Gå til hovedindhold
Du er her:

Gravetilladelser

Ansøgning om gravetilladelse på offentlige veje og stier samt private fællesveje- og stier skal søges via virk.dk.

Ansøgningen skal være vedlagt en beskrivelse af arbejdets karakter samt detaljeret kortbilag med entydig definering af tracé og af arbejdets udbredelse.

Klager

Klager om manglende reetablering af fortov/vej efter opgravning (gas, el, vand mv.) kan rettes til kommunen.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.