøgsrestriktionerne er trådt i kraft pr. 21. december 2020, således at der nu må udpeges op til 3 pårørende (pårørende i en bred fortolkning), som må komme på besøg i lejligheden, dog maks. 2 ad gangen.

  Der skelnes mellem besøg igennem terrassedør/egen indgang eller besøg via fælles indgang.

  I tilfælde af smitte

  Ved tilfælde med smitte på det enkelte botilbud, kan ledelsen beslutte at der helt indføres besøgsforbud, med henblik på at inddæmme smitten mest muligt (det er ikke nyt, men måske en god ide at der står at det må lederen gerne beslutte).

 • Skoler og dagtilbud - Retningslinjer for smitte med Coronavirus/COVID-19

  Download en plakat med grafisk opsætning af teksten, PDF-filen er ikke webtilgængelig.

  Symptomer på coronavirus

  Symptomerne kan fx være feber, tør hoste, hovedpine, vejrtrækningsbesvær, ondt i halsen og eller muskelsmerter - læs mere om symptomer på www.sst.dk.

  Retningslinjer for smitte i hjemmet

  Hvis dit barn har symptomer

  Hvis barnet har disse symptomer, så skal barnet blive hjemme, og klasselæreren skal have besked om barnets tilstand.

  Når barnet er testet en gang og testen er negativ, må barnet komme igen når det er rask. Er testen positiv skal barnet blive hjemme til 48 timer efter symptomophør.

  Hvis en i husstanden er testet positiv

  Hvis barnet ikke har symptomer, men der til gengæld er en person i barnets husstand der er testet positiv, skal skolens eller dagtilbuddets leder omgående kontaktes.

  Barnet skal derefter blive hjemme og testes to gange.

  Hvis barnet er symptomfri må barnet komme igen efter første negative test, hvis den smittede person er isoleret fra resten af husstanden.

  Hvis en i nær tilknytning afventer svar

  Hvis barnet ikke har symptomer, men der til gengæld er nogen med nær tilknytning til barnet der afventer testsvar, må barnet kun komme i skole eller dagtilbud, hvis personen der afventer testsvar isolerer sig fra barnet.

  Retningslinjer for smitte i skole & dagtilbud

  Hvis en smittet har været i nærkontakt med dit barn

  Hvis der er børn eller voksne der er smittet med coronavirus i dit barns børnegruppe eller klasse, og skolen eller dagtilbuddet har informeret dig om at dit barn er en nær kontakt til den smittede. Så skal barnet skal blive hjemme, og barnet skal testes to gange, og må først komme igen efter første negative test.

  Hvis en smittet ikke har været i nærkontakt med dit barn

  Hvis der er børn eller voksne der er smittet med coronavirus i dit barns børnegruppe eller klasse, og skolen eller dagtilbuddet har informeret dig om, at dit barn ikke er en nær kontakt til den smittede, kan du få besked om at barnet skal testes alligevel af forsigtighedshensyn. Hvis man får besked om dette, skal barnet blive hjemme og barnet skal testes en gang, og må komme igen efter negativ test.

  Er du i tvivl?

  Hvis du er i tvivl, så læs Sundhedsstyrelsens pjece på www.sst.dk “Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?”

Symptomer, testet positiv eller nær kontakt

Anden hjælp og støtte

 • Gratis mundbind

  Du kan få udleveret gratis mundbind, hvis du er særligt økonomisk trængt og har behov for at køre med kollektiv trafik.

  Er du fx på kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejse/overgangsydelse, socialt udsat på et værested mv., så kan du få udleveret gratis mundbind.

  Mundbind kan hentes i Borgerservice, Toftebæksvej 12, i åbningstiden:

  • Man-ons: 09.30-15.00
  • Tor: 09.30-17.30
  • Fre: 09.00-13.30

  Du får op til 10 styk mundbind udleveret pr. person ad gangen – mundbindene er til engangsbrug.

  Bruger du et socialt tilbud?

  Er du bruger af en af kommunens sociale tilbud, væresteder mv. har du også mulighed for at få udleveret mundbind ved det sociale tilbud, som du benytter.

  Mundbind frem til 31. oktober

  Kravet om mundbind i den kollektive trafik gælder foreløbigt frem til den 31. oktober, og det vil være muligt at få udleveret mundbind i hele perioden.

  Det er i forbindelse med krav om mundbind til alle rejsende med kollektiv trafik, at regeringen har besluttet, at kommunerne skal udlevere gratis mundbind til socialt udsatte borgere, som er særligt økonomisk trængte og har behov for at benytte kollektiv trafik.

 • Til virksomheder