Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus - Nødberedskab / Emergency response

Borgerservice har åbent på telefonen inden for normal åbningstid. Via link finder du information for kommunens øvrige områder og muligheder for kontakt til dem.

Du er her:

Ændret service fra Sundhedsplejen fra 30.3.2020 til og med 13.4.2020 grundet COVID-19

I barnets første leveår skal sundhedsplejens indsats fortsætte under overholdelse af en god hygiejne og en række forholdsregler for at undgå smittespredning.

Opfølgning af nyfødte efter hjemkomsten fra hospitalet (barselsbesøg, etableringsbesøg og evt. behovsbesøg) er en vigtig opgave, som fortsat skal varetages under epidemi med COVID-19, ikke mindst efter ambulante fødsler. Øvrigt tilsyn med barnet fortsætter ligeledes.

Sundhedsplejersken aftaler med hver enkelt familie om der skal fortages et kort hjemmebesøg eller om kontakten og vejledningen kan ske ved telefonisk kontakt..

Forældre skal anbefales at følge Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger vedrørende hygiejne og opmærksomhed på symptomer hos dem selv og deres barn.

OBS: Øvrige tiltag som Åbent hus - klinik konsultationer og kurser er aflyst.

Vedrørende planlagte besøg af sundhedsplejersken i hjemmet

Med henblik på at forebygge spredning af COVID-19 (coronavirus) har Lyngby-Taarbæk kommune besluttet at iværksætte særlige tiltag vedrørende besøg af sundhedsplejersken i hjemmet.

Det betyder, at hvis du siden den 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder med COVID-19, eller hvis du har været i direkte kontakt med familiemedlemmer eller andre, som er hjemkommet fra et af de særlige risikoområder, vil vi bede dig kontakte egen sundhedsplejerske på telefon eller Sundhedsplejens administration på tlf. 45 97 30 80 med henblik på at aflyse besøget.

Se listen over risikoområder på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Venlig hilsen
Pernille Fabricius
Leder af Sundhedsplejen

Journalpligt og kommuniker sikkert med din sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken har ifølge lovgivningen pligt til at føre journal i tilknytning til de samtaler og undersøgelser der udføres. Sundhedsplejen bruger det elektroniske journalsystem Novax. På sundhedsvejen.dk har du mulighed for at læse dit barns journal og se vægt- og længdekurver

Den 25. maj 2018 er EU's persondataforordning trådt i kraft. Du skal derfor huske kun at skrive til din sundhedsplejerske via sundhedsvejen.dk. Din sundhedsplejerske vil også kun besvare din skriftlige henvendelse via sundhedsvejen.dk

Sundhedsvejen.dk beskytter dine persondata. SMS og mail er ikke sikre at bruge til skriftlig kommunikation med Sundhedsplejen. Klik på linket og kom direkte til hjemmesiden.

Forventninger til sundhedsplejerskens hygiejne herunder håndhygiejne

Sundhedsplejen har udarbejdet pjecen: Hygiejniske retningslinjer for Sundhedsplejen i Lyngby-Taarbæk kommune 2019 - Ikke webtilgængelig

Hvad kan du bruge Sundhedsplejen til?

I småbørnsbesøgene giver sundhedsplejersken råd og vejledning om alle de spørgsmål I måtte have omkring den lille ny baby f.eks. udvikling, trivsel, amning, kost, vitaminer og døgnrytme.

Derudover snakker hun med jer om jeres nye rolle som forældre. Dette er et særligt fokus under 2 – 3 måneders besøget. 

I hvert besøg undersøger sundhedsplejersken jeres barns generelle udvikling med henblik på bl.a. motorik, social kontakt og vækst.

I skolealderen er Sundhedsplejens kontakt med børnene en kombination af samtaler, undersøgelser og undervisning

Formålet er at bidrage til at børn og unge får en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Vi har haft tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. Rapporten er tilgængelig her - Ikke webtilgængelig