Gå til hovedindhold
Du er her:

Aktuelle vejarbejder og trafikomlægninger

Her kan du læse om igangværende vejarbejder og trafikomlægninger i kommunen, og hvad det betyder for dig

Vejarbejde på Taarbæk strandvej
Vejarbejde på Taarbæk Strandvej

Aktuelle vejarbejder og trafikomlægninger

 • Åbrinken (Renovering)

  Arbejdet udføres på hverdage mellem klokken 07.00 – 18.00 og kan medføre støj og trafikgener. I perioden april til august vil skiftende vejedele af Åbrinken være spærret. Parkering for beboere og besøgende må ske på tilstødende veje.

  Kommunen er igang med renovering af fortov og kørebanen får nyt slidlag.  

 • Trongårdsparken (Byudvikling)

  Arbejdet udføres på hverdage mellem klokken 07.00 – 18.00 og kan medføre støj og trafikgener. I sommerperioden vil Trongårdsparken være delvist spærret og en vejbane farbar.

  I forbindelse med byudviklingen af Dyrehavegårds jorder genetableres Trongårdsparken med cykelstier og fortove på begge sider, samt en midterabat med beplantningen. Læs mere om byudviklingen på Dyrehavegpårds jorder.    

 • Hummeltoftevej/Sennepsmarken (Nyt anlæg)

  Arbejdet starter mandag den 26. august 2019 og forventes færdigt i uge 42. Arbejdet udføres på hverdage mellem klokken 07.00 – 18.00 og kan medføre støj og trafikgener.

  Lyngby-Taarbæk Kommune etablerer nyt signalanlæg ved krydset Hummeltoftevej/Sennepsmarken.

  For at gøre krydset mere trafiksikker for cykelstier fra Sennepsmarken, flyttes cykelstien således, at den kommer til at ligge langs med vejbanen. Dette betyder, at de træer der stå langs med det nye byggeri fjernes. Når vejanlægget er færdigt, genplantes der nye træer mellem fortov og den nye cykelsti.

   

Letbanen

Der vil løbende være vejarbejder i de kommende år i forbindelse med anlæg af letbanen. 

Følg med her og tjek menupunkter i toppen af siden.