Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Specialtandpleje

Specialtandplejen er et specialiseret tilbud om tandpleje til borgere, der midlertidigt eller permanent har behov for særlig behandlingsmæssig støtte på grund af betydelige psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Med de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen har vi gradvist åbnet den kommune tandpleje. Vi udfører kun tandbehandling i begrænset omfang.

Du må kun komme på tandklinikken, hvis du har en aftalt tid med os.

Specialtandpleje under COVID-19

 • Hvad må vi behandle?

  Ud over kritiske behandlinger kan vi udføre strengt visiterede behandlinger, der er defineret som "skadende for patientens sundhed, hvis de ikke gennemføres nu". 

  Alt hvad der kan udsættes, skal udsættes.

 • Hvordan indkalder vi til behandling?

  Vi indkalder telefonisk de patienter, der er visiteret til specialtandpleje og som er i gang med en behandling. Regelmæssige undersøgelser, tandrensninger m.v. vil der ikke blive indkaldt til foreløbig.

  Man kan ikke møde op på tandklinikken uden en forudgående telefonisk aftale.

 • Vigtigt, hvis vi har aftalt en tid
  • Møde ikke op til en tid, hvis du indenfor de sidste 2 døgn har haft symptomer på COVID-19 (hoste, hovedpine, vejrtrækningsproblemer, er forkølet eller ikke føler dig frisk)
  • Kom så præcist som muligt til den tid - hverken for sent eller for tidligt
  • Kommer du meget for tidligt, kan du blive bedt om at vente uden for
  • Kommer du for sent, vil behandlingen blive aflyst
  • Vi er iklædt værnemidler, det vil sige visir, kitler, mundbind og lignende
  • For borgere med kronisk sygdomme kan vi ikke garantere, at det ikke kan være forbundet med fare for smitte med COVID-19 at komme på klinikken

Spørgsmål og svar om Specialtandpleje

 • Hvem kan modtage Specialtandpleje?

  Specialtandpleje er til dig, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud så som børne- og ungdomstandplejen, privat voksentandpleje eller omsorgstandplejen. Det forudsættes, at borgeren har en så væsentlig funktionsnedsættelse, at vedkommende er afhængig af andres hjælp.

  Specialtandplejen henvender sig primært til borgere med:

  • Udviklingshæmning
  • Autisme
  • Psykiatriske lidelser
  • Hjerneskade
  • Cerebrel parese
  • Patienter med svær Parkinson eller Sklerose

  Tandlægeangst eller dårlige økonomiske forhold giver ikke mulighed for visitation til specialtandplejen.
  Du skal have folkeregisteradresse i Lyngby-Taarbæk kommune for at kunne blive visiteret til specialtandplejen.

 • Hvordan bliver jeg henvist til Specialtandplejen?

  Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med dig og som har et indgående kendskab til din funktionsnedsættelse, kan henvise dig til specialtandplejen. Henviser kan fx være:

  • Sygeplejepersonale
  • Pædagogisk personale
  • Egen læge

  Henvisningen sendes til Specialtandplejen i Lyngby-Taarbæk kommune som herefter tager stilling til, om du kan visiteres til specialtandplejen eller om du evt. kan rummes i omsorgstandplejen, børne- og ungetandplejen eller vurderes at kunne behandles af privatpraktiserende tandlæge.

  Det er et krav, at den henviste borger har bopæl i Lyngby-Taarbæk kommune
   
  Hent Henvisningsblanket til Specialtandplejen her - eller i Faktaboksen nederst på siden
   
  Er du henvist til Specialtandplejen, skal du udfylde et helbredsskema, som du kan finde her: Helbredsskema - eller I Faktaboksen nederst på siden 

 • Hvem er vi?

  Vi er et team bestående af en tandlæge, en tandplejer og to klinikassistenter, der er klar til at give dig et tilbud om tandpleje, som passer til dig. Vi indkalder dig regelmæssigt efter individuelt behov. Vi arbejder for, i samarbejde med dig, at forebygge tandsygdomme eller begrænse udbredelsen af disse, hvis de allerede er opstået. Ligeledes afhjælper vi smerter fra tænderne og arbejder for, at du kan have en acceptabel tyggefunktion.

  Vi tilbyder også undervisning i, hvordan mund, tænder og proteser plejes korrekt. Undervisning kan foregå både på tandklinikken og ude på bostederne.
   

 • Betaling

  Din bopælskommune financierer behandling i Specialtandplejen. Der opkræves en egenbetaling for borgere over 18 år. Beløbet reguleres hvert år.
  Egenbetalling i 2020 kan maksimalt være 2.010,- kr.

 • Bestemmelse om Specialtandpleje fremgår af: