Gå til hovedindhold
Du er her:

Anlægsarbejde på Firskovvej

Firskovvej forlænges til Jægersborgvej

Forlængelsen af Firskovvej skal give trafikanterne et nyt bindeled mellem Klampenborgvej og Jægersborgvej.  Med den nye vejforbindelse sikrer vi, at trafikken kan afvikles fornuftigt, når anlægsarbejdet i forbindelse med letbanen går i gang og letbanen er i drift. Forlængelsen af Firskovvej er desuden en del af den kommende helhedsplan for området. Vejen kan være med til at understøtte udviklingen af området.

Sådan kommer den midlertidige omdannelse af Firskovej til at se ud

Vi udfører arbejdet i to etaper i 2018 - 2019

I første etape anlægger vi den nye vej mellem den nuværende Firskovvej og Jægersborgvej. Derefter skal vi omdanne den eksisterende Firskovvej fra en lukket vej til en trafikvej. Den første etape sættes i gang i løbet af 2018. Anden etape gik i gang i begyndelsen af 2019 og forventes afsluttet ultimo 2019.

Sådan omdanner vi den eksisterende Firskovvej

Læs mere om projektet herunder:

Lokalplan for vejprojektet

 Lokalplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018.  Læs plandokumenterne og den politiske sagsfremstilling fra kommunalbestyrelsen her.