Gå til hovedindhold
Du er her:

Aktuelle vejarbejder og trafikomlægninger

Her kan du læse om igangværende vejarbejder og trafikomlægninger i kommunen, og hvad det betyder for dig

Vejarbejde på Taarbæk strandvej
Vejarbejde på Taarbæk Strandvej

Aktuelle vejarbejder og trafikomlægninger

 • Hummeltoften (Asfaltarbejde)

  Der vil fra den 7.11.2019 - 12.11.2019 blive udført asfaltarbejde på Hummeltoften på hverdage i tidsrummet kl. 7-18. Arbejdet udføres på det første stykke af Åmosebakken, videre til Hummeltoften og afsluttes ved Hummeltoftevej.

  Det er derfor vigtigt, at vejen er fri for parkerede biler eller lignende i tidsrummet kl. 7-18, da de ellers kan forhindre asfaltarbejdet i at blive udført.

  Arbejdet kan medføre støj- og trafikgener.

  Forud for asfaltarbejdet kan der forekomme mindre arbejder.

  I tilfælde af dårlige vejrforhold for asfaltarbejde kan arbejdet udsættes til efterfølgende hverdag med acceptable vejrforhold.

 • Hummeltoftevej/Sennepsmarken (Nyt anlæg)

  Arbejdet starter mandag den 26. august 2019 og forventes færdigt i uge 46. Arbejdet udføres på hverdage mellem kl. 7.00 – 18.00 og kan medføre støj og trafikgener.

  Lyngby-Taarbæk Kommune etablerer nyt signalanlæg ved krydset Hummeltoftevej/Sennepsmarken.

  For at gøre krydset mere trafiksikker for cykelstier fra Sennepsmarken, flyttes cykelstien således, at den kommer til at ligge langs med vejbanen. Det betyder, at de træer der står langs med det nye byggeri fjernes. Når vejanlægget er færdigt, genplantes der nye træer mellem fortov og den nye cykelsti.

   

 • Lundtoftehallens parkeringsplads (Renovering)

  Mandag den 23. september blev arbejdet med renovering af p-pladsen ved Lundtoftehallen igangsat og forventes færdigt medio november. Arbejdet udføres på hverdage mellem kl. 7.00 – 18.00 og kan medføre støj og trafikgener.

  Renovering af p-pladser og fortove samt etablering af trappe forventes at tage 8 uger. Der vil i hele anlægsfasen være minimum 14 p-pladser, der kan benyttes. Brugere af Lundtoftehallen samt leverandører kan standse, læsse af og laste tæt ved bygningen og kan derved færdes på forsvarlig vis.

 • Trongårdsparken (Byudvikling)

  I forbindelse med byudviklingen af Dyrehavegårds jorder genetableres Trongårdsparken med cykelstier og fortove på begge sider, samt en midterabat med beplantningen.

  Slidlagsarbejdet er planlagt til sommeren 2020.

  Læs mere om byudviklingen på Dyrehavegårds jorder.    

 • Vi lapper huller på de private fællesveje

  I november måned vil kommunens entreprenør Pankas A/S lappe slaghuller på de private fællesveje, som har vedligeholdelsesaftaler med kommunen. Lappearbejder bliver udført på de private fællesveje, som skal overdrages til grundejer i april 2020. Kommunen har derfor forpligtet sig til, at de overdrages i god og forsvarlig stand.

   

  Selve overdragelsen af vedligeholdelsesforpligtelsen sker først efter nærmere orientering til hver enkelt grundejer.

Letbanen

Der vil løbende være vejarbejder i de kommende år i forbindelse med anlæg af letbanen. 

Følg med her og tjek menupunkter i toppen af siden.