Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:

Parkeringsregler

På denne side kan du se parkeringsreglerne for Lyngby-Taarbæk Kommune

 • Parkering på fortov

  Inden for tættere bebygget område – inden for byzone skilt - må man hverken standse eller parkere, helt eller delvist på: cykelsti, gangsti, midterrabat, helleanlæg og lignende.

  Som udgangspunkt må man ikke parkere med 2 hjul på fortovet i Danmark. Men i Lyngby-Taarbæk Kommune har vi besluttet, at det er tilladt .

  Hovedreglen er, at standsning eller parkering med 2 hjul - med det ene hjulsæt - på fortov (men ikke på gangsti eller cykelsti) er tilladt for kørekøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg., men kun såfremt det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. Køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, vil i praksis være personbiler og varebiler.

 • Trailere og campingvogne

  Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke indrettet pladser til henstilling af campingvogne og mindre påhængskøretøjer.

  Det er tilladt, at parkere en trailer eller campingvogn i 24 timer. Det er op til den enkelte ejer, at finde lovlig plads til opbevaring i længere tid.

 • Cykelsti

  Det er forbudt at foretage standsning eller parkering på cykelsti. Standsning eller parkering på cykelsti er mere farligt end på fortove, idet færdslen foregår med større hastighed.

 • Langtidsparkering for store og tunge køretøjer

  Af hensyn til trafiksikkerheden og boligmiljøet begrænses mulighederne for langtidsparkering af store og tunge køretøjer.

  Lastbiler, busser og lignende med tilladt totalvægt på over 3.500 kg, motorredskaber og traktorer må kun parkeres på særligt anviste vejstrækninger og pladser i tidsrummet kl. 19.00 - 07.00.

  Campingvogne, camplet og andre påhængskøretøjer med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg må dog også uden for disse steder parkere i indtil 24 timer, hvis dette ikke er i strid med andre restriktioner.

  • Parkeringspladsen på det sydvestlige hjørne af Virumvej/Virum Stationsvej, alle kategorier undtagen campingvogne og påhængskøretøjer herunder trailere.
 • P-skiven

  På steder, hvor adgangen til parkering er tidsbegrænset, må kun parkeres biler, som er forsynet med parkeringsskiver. Det vil sige, at man kan få en p-afgift, uanset om man har parkeret længere end tilladt eller ej.

  P-skiven viser indstilles på udløbet af det kvarter, hvor parkeringen begynder. En fastmonteret parkeringsskive skal være anbragt nederst til højre på forruden.

  Påbegyndes parkeringen før en periode med tidsbegrænsning og fortsætter ind i denne, skal viseren indstilles på tidspunktet for parkeringens begyndelse eller det tidspunkt, hvor tidsbegrænsningen begynder.

 • Udkørsel fra cykelsti

  En udkørsel til en cykelsti betyder, at der er standsnings- og parkeringsforbud 5 m før udkørslen og ud for selve udkørslen.

  Det gælder også, selvom en anden bilist har parkeret hen over nedkørslen, så den ikke er synlig.

  Tip: Er der en sidevej på modsatte side af vejen og cykelsti, hvor du parkerer, så vær opmærksom!  Hvis cykelstien løber på tværs af kørebanen, må du ikke standse eller parkere mindre end 5 meter fra den tværgående cykelsti.

 • Vejkryds

  Du må ikke standse eller parkere i et vejkryds eller inden for 10 meter fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant.

  Vej defineres som: Gade, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten den er offentlig eller privat.
  Der er tale om vej i Færdselslovens forstand, hvis området anvendes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Eksempelvis fodgængere og biler eller cykler og biler. 

  Vær opmærksom på at 10-meterreglen ikke afmærkes i Lyngby-Taarbæk kommune.

 • Parkeringszoner

  I visse områder er der opsat zoneskiltning ved indkørslen til parkeringszonen.

  Zoneskiltningen kan eksempelvis beskrive, at parkering i området kun må ske i opmærkede p-båse eller tilladt parkeringstid i f.eks. to timer i bestemte tidsrum.

  Da parkeringszonerne i Lyngby-Taarbæk kommune er mindre og består af ensartede veje eller strækninger, er der ikke opsat infotavler inde i zonerne. Zonernes udformning og skiltning er godkendt af Nordsjællands Politi.