Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus - Nødberedskab / Emergency response

Borgerservice har åbent på telefonen inden for normal åbningstid. Via link finder du information for kommunens øvrige områder og muligheder for kontakt til dem.

Du er her:

Ældre- og sundhedsområdet

Almindelig omsorg og pleje forstærkes med ekstra fokus på hygiejne, anvendelse af værnemidler samt nødvendigt personale

Plejecentre

 • INGEN BESØG: Pårørende, frivillige med flere kan ikke besøge beboerne
 • Der kan gennemføres besøg hvis en beboer er døende. Aftal med den ansvarlige afdelingsleder
 • Pårørende og beboere/personale på plejecentrene kan kommunikere via telefon
 • Pårørende kan altid ringe til den ansvarlige afdelingsleder, ligesom plejecenteret vil sørge for at ringe til pårørende om akutte forhold
 • Cafeerne lukkes foreløbigt indtil 13. april
 • Alle aktivitetstilbud på plejecentrene lukkes foreløbigt indtil 13. april

I størst muligt omfang undgås tæt kontakt personalet indbyrdes, beboerne indbyrdes samt tæt kontakt mellem beboere/personale og besøgende.

Beboerne bliver i størst muligt omfang i egne boliger, herunder i spisesituationer, og der vil ikke være fællesaktiviteter. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte det enkelte plejecenters ledelse.

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen tilstræber, at den enkelte borger med behov for hjælp har så få kontakter som muligt.

Både personlig pleje og omsorg, sygepleje samt praktisk hjælp opretholdes, dog således at personlig pleje og omsorg, sygepleje samt hjælp til spisning har førsteprioritet.

Modtagelsesbesøg, når borger udskrives fra hospital, fastholdes. Det betyder, at en borger, der er udskrevet, får besøg af en sygeplejerske og en terapeut for at afklare behov for hjælp og træning.

Sygeplejersker i Det Mobile Akutteam kører fortsat ud til hjemmeboende med behov for akut sygepleje. 

I størst muligt omfang undgås tæt kontakt personalet indbyrdes, ligesom vi opfordrer pårørende, frivillige med flere til at undgå unødige besøg hos hjemmeboende, der er fysisk svækkede med behov for omsorg og pleje – og som er særlig risiko ved smitte med coronavirus.

 • Cafeerne på plejecentrene lukkes foreløbigt indtil 13. april

 • Alle aktivitetstilbud på plejecentrene, herunder for hjemmeboende, lukkes foreløbigt indtil 13. april

Hjemmeplejens vagtcentral

Vagtcentralen har døgnåbent og kan kontaktes på 45 88 68 85.

Trænings- og Rehabiliteringscentret 

 • Alle holdaktiviteter aflyses foreløbigt indtil 13. april og erstattes af selvtræningsaktiviteter om muligt
 • Kun holdborgere, som er i særlig risiko for funktionstab, tilbydes individuel træning. Der foretages en faglig vurdering af den holdansvarlige fysioterapeut.  
 • Individuelle 1. vurderinger af borgere, som er henvist til genoptræning efter Sundhedslovens § 140 og vedligeholdende genoptræning efter Servicelovens § 86 prioriteres fortsat.
 • Akutte træningsbehov afdækkes og gennemføres individuelt på trænings- og rehabiliteringscenteret eller ved selvtræning, såfremt holdtilbud ellers ville have været tilbudt.

Ingen besøg

Pårørende, frivillige med flere kan ikke besøge borgere med ophold på de midlertidige døgnpladser.

 • Der kan gennemføres besøg i særlige tilfælde, samt såfremt en borger er døende. Aftales med den ansvarlige afdelingsleder
 • Pårørende og borgere/personale på trænings- og rehabiliteringscentret kan kommunikere via telefon
 • Pårørende kan altid ringe til det team hvor borger ligger eller den ansvarlige afdelingsleder, ligesom trænings- og rehabiliteringscentret vil sørge for at ringe til pårørende om akutte forhold

Lukning

 • Cafeen lukkes foreløbigt indtil 13. april
 • Trænings- og rehabiliteringscentrets varmtvandsbassin lukkes foreløbigt indtil 13. april
 • Udlån af Trænings- og rehabiliteringscentrets lokaler til selvtræning og foreninger mv. aflyses foreløbigt indtil 13. april

I størst muligt omfang ungås tæt kontakt personalet indbyrdes, borgerne indbyrdes samt tæt kontakt mellem borgere/personale og besøgende.

Borger tilbydes så vidt muligt at spise på egne sengestuer, og der vil ikke være fællesaktiviteter. 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Trænings- og rehabiliteringscentrets ledelse.

Visitationen i Center for Sundhed og Omsorg

Alle borgere med behov for hjælp skal have den nødvendige hjælp.

Det vil ske under hensyntagen til at undgå fysisk kontakt i det omfang, det er muligt.

Det betyder:

 • Alle ansøgninger og henvendelser fra borgere med behov for plejebolig, hjemmehjælp, sygepleje, hjælpemidler mv. behandles så vidt muligt telefonisk eller pr. mail fremfor ved hjemmebesøg foreløbigt indtil 13. april
 • Aftalte hjemmebesøg vedrørende visitation til plejebolig, hjemmehjælp, sygepleje, hjælpemidler mv. håndteres telefonisk eller ved at udsætte besøg, hvis det er muligt.
 • Forebyggende hjemmebesøg aflyses fra fredag d. 13. marts og indtil videre. Borgere, der allerede har en aftalt tid, vil blive kontaktet af Visitationen om aflysning/udsættelse af besøget.
 • Visitationen har fortsat telefontid på hverdage kl. 09.00-12.00 fastholdes (tlf.: 45 97 30 81). Har du spørgsmål om det praktiske i forbindelse med udførsel og tidspunkter for den bevilgede hjælp, skal du kontakte hjemmeplejen på telefon 45 88 68 85.
 • Visitationen fortsætter besøg på hospitaler for at koordinere udskrivning af borgere til eget hjem med mindre, at der gives besked om en anden proces fra hospitalerne.