Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med behov for hjælp til almindelige daglige funktioner

Omsorgstandpleje under COVID-19

Med de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen har vi gradvist åbnet den kommunale tandpleje. Vi udfører kun tandbehandling i begrænset omfang.

Vi har på nuværende tidspunkt ikke adgang til kommunens plejecentre.

Vi kan på tandklinikken på Carlshøjvej 8 udføre strengt visiterede behandlinger af omsorgspatienter, hvor behandlingerne er defineret som "skadende for patientens sundhed, hvis de ikke gennemføres nu". Alt hvad der kan udsættes, skal udsættes.

Bliver en omsorgspatient visiteret til at komme på tandklinikken, skal plejecenteret sørge for transport og stille en medarbejder til rådighed, der kan følge med patienten ind på klinikken.

Omsorgspatienter og plejepersonale, der inden for de sidste 2 døgn har haft symptomer på COVID-19 eller som er testet positiv for COVID-19, kan ikke komme på tandklinikken

Spørgsmål og svar om omsorgstandpleje

 • Hvordan kommer jeg med i omsorgstandplejen?

  Flytter du til et af kommunens plejecentre, tilbydes du omsorgstandpleje. Bor du i eget hjem kan du kontakte Visitationskontoret på Rådhuset, tlf. 45 97 30 00.
  Kun borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje kan modtage omsorgstandpleje.

 • Hvad tilbyder omsorgstandplejen?

  Omsorgstandpleje er forebyggende og behandlende tandpleje, tilpasset dine behov og dine muligheder for at gennemføre behandling. 
  Vi tilbyder:

  • Regelmæssig undersøgelse af tænder og evt. proteser
  • Rådgivning om renhold af tænder og evt. proteser
  • Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden
  • Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund

  Behandlingerne tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge smerter og andre ubehageligheder samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion. De mest almindelige ydelser i omsorgstandplejen er undersøgelse, tandrensning, fyldninger og protesekorrektioner.

 • Hvad skal jeg selv betale?

  Din egenbetaling i 2020 er 540,- kr. for hele året. Beløbet reguleres hvert år.
  Beløbet opkræves månedligt over din pension fra Udbetaling Danmark. 
  Sygesikringen "Danmark" giver tilskud til omsorgstandpleje.

 • Hvornår kan jeg blive tilset?

  Du kan forvente at blive tilset 4-6 uger efter du er visiteret til omsorgstandpleje

 • Hvor foregår behandlingen?

  Omsorgstandpleje foregår på tandklinikker på plejecentrene. Bor du i eget hjem, skal du selv sørge for transport til tandklinikken på plejecenteret.

  På hver tandklinik er tilknyttet et team bestående af tandlæge, tandplejer og klinikassistent.

  • Plejecenter Baunehøj, Bauneporten 22, 2800 Kgs. Lyngby
  • Plejecenter Bredebo, Lystoftevej 50, 2800 Kgs. Lyngby
  • Plejecenter Lystoftebakken, Caroline Amalievej 130, 2800 Kgs. Lyngby
  • Plejecenter Solgården, Virumvej 123B, 2830 Virum
  • Plejecenter Virumgård, Sennepsmarken 1, 2830 Virum