Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Trafikforhold ved Lyngby Hovedgade 63

Byggeriet ved Lyngby Hovedgade 63 vil påvirke trafikforholdene i området. Følg med i arbejdet her på siden

Information om ændring i signalet

Jf. tilladelse af 12. april 2019 kan bygherre ændre signalet samt skilte og afmærkning i krydset Lyngby Hovedgade/Jægersborgvej.

Kommunen får lige nu en del henvendelse om fejl/mangler i krydset i forbindelse med ændringerne. Kommunen har bedt bygherre om at rette fejl/mangler således, at krydset indrettes i henhold til tilladelsen.

Kommunen prioriterer at få rettet fejl/ mangler først, hvorefter der vil ske besvarelse af henvendelserne.

Lokalplan 249

Arbejdet med at realisere lokalplan 249 for ejendommen Lyngby Hovedgade 63 går nu i gang.

Vi vil løbende opdatere denne side med nyt om, hvilken indflydelse byggeriet får for vejforhold og trafik i området.

Se bygherrers tidsplan her

Tilladelser og tegninger godkendt af vejmyndigheden

7. april 2020: Afgørelse – Udvidelse af byggepladsareal på Gyldendalsvej grundet murerarbejde mv.

20. december 2019: Afgørelse i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at have private ledninger placeret i Gyldendalsvej. Se afgørelsen her.

20. december 2019: Afgørelse i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at have private ledninger placeret i Frem. Se afgørelsen her. 

13. december 2019: Afgørelse i forbindelse med ansøgning om udvidelse af arbejdsområde på Gyldendalsvej. Se afgørelsen her.

29. november 2019: Afgørelse i forbindelse med ansøgning om forlængelse af dispensation for spærretid ved byggeriet på Lyngby Hovedgade 63. Se afgørelsen her.

12. april 2019: Tilladelse til at køre fra byggepladsen på Frem og ud i krydset Lyngby Hovedgade/ Jægersborgvej/ Frem – ændring i signalprogram.
Se tilladelse her.

11. april 2019: Dispensation for kørsel i spærretiden - onsdag den 17. april 2019

14. januar 2019: Tilladelse til anlæg af Frem (stikvej), råden over vej til bl.a. byggeplads samt gravetilladelse.

Følgende bilag er vedlagt tilladelsen: 

26. november 2018: Tilladelse til sikring af fortovsarealerne med betonklodser i krydset Håbets Allé/ Frem/Peter Rørdamsvej

10. oktober 2018: Informationsbrev udsendes til beboere, ejer og virksomheder i området.

8. oktober 2018: Endelige kendelser ang. ændret anvendelse af adgange, tvangsrute, spuns i vejareal, gravning indenfor tre meter fra vej samt placering af byggepladshegn. T.o. er kendelserne næsten ens.

Se kendelserne her: Frem (stikvej)Gyldendalsvej og Lyngby Hovedgade

20. september 2018: P.t. er der udsendt foreløbige kendelser ang. ændret anvendelse af adgange, tvangsrute, spuns i vejareal, gravning indenfor tre meter fra vej samt placering af byggepladshegn til parterne på Frem (stikvej), Gyldendalsvej samt Lyngby Hovedgade (kun ansøger/bygherre). Når de endelige kendelser foreligger, vil vi lægge dem her på siden.

12. april 2018: Kommunalbestyrelsen godkender de ændringer, som bygherre skal udføre på vejarealer jf. den udbygningsaftale, der er indgået i forbindelse med lokalplan 249. Se udvalgssagen, beslutningen samt en del tegninger og bilag via dette link.