Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus - Nødberedskab / Emergency response

Borgerservice har åbent på telefonen inden for normal åbningstid. Via link finder du information for kommunens øvrige områder og muligheder for kontakt til dem.

Du er her:

Skoler, SFO, dagtilbud og klub

Alle skoler, SFO’er og dagtilbud er foreløbigt lukket indtil 13. april. Konsekvenserne af nedlukningen kan du læse her siden

Nye retningslinjer og gode råd til børnefamilier

Elever i 0.-3. klasse

 • Nødpasning

  Der er etableret nødpasning for børn til og med 3. klasse samt til børn og unge med særlige behov. Nødpasningen gælder for børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme ikke har andre muligheder.

  Kriterierne er:

  • 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.
 • Organisering

  SFOerne på alle Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler holder åbent for børn, der er tilmeldt nødpasning ud fra ovenstående kriterier. Hvis du har aftalt nødpasning, skal du således aflevere dit barn i din barns sædvanlige SFO.

  Bemandingen er tilpasset det aktuelle behov for nødpasning. SFOerne kan derfor udelukkende tage imod børn, der har behov for nødpasning ud fra ovenstående kriterier. Du kan således ikke aflevere dit barn uden forudgående aftale.

 • Pludseligt opstået behov for nødpasning

  Et pludseligt opstået behov for nødpasning kan ske, hvis et barns forældre kaldes på arbejde til at varetage kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor. I dette tilfælde skal du kontakte dit barns SFO og oplyse om behovet for nødpasning og årsagen hertil.

 • Nødpasning udenfor almindelig åbningstid

  Flere af kommunens pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter har frivilligt meldt sig til et nødkorps, så Lyngby-Taarbæk Kommune nu kan tilbyde nødpasning uden for almindelig åbningstid - både i hverdagen og i weekenden. Nødpasningen er for 0-9 årige børn, hvis forældre er ansat i kritiske funktioner.

  Ved et pludseligt opstået behov for nødpasning udenfor almindelig åbningstid, kan forældre kontakte dagtilbudschef Mikael Hildebrandt på tlf.: 51 63 11 37 eller e-mail: mhil@ltk.dk.

  I den udstrækning, hvor det er muligt, vil børnene med et nødpasningsbehov udenfor normal arbejdstid blive passet i egen institution.

 • Undervisning indtil åbning

  Regeringens mål er, at elever skal have så meget undervisning som muligt i den periode, hvor man ikke skal møde fysisk op på sin skole. Skolernes personale arbejder med at planlægge læringsaktiviteter for eleverne, som eleverne kan gennemføre hjemmefra.

  Skolerne følger Kommunernes Landsforenings anbefaling om at prioritere undervisningsaktiviteter til 9. klasserne, som snart skal til eksamen. Herefter 8. klasserne, osv.

  Skolernes personale er på arbejde hjemmefra og vil kommunikere med elever og forældre på de platforme, I plejer at benytte, dvs. Aula, Meebook og LTKEDU (TEAMS mv).

Elever i 4. klasse og op

 • Fritidsklubber

  Fritidsklubberne er foreløbigt lukket indtil 13. april. Herefter er der ingen nødpasning.

 • Ungdomsklubber og Ungdomsskole

  Ungdomsklubber og ungdomsskole er foreløbigt lukket indtil 13. april. Herefter er der ingen nødpasning.

Daginstitutioner og dagpleje

Daginstitutioner og dagpleje er foreløbigt lukket indtil 13. april.

Der etableres nødpasning for børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme ikke har andre muligheder.

Nødpasning for børn i daginstitution og dagpleje

 • Kriterier
  • 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre muligheder for pasning.
  • 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre muligheder for pasning.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.
 • Aflever dit barn, hvor du plejer

  Hvis du har gjort dit barns dagtilbud opmærksom på et behov for nødpasning indtil foreløbigt 13. april, foregår nødpasningen i dit barns egen daginstitution og som udgangspunkt med daginstitutionens faste personale. Du skal således aflevere dit barn i jeres sædvanlige daginstitution.

  De almindelige åbningstider fastholdes. Nødpasning i dagtilbud er organiseret i de dagtilbud, som har børn med et nødpasningsbehov. Det betyder, at alle andre dagtilbud er lukkede.

 • Bemandingen er tilpasset de indmeldte behov

  Bemandingen tilpasses i det enkelte dagtilbud ud fra det aktuelle behov for nødpasning, men med de generelle retningslinjer for øje.

  Det vil sige, at der kun er de medarbejdere på arbejde, som der er behov for til at passe de børn, der er aftalt nødpasning for. Daginstitutionerne kan derfor udelukkende tage imod børn, der har behov for nødpasning.

  Forældre kan således ikke aflevere deres barn uden forudgående aftale.

 • Specialpædagogisk bistand er en del af nødpasningen

  Kommunens specialpædagoger indgår i nødpasningen af børn, der er tildelt specialpædagogisk bistand.

 • Sådan gør du ved et pludseligt opstået behov for nødpasning

  Et pludseligt opstået behov for nødpasning kan ske, hvis et barns forældre kaldes på arbejde til at varetage kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor. I dette tilfælde skal forældrene kontakte lederen i det enkelte dagtilbud og oplyse om behovet for nødpasning og årsagen hertil.

  For dagplejen kontakter du lederen af dagplejen på tlf. 21 16 09 35 / 30 17 17 49.

  Hvis du ikke kan få kontakt til dit barns dagtilbud på telefon – måske fordi dagtilbuddet er lukket eller fordi bemandingen er reduceret – skal du kontakte Lyngby-Taarbæk Kommune på tlf: 51 63 11 37 eller e-mail: mhil@ltk.dk.

Tvivlsspørgsmål

Har du spørgsmål til ovenstående kontakt venligst ledelsen i egen skole eller daginstitution.