Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Stadepladser

Du skal have en tilladelse fra kommunen, inden du må sælge fra vejareal

Generelle vilkår for stadepladser i Lyngby

Stadepladsens udseende, sortiment mm. skal altid fremstå, som det blev lagt til grund for tilladelsen. Ændringer og tilføjelser kan iværksættes efter samråd med kommunen. Stadepladsen kan ikke overdrages til andre ved salg, leje, bortforpagtning, samdrift eller lignende. Stadepladser udloddes ved lodtrækning, som forsøg, for et en-års periode. Indehaveren har selv ansvaret for at anskaffe sig en mobil stadevogn/bod. Der må ikke sælges fra indregistreret biler eller knallert 45 på arealerne, da stadepladsen er på fortovet.

Areal og placering:

Stadepladsen og dets bestanddele:

 • skal fjernes fra arealet uden for åbningstiden
 • skal anbringes som vist i tilladelsen. Det er ikke tilladt at tage en anden plads eller fylde mere
 • må ikke føre til, at der placeres opbevaringsmateriale, lagervarer eller emballage omkring stadepladsen
 • må ikke føre til, at der efterlades affald eller uorden i byens rum
 • må ikke medføre trafikusikkerhed eller i øvrigt være til gene for trafikken, herunder for gående og for handicappede.

Stadeholderen:

 • skal drage omsorg for, at vejbelægning samt byens belægning, træer, bygninger og andet inventar ikke beskadiges. Der må fx ikke ophænges eller fastgøres ting i træer eller byudstyr
 • er forpligtet til at drage omsorg for løbende renholdelse og oprydning samt at der undgås støj, lugtgener mv.
 • må kun skilte og reklamere i henhold til eventuelle retningslinjer fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Skiltning og reklamering skal altid godkendes af kommunen
 • må kun reklamere for varer, der sælges på stadepladsen
 • må ikke opsætte fritstående eller frithængende skilte
 • må affinde sig med gener forbundet med vej- og byggearbejder, større arrangementer mv. eller anden brug af stadepladsen - og kan i disse tilfælde blive tvunget til suspendering af stadepladsen eller midlertidig flytning i samråd med kommunen.

Ophør og andre forpligtigelser

Stadepladsen:

 • må kun være åben mellem kl. 7.00 - 19.00
 • skal benyttes i mindst 80 % af den i tilladelsen specificerede tid
 • skal opsiges, hvis den ikke længere anvendes
 • kan blive inddraget eller suspenderet ved misligholdelse eller ved tilsidesættelse af vilkår for tilladelsen, eller hvis særlige forhold gør det nødvendigt
 • ophører automatisk ved udgangen af den i tilladelsen specificerede periode. Herefter vil en evt. fornyelse ske som en del af en åben annoncering.

Andre love og myndigheder:

Forretningsdrift skal følge gældende lovgivning, regler og retningslinjer for sin type erhverv, herunder åbningstider. Indehaveren af stadepladsen har selv ansvaret for at gøre sig bekendt med disse samt indhente evt. tilladelser.

Ved salg/servering af fødevarer skal der søges om næringsbrev. Stadepladsen til salg/servering/tilberedning af fisk, ost, is mv. skal godkendes af fødevaremyndighederne.