Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Trafikforsøg på Fyrrevang

Den private fællesvej Fyrrevang lukkes forsøgsvis for trafik nord for Bredesvinget. Du kan følge trafikforsøget her på siden

I maj 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at lukke den private fællesvej Fyrrevang mellem nr. 16-18 som forsøg.

Baggrunden for forsøget er forskellige tællinger og undersøgelser af trafikken i området. Bl.a. viser en nummerskrivningsanalyse, at mere end 50 % af trafikken på Fyrrevang (mellem de to offentlige veje Bredevej og Lindevangen) er gennemkørende.

Du kan læse behandlingen af sagen på Kommunalbestyrelsens møde den 10. maj 2017 pkt. 11 her

Se kort med tællesteder 

Det kan blive nødvendigt at foretage flere trafikmålinger i området. 

Vi opdaterer løbende siden og tidsplanen, når der sker nyt. 

Foreløbig tidsplan for trafikforsøget:

Tidsoversigt

Januar 2018

Klage over kommunalbestyrelsens beslutning om trafikforsøg til Vejdirektoratet

Februar 2018

Vejdirektoratets foreløbige afgørelse er, at kommunens beslutning om midlertidig lukning af Fyrrevang ikke er lovlig. Vi afventer endelig afgørelse.

Februar 2018

Vejdirektoratets endelige afgørelsen er, at kommunens beslutning ikke er lovlig

Foråret 2018

Forvaltningen forbereder nu en ny sag om mulige løsninger til politisk behandling

8. maj 2018

Kommunalbestyrelsen beslutter:
- et forbud mod indkørsel på Fyrrevang mod nord ved Bredesvinget
- at igangsætte arbejdet med at finde en helhedsløsning for trafikken i hele området 

Efterår 2018

Der etableres indkørselsforbud på Fyrrevang

Forår 2019

Trafikmålinger 2. gang (trafiktællinger)

Afventer

Trafikmålinger 3. gang (trafiktællinger og dronemåling)

Afventer

Resultaterne af trafikmålinger og dronemålinger sendes til kommentering i hele området (mellem Skodsborgvej, Kongevejen, Bredevej og kommunegrænsen)

Afventer

Evalueringen af trafikforsøg fremlægges for kommunalbestyrelsen