Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Journalpligt og kommuniker sikkert med din sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken har ifølge lovgivningen pligt til at føre journal i tilknytning til de samtaler og undersøgelser der udføres. Sundhedsplejen bruger det elektroniske journalsystem Novax. På sundhedsvejen.dk har du mulighed for at læse dit barns journal og se vægt- og længdekurver

Den 25. maj 2018 er EU's persondataforordning trådt i kraft. Du skal derfor huske kun at skrive til din sundhedsplejerske via sundhedsvejen.dk. Din sundhedsplejerske vil også kun besvare din skriftlige henvendelse via sundhedsvejen.dk
Sundhedsvejen.dk beskytter dine persondata. SMS og mail er ikke sikre at bruge til skriftlig kommunikation med Sundhedsplejen. Klik på linket og kom direkte til hjemmesiden.

Forventninger til sundhedsplejerskens hygiejne herunder håndhygiejne

Sundhedsplejen har udarbejdet pjecen: Hygiejniske retningslinjer for Sundhedsplejen i Lyngby-Taarbæk kommune 2019

Hvad kan du bruge Sundhedsplejen til?

I småbørnsbesøgene giver sundhedsplejersken råd og vejledning om alle de spørgsmål I måtte have omkring den lille ny baby f.eks. udvikling, trivsel, amning, kost, vitaminer og døgnrytme.
Derudover snakker hun med jer om jeres nye rolle som forældre. Dette er et særligt fokus under 2 – 3 måneders besøget. 

I hvert besøg undersøger sundhedsplejersken jeres barns generelle udvikling med henblik på bl.a. motorik, social kontakt og vækst.

I skolealderen er Sundhedsplejens kontakt med børnene en kombination af samtaler, undersøgelser og undervisning

Formålet er at bidrage til at børn og unge får en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Vi har haft tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. Rapporten er tilgængelig her

 • Information om graviditet, fødsel og barsel

  For at finde yderligere information kan du som kommende forældre eller forældre med børn få gode råd på sundhed.dk

 • Hygiejne og håndvask

  Når man er mange mennesker sammen hver dag, er det vigtigt at have en god hygiejne. Håndvask nedsætter risikoen for at blive smittet med infektionssygdomme, både for børn og voksne.

  Pjecen: La' vær og smit - Vask hænder tit

 • Lus

  Alle med hår på hovedet kan blive smittet med lus. Hvis der er konstateret lus i barnets skole/institution, anbefales det at kæmme dagligt for at finde levende lus. Så længe der er lus blandt børnene, er der risiko for at blive smittet igen og igen. Luseplagen ophører kun, hvis alle undersøges, og alle smittede behandles.

  Pjecen: Sådan kommer du lus til livs