Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Sundhedsstrategi

Lyngby-Taarbæk Kommune har en stor og vigtig opgave i forhold til at fremme borgernes sundhed og trivsel.

Vision

Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere skal være blandt de, der trives bedst og lever længst. Det er en af visionerne i Lyngby-Taarbæk Kommunes sundhedsstrategi. Sundhedsstrategien blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i 2016.

Strategien indeholder tre fokusområder

Borgernes sunde hverdagsliv skal fremme

Fokusområdet handler om de indsatser, der er sundhedsfremmende og forebyggende i hverdagen. Det handler både om at skabe sunde rammer og fremme det sunde valg.

Borgernes mestring af eget liv skal understøttes

Fokusområdet handler om at give en ekstra hånd til dem, der har behov for en særlig indsats. Det er f.eks. borgere, der lever med en kronisk eller langvarig sygdom, er psykisk sårbare eller lever med en psykisk sygdom, er misbrugere, langvarigt sygemeldte eller befinder sig i kanten af arbejdsmarkedet.

Det borgernære sundhedsvæsen skal styrkes og udvikles

Fokusområdet omfatter de kommunale indsatser som tidlig opsporing af sygdom eller faldende evne til at mestre hverdagen, behandling, pleje og rehabilitering, og hvor der i større eller mindre omfang er et samarbejde med de praktiserende læger og hospitalerne.

Sundhedsstrategien er blevet til i et samarbejde på tværs af forskellige interessenter. Der har været afholdt dialogmøder med en række af kommunens foreninger og frivillige, ligesom Ungerådet er blevet inddraget. Strategien bliver implementeret i et tæt samarbejde på tværs af kommunen.

Sundhedsstrategi 2016-2019 forside
Forsiden af Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedsstrategi 2016-2019