Gå til hovedindhold
Du er her:

Ny trafiksikkerhedsplan for 2023-2027

Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet at udarbejde en opdateret trafiksikkerhedsplan, der skal gælde i årene 2023-2027.

Formålet med trafiksikkerhedsplanen er, at opdatere kommunens vision på området herunder at udpege strategiske målsætninger og indsatsområder som blandt andet bygger på Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan fra 2021.

Trafiksikkerhedsplanen skal fungere som et værktøj til at målrette kommunens indsats på trafiksikkerhedsområdet både i indsatsen til at reducere for høje hastigheder, reducere antallet af trafikulykker, arbejde med lavere hastighedszoner i boligområder og øge trygheden på vejene.

Skoleveje, trafiksikkerhed og hastighedsplanlægning hænger tæt sammen i forhold til både at forebygge uheld og øge trygheden på skolevejene. Derfor ser vi også på projekterne fra 2017 skolevejsundersøgelsen, for at se på, hvilke der stadig er relevante, bør ændres eller om, der er opstået nye behov. Det sker i samarbejde med skolerne på en workshop d. 21. april 2022.

Undersøgelse af utryghed på veje og stier

I perioden 10. – 27. marts 2022 har det været muligt, at være med i en spørgeskemaundersøgelse om utryghed i trafikken samt muligt at udpege på kort, de steder du føler dig utryg.

Undersøgelsen er slut og data vil blive bearbejdet og indgå i det videre arbejde med en ny trafiksikkerhedsplan.

De to vindere af et gavekort til enten Lyngby Storcenter eller Fri Bikeshop, vil få direkte besked.