Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:

Filmoptagelse på offentlige veje

Såfremt du ønsker at benytte offentlige veje og pladser samt private fællesveje til filmoptagelse, skal du ansøge

Dette skal du huske:

 • Ansøgning skal være fremsendt senest syv dage før optagelsen. Ansøgningen behandles sammen med Nordsjællands Politi
 • Såfremt filmoptagelsen skal foregå på privat areal, skal ejerens tilladelse foreligge
 • Inden ansøgning fremsendes, skal ansøger have undersøgt, om forholdene på stedet er egnet til den ønskede filmoptagelse
 • Trafikanter skal kunne færdes trygt og uhindret, og der skal til enhver tid være adgang til ejendommene
 • Såfremt det konstateres, at tilladelsens betingelser ikke overholdes, skal forholdene omgående bringes i orden. Hvis dette ikke sker, kan tilladelsen uden yderligere varsel blive inddraget, hvilket er ensbetydende med, at optagelserne skal indstilles øjeblikkelig
 • På offentlige veje og pladser gives tilladelsen med hjemmel i lov om offentlige veje § 80, stk. 1 og på private fællesveje gives tilladelsen med hjemmel i lov om private fællesveje § 66, stk.1
 • Hvis optagelsen nødvendiggør hel eller delvis afspærring af vej/veje eller dispensation for gældende skiltning og afmærkning, skal tilladelse fra Nordsjællands Politi foreligge, jf. færdselslovens § 92, stk. 1 og 2
 • Skiltning med standsning- eller parkeringforbudt skal opsættes 24 timer inden filmoptagelsen påbegyndes
 • Afspærring skal foretages i henhold til gældende regler for afmærkning af vejarbejder
 • Der skal ansøges via virk.dk
 • Kabler/slanger må som udgangspunkt ikke lægges på tværs over køre- og gangarealer, men skal ophænges efter nærmere aftale 4,5 m over kørebane og 2,5 m over gangareal
 • Kabelbakker kan anvendes efter nærmere aftale med kommunen.

Ansøgningen via virk.dk skal indeholde følgende oplysninger:

 • Firmaets adresse, telefonnummer og mailadresse
 • Tidspunkt for optagelsen (fra opstilling af evt. afspærring til nedtagning af afspærring er foretaget)
 • Hvor mange biler skal der benyttes -parkeres - under optagelsen?
 1. - Alm. Personbiler:
 2. - Varebiler:
 3. - Lastbiler:
 • Plan visende, hvor på vejen parkeringen vil blive foretaget.

Ved optagelser på private fællesveje skal:

Grundejerforeningens (vejejerens) tilladelse foreligge, og de berørte grundejere skal orienteres skriftligt af ansøgeren.

 

Dokumentation for ovennævnte skal fremsendes til Lyngby Taarbæk Kommune inden filmoptagelserne påbegyndes.