Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Valgplakater

Bestemmelser om ophængning af valgplakater på vejareal

Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget ændrede bestemmelser om ophængning af valgplakater på vejareal. Ændringerne indebærer bl.a., at der ikke længere skal søges om forudgående tilladelse til ophængning af valgplakater.

Hvad er en valgplakat?

Ved en valgplakat forstås en ”valgagitatorisk” meddelelse opsat på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m².

Hvornår må plakaterne hænges op?

Ophængning af valgplakater må tidligst foretages fra den fjerde lørdag før valgdagen fra kl. 12.00.

Hvordan må plakaterne hænges op?

Ophængningen skal fortsat foretages efter bestemte regler og retningslinjer.

  • Nedhamring af spyd kan udgøre en væsentlig fare eller udgift for opsætteren, idet der i pladser, fortove, og rabatter ofte er nedlagt kabler og ledninger
  • Valgplakater må ikke ophænges, så de medfører skader på vejtræer, vejbelysning, master eller anlæg til forsyning
  • Der må ikke sømmes, skrues eller nagles plakater op i træerne
  • Undlad at opsætte plakater på små træer og undlad brug af nylonsnore.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Sarah Macphee.

Relevante links

Læs mere om regler og retningslinjer:

Valgplakater på vejareal

Se kort over vejstatus her

Afstands- og højdekrav

Information om ophængning af valgplakater - lovregler